1.320
2

Voorzitter Femmes for freedom

Shirin Musa is voorzitter van Femmes for Freedom, een organisatie die opkomt voor vrouwenrechten en voor vrouwen die nare gevolgen ondervinden van allerlei vormen van huwelijkse gevangenschap.

De Onmacht top 100

Oproep aan de vrouwen uit de Opzij top-100

Het blad Opzij heeft tijdens een grote feestelijke bijeenkomst in de Amsterdamse Stadsschouwburg voor de vierde keer de Opzij Top-100 van de machtige vrouwen in Nederland gepresenteerd. De Opzij Top-100 bestaat uit vrouwen die topfuncties in verschillende sectoren van de institutionele macht bekleden.

Het is een  feestelijke viering van de kroonjuwelen van de tweede feministische golf: de seksuele en economische zelfstandigheid van de Nederlandse vrouw. De secretaris-generaal van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Reneé Jones-Bos is door het blad tot de machtigste vrouw van Nederland gekozen. In haar dankwoord citeerde zij Madeleine Albright: “There is a special place in hell for women who don’t help other women.” En die uitspraak is zeer terecht: deze machtige Opzij Top-100-vrouwen zouden met hun invloed de onmachtige vrouwen moeten steunen, voor wie wij inmiddels de nationale Onmacht Top-100 kunnen samenstellen

Want tegelijkertijd vond in de Tweede Kamer de plenaire behandeling van het wetsvoorstel ‘tegengaan huwelijksdwang, polygamie en genitale verminking’ plaats. Dat is een wetsvoorstel ten behoeve van vrouwen in deze Onmacht Top-100: zij die niet over zichzelf beschikken omdat voor hen wordt beslist met wie zij trouwen, of ze worden besneden, hoe er met hen wordt omgegaan in het huwelijkse leven.  Deze wet is een bevestiging in wetgeving en beleid waarin de schrijnende omstandigheden van deze vrouwen wordt erkend. Het is een verdrietige viering van de strijd van de nieuwe feministische golf in Nederland: het gevecht om weer baas over eigen gedachten, lijf, leven en verlangen te worden. Het Kamerdebat bevestigde ook het gevecht van deze vrouwen die tegen de corrupte ondemocratische staatspatriarchaten in hun land van herkomst, en dat van de partner moeten vechten, als het huwelijk alleen naar statelijk recht van dat land ontbonden moet worden. Hier vormen zich wanhoop en onmacht die onze volksvertegenwoordigers nu heeft bereikt.

Op de publieke tribune volgde ik de tweets over de Opzij Top-100 en deed ik twitterend verslag van de plenaire behandeling van het wetsvoorstel. Ik ben getuige geweest van de  Kamerbrede steun voor de wijziging van het wetsvoorstel om het begrip van huwelijksdwang uit te breiden met huwelijkse gevangenschap en een taskforce huwelijksdwang in binnen-en buitenland. Tegen  het laatste heeft Femmes for Freedom geprotesteerd bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, omdat Nederlandse ambassades uitgehuwelijkte en gevangen vrouwen in het buitenland niet helpen. 10 oktober  was al een dag van de viering van  macht en invloed van de gevestigde machtige vrouw en werd zo ook een dag van een verbetering van de rechtspositie van de wanhopige onmachtige vrouw. Maar waar het eerste in een grote bijeenkomst met veel glitter en glamour werd gevierd, stond bij het tweede slechts een kleine groep van vijf personen in alle stilte op de publieke tribune stil. Hoewel het aannemen van deze wet de kleine vooruitgang in de strijd tegen misogyne delicten van vrouwen in een Kamerbrede meerderheid bevestigt, werd door dit verschil ook de sociaaleconomische, culturele en juridische kloof tussen de twee groepen vrouwen in Nederland (en daarbuiten) symbolisch benadrukt.

Dames van de Opzij Top-100, uw pleidooi voor meer vrouwen in topposities is heel erg belangrijk. Maar u kunt vanuit uw toppositie veel meer doen voor onmachtige vrouwen en hun grassroots organisaties. U kunt ze onder andere  helpen met een oproep aan en uw invloed op het nieuwe kabinet om deze vrouwen in staat te stellen te vechten zoals uw moeders en grootmoeders voor hun vrijheden hebben gevochten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken van de nummer 1 van de Opzij Top-100 ziet het belang van vrouwkracht en activisme in en steunt buitenlandse vrouwenorganisaties met het grootste vrouwenfonds ter wereld. Steun voor activisme en vrouwkracht in Nederland bevindt zich helaas op een dieptepunt.

Dit is opmerkelijk omdat wij (terecht) vrouwenorganisaties in het buitenland steunen, maar niet de Nederlandse vrouwenorganisaties die dezelfde strijd in twee werelden moeten leveren. Wij hebben uw hulp en inzet hard nodig om een einde te maken tegen het geweld dat Nederlandse vrouwen wordt aangedaan. U kunt uw invloed aanwenden om het leven van de onzichtbare, onderdrukte vrouwen waarover u in de kranten leest, te verbeteren. Deze vrouwen dromen er immers ook van om een kleindochter in de Opzij Top-100 te mogen zien schitteren.

Maar voor het zover is, moeten de vrouwen van de Onmacht Top-100 eerst baas over eigen leven, lijf, geest en verlangen worden. Dit kan met uw hulp! Het is tijd voor een brede solidariteit en verbinding van alle vrouwen in Nederland. Samen staan we sterk en kunnen we een einde maken aan de gewelddadige onderdrukking van de vrouwen van de Onmacht Top-100. 

foto: Rogier Maaskant

Geef een reactie

Laatste reacties (2)