201
7

Vakbondsbestuurder FNV Tata Steel

Roel Berghuis (1957) is van 1975 tot 1992 werkzaam geweest als Smelter bij Hoogovens te IJmuiden. In die periode was hij actief vakbondskaderlid in de toenmalige Industriebond FNV. Vanaf 1992 tot heden is hij werkzaam bij de FNV in verschillende bezoldigde functies. Vanaf 2000 is hij vakbondsbestuurder voor FNV en vanaf 2005 tot 2014 vertegenwoordigde hij de leden van FNV Spoor als vakbondsbestuurder/onderhandelaar bij de Nederlandse Spoorwegen. Momenteel is hij vakbondsbestuurder FNV Tata Steel

De minister mag geen nieuwe treinbotsing op haar geweten hebben

Schultz van Haegen heeft toegezegd dat 415 seinen versneld uitgerust zullen worden met betere beveiliging. Dat is een eerste stap maar dat is naar mijn mening nog tekort

De dramatische botsing van twee treinen op zaterdag 21 april jl. in Amsterdam heeft voor veel opschudding gezorgd. Bij het publiek, het personeel van de spoorwegen en de spoorsector trilt nog na. Daags na deze botsing was er nog een bijna botsing in Utrecht die grote gelijkenis vertoonde met de eerdere botsing. Volgens de ongewoon snelle onderzoekers van de Inspectie zou het gaan om het missen van een rood sein. En in beide gevallen waren de seinplaatsen niet uitgerust met het zogenaamde Automatische Trein Beïnvloedingssysteem-Verbeterde versie (ATB-Vv).

Het oude ATB zorgt er voor dat treinen die boven de 40 kilometer rijden en door een rood sein gaan automatisch tot stilstand komen. Het ATB-Vv doet het zelfde als de treinen onder de 40 kilometer door een rood sein gaan. Bij 1264 seinen op het Nederlandse spoor is ATB-Vv als vangnet uitgerust. Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en milieu heeft nu toegezegd dat 415 seinen versneld uitgerust zullen worden met ATB-Vv. Dat is een eerste stap maar dat is naar mijn mening absoluut nog tekort. Er blijven namelijk nog 3000 seinplaatsen over waar geen ATB-Vv aanwezig is. Hier kunnen net zo goed treinbotsingen plaatsvinden en dat vind ik een groot en onverantwoord risico.

De grote vraag is waarom hier nog niet voor gekozen is? De politiek en de minister hebben de afgelopen jaren steevast geaarzeld. Deze aarzeling heeft te maken met de keuze voor een ander treinbeveiligingssysteem, namelijk het European Rail Traffic Management System (ERTMS). Opmerkelijk daarbij is dat de spoorsector niet al te optimistisch is of ERTMS wel snel ingevoerd kan worden en zij heeft grote bedenkingen of dit wel leidt tot een veiliger spoor. Er worden namelijk vraagtekens gezet bij dit systeem in situaties op de spooremplacementen, waar veel treinen dicht op elkaar rijden wat in Nederland als drukst bereden spoor zo is. Het systeem is bovendien niet uitontwikkeld en het zal de eerste jaren leiden tot allerlei kinderziektes waar reizigers en personeel last van krijgen.

Ik vind dat er eerst maar eens goed onderzoek moet plaatsvinden naar de haalbaarheid van ERTMS alvorens een miljarden investering te doen. De lobbyisten en politici die toch ERTMS snel in willen voeren nemen naar mijn mening grote risico’s.

Want het investeren in ERTMS zal er toe leiden dat een verdere consequente investering in ATB-Vv automatisch als ‘weggegooid geld’ wordt gezien. Een ATB-Vv investering kost de Overheid slechts 200 miljoen die de treinbotsing als op 21 april jl. had kunnen voorkomen. ATB-Vv kan op binnenlandse trajecten nog jaren voldoen aan de eisen voor veiligheid op het spoor. De minister en politici mogen een nieuwe treinbotsing niet op hun geweten hebben.

Geef een reactie

Laatste reacties (7)