2.515
44

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

De oorlog die Buma voor jou in petto heeft

Het scheppen van safe havens is een eufemisme voor militaire bezetting, zegt Han van der Horst. Maar hij ziet ook genoeg voordelen

Dinsdagavond zat mr. Sybrand van Haersma Buma, politiek leider van het CDA, in al zijn christelijk historische keurigheid bij Pauw. Hij riep op tot oorlog. Het was het een of het ander, zei hij, de vluchtelingenstromen zouden niet aflaten of Europese soldaten moesten safe havens scheppen in Syrie. Toen hem gevraagd werd waar dan precies en met hoeveel soldaten bleef hij het antwoord schuldig. Wel vond hij dat ook Nederland zijn steentje bij moest dragen.

Inderdaad: de vluchtelingenstromen blijven aanhouden. Zo lang Europa geen dictator kent van het slag Stalin of Saddam Hoessein zijn zij niet tegen te houden. Daarvoor zijn de Europeanen in grote meerderheid te fatsoenlijk. Wij zetten geen mitrailleur op weerloze mensen. We spuiten geen gifgas. We gaan misschien wel over tot heroprichting van het IJzeren Gordijn maar nu al blijkt dit geen afdoende middel. Wie de toevloed van immigranten wil stoppen, moet niet dweilen maar de kraan dichtdraaien en die staat in het Midden-Oosten.

Ook moeten wij beseffen dat buiten  het tuinhek de monsters loeren. Buma wees op de Islamitische Staat.

In 1840 was er al eens gelazer over Syrië. Koning Louis Philippe van Frankrijk zag hoe zijn premier Adolphe Thiers met zijn dikke buikje over het tapijt kroop, omgeven door militaire stafkaarten. Hij  gaf deze eerste minister stante pede zijn congé. Strijdlustige burgerpolitici vormen een risico want zij weten niet goed wat zij aanrichten.

Het scheppen van safe havens is een eufemisme voor militaire bezetting. Dan moet je beslagen ten ijs komen.  Je kunt niet een beetje oorlog voeren. Oorlog komt niet op een koopje. Hij vergt grote inspanningen, ook van het thuisfront. Half werk zoals geleverd in Afghanistan en Irak, leidt alleen maar tot nederlagen en een smadelijke aftocht, hoe fraai die ook door de politiek en de top brass verbloemd wordt.

Natuurlijk kan het best anders. Dat vergt een permanente bezetting van het Midden-Oosten met voor de vorm een paar marionettenregeringen in Damascus, Bagdad en misschien nog een paar plaatsen, want dat van die safe havens is flauwekul. Dan word je permanent belegerd, zoals in Srebrenica gebleken is. Je moet het hele land in je greep hebben. Anders wordt het niks.

Als mr. Haersma Buma serieus is, moet hij nu gaan werken aan een militarisering van Europa. Het voorbeeld geeft Israël. Overal op ons continent – zeker ook in Nederland – zal de dienstplicht ingevoerd moeten worden voor jongens en meisjes, want voor een permanente bezetting is zeer veel menskracht nodig.

Voordeel: op den duur is de hele bevolking getraind in contraguerrilla  en terrorismebestrijding. De vijand zal zeker proberen achter het front in onze steden dood en verderf te zaaien. Dan dienen burgers adequaat op te treden in plaats van dat zij verstijfd de kogel afwachten. Niet vier man, van wie drie Amerikanen, maar meteen de hele Thalys. Dat werk.

We moeten een continent van vechters worden, willen wij het Midden Oosten kunnen temmen.

Daar hangt uiteraard een prijskaartje aan. In elke lidstaat van de Europese Unie zal de oorlogsbegroting met miljarden moeten stijgen. Ik lik nu aan mijn wijsvinger en steek hem in de lucht: voor Nederland vijf miljard structureel per jaar erbij. Dat kun je financieren door het tekort te laten stijgen. Het is ook mogelijk om een defensiebelasting in te voeren of om de burgers te verplichten een bepaald percentage van hun inkomen, laten we zeggen een procent of tien, te beleggen in rentedragende oorlogsleningen. Dat is sympathieker dan een belastingverhoging. En komt de nood echt aan de man, dan druk je geld naar behoefte bij. Doen ze altijd in tijden van oorlog.

De militarisering van de maatschappij heeft behalve nadelen ook voordelen: de jeugd is een jaar of twee van de straat, want woonachtig in de kazerne om vervolgens een paar tours of duty te doen tussen Damascus en Bagdad. Jeugdwerkloosheid is dan niet meer zo’n groot probleem. Tegelijkertijd levert de groei van de oorlogsindustrie veel structurele banen op. Je hebt best kans dat we terugkeren naar een situatie van volledige werkgelegenheid, vooral als de mensen die wij in het Midden-Oosten komen bevrijden, door volksmenners misleid, heftiger en effectiever verzet bieden dan wij ooit hadden kunnen vermoeden. Omdat man en vrouw in het leger dezelfde kansen en dezelfde verplichtingen krijgen, komt de genderproblematiek dichter bij een oplossing.

Natuurlijk zal de burger voor zijn vrijheid en zijn diepgaande verlangen om geen Syriër als buurman te krijgen, welvaart moeten inleveren. Dat is onvermijdelijk. In Buma’s nieuwe Europa is niet de hipster of de rapster rolmodel, maar de sportluis en de soldaten. Rijken zijn dan onmaatschappelijke elementen die te weinig op oorlogsleningen hebben ingetekend.

Paul Verhoeven heeft over dit  Europa van de toekomst een tijd geleden al een profetische  film gemaakt, Starship Troopers. 

Zou Buma al op zijn buik in de kamer liggen met voor zich De Grote Bosatlas?

Beluister dit opiniestuk hier 


Volg Han ook op Twitter

Het nieuwste boek van Han is De Mooiste Jaren van Nederland (1950-2000)


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (44)