647
11

Hoofdredacteur Duurzaamnieuws.nl

Peter van Vliet is oprichter van stichting iNSnet (2005) en hoofdredacteur van Duurzaamnieuws.nl. Ziet zichzelf het liefst als aanjager van duurzaamheid en de daarbij behorende transitie. Vanuit de stichting was hij betrokken bij het opzetten van initiatieven, zoals het Platform voor Duurzame en Solidaire Economie, de Zonvogel, Repair Cafe, de Ecologische Voetafdruk. Vanuit Duurzaamnieuws.nl houdt hij actief de vinger aan de pols van duurzaam Nederland (en wat zichzelf daartoe wil rekenen). Zijn visie op duurzaamheid is breed: een grondhouding, waaruit zorgvuldig en duurzaam handelen voortkomt dat voorkomt dat we telkens weer crises veroorzaken. Hij is opgeleid in marketing, communicatie, cultuurwetenschappen en milieukunde en was voor het oprichten van de stichting zelfstandig ondernemer / uitgever.

De politiek is alleen met zichzelf bezig

Tenenkrommend om te zien hoe het eigen gelijk wordt verdedigd in weerwil van het complete verlies van vertrouwen van de kiezers 

Met gekruiste armen en een sardonisch glimlachje om de lippen overzag minister van financiën Jeroen Dijsselbloem de Tweede Kamer bij het aanbieden van de begroting. Als een regent welhaast, die weet dat het volk geen kant op kan.

Het volk daarentegen, dat ziet de politiek absoluut niet meer zitten. Onderzoek van de NOS laat desastreuze cijfers zien: 89 procent van de bevolking heeft geen vertrouwen in uitspraken van politici, 89 procent van de PvdA leden en 70 procent van de VVD achterban vinden het beleid van hun coalitie slecht. Daarmee heeft het vertrouwen in de politiek een historisch dieptepunt bereikt.
 
Geconfronteerd met deze cijfers zegt premier Rutte (die zelf Nederlandse geschiedenis studeerde) in de uitzending na de troonrede tegen Dominique van der Heyde: “Mensen kunnen dat wel denken, ik vind van niet” (dat we het zo slecht doen). Diederik Samsom komt niet verder dan een vooraf ingestudeerd riedeltje dat we nog even moeten afwachten. Alsof dat ons over de ellende heen helpt.
 
Het is tenenkrommend om te zien hoe het eigen gelijk door de gevestigde politieke orde verdedigd wordt in weerwil van èn het complete verlies van vertrouwen van de kiezers èn een toenemende economische achterstand ten opzichte van de ons omringende landen èn voorstellen die óf niet deugen, óf die nog geen deuk in een pakje biologische boter slaan. Zoals een garantie voor 125.000 banen in 2026, terwijl nu al bijna 700.000 mensen officieel werkloos zijn en er dat per jaar nog eens 70.000 meer worden. Of die eenzijdige focus op economische groei die juist de huidige problemen heeft veroorzaakt.
 
Maar ook de oppositiepartijen zijn uiteindelijk alleen maar met hun eigen standpunten bezig en zijn niet in staat om over hun eigen schaduw heen te springen en gezamenlijk een duurzaam en economisch verantwoord alternatief te bieden.
 
Met het uitspreken van de woorden “de klassieke verzorgingsstaat verandert langzaam maar zeker in een participatiesamenleving” in de troonrede, heeft de koning zich mogelijk niet gerealiseerd dat deze zinsnede een heel andere invulling kan gaan krijgen dan de intentie waarmee ze werd uitgesproken. Want als je een participatiesamenleving koppelt aan duurzaamheid, zoals die nadrukkelijk niet in het verhaal voorkomt, behoren de huidige politici snel tot een uitgestorven kaste. Overbodig, want arrogant en incompetent.
 
Als de politiek er kennelijk uitsluitend nog is voor zichzelf, wat let de bevolking dan om zelf het heft in handen te nemen. Met een duurzame aanpak, op een menselijke schaal investeren in de eigen regio en gemeenschap. Samen bedenken en samen doen. Laat die participatiesamenleving maar komen. Maar dan op onze manier.

Dit artikel verscheen op de website Duurzaam Nieuws

Geef een reactie

Laatste reacties (11)