2.066
63

Publicist

Çilay Özdemir werd in 1966 in Turkije geboren en kwam op haar tiende naar Nederland. Na haar studie aan de heao in Rotterdam werkte ze in verschillende functies bij de overheid. Sinds 2005 is ze werkzaam als freelance journalist en publicist, en ze woont met haar partner afwisselend in Jordanië en Nederland. Ze is mede-auteur van het boek 'Zeeuwse babbelaars en Turks fruit'.

De politisering van de hoofddoek

Vooral niet-moslims roepen op om vandaag een hoofddoek te dragen naar de stembus. Ik heb nog geen moslim gehoord die deze actie ondersteunt. Waarom is dat?

Het is opvallend dat vooral niet-moslims oproepen om vandaag een hoofddoek te dragen naar de stembus. Ik heb nog geen moslim gehoord die deze actie ondersteunt. Waarom is dat?

Er kunnen twee redenen zijn. Moslim(vrouwen) zijn het gewend dat hun hoofddoek van hen afgepakt wordt, figuurlijk gesproken dan. Hoofddoek is, in westerse landen,  al jaren van een lapje stof tot symbool van onderdrukking, fanatisme, extremisme en terrorisme gemaakt. Bovendien is het in islamitische landen al jaren een vast strijdpunt tussen secularisten en fundamentalisten.

Een tweede reden kan zijn dat hoofddoek vooral een religieuze functie heeft. Vrouwen die hem dragen geven ermee te kennen dat ze moslim zijn en Allah dienen. Ik denk dat ze helemaal niet blij zijn als anderen die niet in Allah geloven, het gaan gebruiken als een middel om solidariteit te betuigen. Dat anderen hem politiseren, hoeft niet te betekenen dat je er gepolitiseerd op moet reageren.

Een betere manier om moslimvrouwen serieus te nemen en te steunen, was geweest om ze aan te sporen om vooral hun stemrecht te gebruiken. Uit een recent onderzoek bleek dat meer dan de helft van de allochtonen niet gaat stemmen. Zo laat een grote groep minderheden de kans onbenut om op de gemeentepolitiek invloed uit te oefenen.

Als de PVV in Den Haag en Almere groot wordt, dan zijn allochtonen die niet hebben gestemd, daar mede debet aan. Het wordt tijd dat allochtonen wakker worden en zich actiever bemoeien met de  ontwikkelingsrichting van gepolitiseerde strijdpunten.   

Geef een reactie

Laatste reacties (63)