961
11

Het Beste Idee is een jaarlijks verschijnende bundel van uitgeverij De Wereld waarin meer dan honderd wetenschappers, journalisten en kunstenaars vertellen wat zij het beste idee van het voorbije jaar vonden, op hun eigen vakgebied of daarbuiten, van henzelf of van een ander, in binnen- of buitenland.
De ingezonden ideeën gaan over politiek, filosofie, mens en maatschappij, innovatie, computers, geschiedenis en toekomst, theorie en praktijk. Soms behandelen ze grote algemene zaken en soms zijn ze concreet en klein. Door de bonte samenstelling ontstaat er een kruisbestuiving van ideeën. Sommige ideeën wringen met andere, alle ideeën wringen ergens met de werkelijkheid.

De Nederlandse auto

Francisco van Jole: Een automobiel gaat voor het eerst zijn naam eer aan doen

Het Beste Idee van 2013 is een bundel waarin 150 wetenschappers, journalisten, schrijvers, filosofen en kunstenaars vertellen wat zij het beste idee vinden dat ze het afgelopen jaar hebben gehoord, gelezen of bedacht. Joop publiceert de komende dagen een selectie van die bijdragen. De eerste is van Francisco van Jole, eindredacteur van Joop.

Het beste idee is het concept om de bestuurder van een auto overbodig te maken. Dat idee bestaat weliswaar al langer, maar krijgt nu echt vorm. Google laat al door robots bestuurde auto’s rondrijden. Fabrikanten, zoals BMW, automatiseren het autorijden steeds verder en bijvoorbeeld in Engeland is dit jaar een wet aangenomen die het mogelijk maakt dat automatisch bestuurde auto’s de weg op kunnen.

De robotauto kan een scala aan problemen oplossen. Het aantal ongelukken terugdringen, de files verminderen, verkeersboetes uitsluiten, het brandstofverbruik zo efficiënt mogelijk maken en de productiviteit verhogen omdat je in de auto ook kunt werken. En misschien zelfs het tekort aan lichaamsbeweging oplossen. Monteer bijvoorbeeld een trapinstallatie in de auto.

De robotauto doet met mobiliteit wat de mobiele telefoon met communicatie deed of wat de container deed voor het transport. Zoals het nu onvoorstelbaar is dat we vroeger belden in een telefooncel en allemaal nummers uit ons hoofd kenden, zo wordt het ondenkbaar dat we in een auto stappen en vervolgens onze tijd vergooien aan concentratie op de weg. Een automobiel gaat voor het eerst zijn naam eer aan doen.

Als Nederland slim is, kiezen we voor een voortrekkersrol in de popularisering van deze technologie. We hebben immers een enorm mobiliteitsprobleem. Juist omdat we zo’n klein land zijn, is iedereen voortdurend onderweg.

We hebben weliswaar geen grootschalige automobielindustrie meer, maar de auto zelf is maar een heel klein onderdeel van robotrijden. Veel meer is het een kwestie van een ideale infrastructuur en daar zijn we extreem goed in. Reserveer rijbanen en later hele wegen. Maak robotrijden goedkoper dan gewoon autorijden. Schaf het rijbewijs voor robotauto’s af. Spreek de verbeelding van de rest van de wereld aan door te zorgen dat al onze blinden en slechtzienden auto gaan rijden.

Kortom, doe met de auto wat we eerder met de fiets hebben gedaan, dat was ook geen Nederlandse uitvinding maar is wel een symbool van de Nederlandse cultuur geworden. Fietspaden heten in het buitenland Dutch lanes. Robot driving is een lelijke term, Dutch driving klinkt veel beter.

Francisco van Jole is eindredacteur van de nieuws- en opiniesite Joop.nl, internetjournalist en politiek commentator op Radio 1. Hij verzorgde jarenlang een mediacolumn in het tv-programma De Leugen Regeert en presenteerde tv- en radioprogramma’s, waaronder Tros Radio Online.

Geef een reactie

Laatste reacties (11)