1.221
13

Journalist, publicist

Uitgever en hoofdredacteur van www.amerika.nl

De schade voor D66

Ik hoorde net op Radio 1 een nogal vernietigend item over Ageeth Telleman, fractievoorzitter van D66 in Amsterdam.

Unfair maar vernietigend. Ook flinke sneren naar D66 in het algemeen. Gecombineerd met de dalende opiniepeilingen (hier al lang geleden voorspeld) wijst het op serieuze problemen voor de partij om te voorkomen dat 9 juni een enorme deceptie wordt.

Dat risico zat er altijd in met de hoera stemming en het idee dat de twintig zetels al binnen waren. Nu blijkt het programma weliswaar redelijk maar niet opmerkelijk en de kandidatenlijst een weerslag van het feit dat Pechtold de partij runt. Het klinkt misschien raar omdat het lijkt alsof er veel werk is verricht de afgelopen drie jaar, nadat D66 met een miserabele drie zetels in het parlement overbleef, maar er is veel te veel tijd verspild. Er is geen groep mensen gezocht die naast Pechtold de partij kon vertegenwoordigen – daardoor moet hij nu terugvallen op Gerard Schouw, een vertegenwoordiger van het Haagse en geen fris, nieuw geluid. Joris Backer, de voorzitter van de programma commissie, is pas ingezet toen het programma er was.

Een jaar of drie geleden kwam het toenmalige bestuur (onder leiding van, ja, juist, Gerard Schouw) met een plan van aanpak dat voer onder de vlag Klaar voor de klim. D66 moest een debatpartij worden. Dat laatste is in elk geval niet gebeurd. Een programmatische soul searching heeft niet plaatsgevonden, waardoor de partij bleef hangen op ‘vijf richtingwijzers’ waarvan er maar één is uitgewerkt in die drie jaar en die komt niet verder van ‘vertrouwen op de eigen kracht van mensen’.

De definitieve kandidatenlijst lijkt op de advieslijst die Pechtold opstelde. Hieronder, met hun functie:

1. Alexander Pechtold, partijleider
2. Boris van der Ham, Tweede Kamerlid
3. Magda Berndsen, korpschef regio Friesland
4. Gerard Schouw, fractievoorzitter in de Eerste Kamer
5. Fatma Koser Kaya, Tweede Kamerlid
6. Wassila Hachchi, hoofd planning en control op het ministerie van Defensie
7. Stientje van Veldhoven, clusterleider Ruimtelijk Economisch Beleid van ministerie van EZ
8. Wouter Koolmees, hoofd begrotingsbeleid op het ministerie van Financiën
9. Kees Verhoeven, directeur van MKB Amsterdam
10. Marty Smits, aankomend partner bij The Boston Consulting Group
11. Judith Swinkels, rechter bij de rechtbank in Haarlem
12. Jan Paternotte, raadslid in Amsterdam
13. Pia Dijkstra, voorzitter Taskforce Deeltijd Plus
14. Maas Goote, hoofd programma Mondiaal Klilmaat en Energie op het ministerie van VROM
15. Steven van Weyenberg, plv. directeur Europese Integratie en Strategie op ministerie van EZ
16. Christa Meindersma, plv. directeur Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS)

Telt u even mee: 12 mensen die op de een of andere manier in overheidsdienst zijn, de eerste acht allemaal in Den Haag, met uitzondering van Magda Berndsen. Defensie, EZ, Financiën, Vrom, EZ. Ik vroeg een bestuurslid hoe het kwam dat er zo weinig animo was om zich kandidaat te stellen buiten deze kanalen. Het antwoord was dat degenen die wel wilden een soort van garantie wilden dat ze bij de eerste tien of vijftien stonden. Dat is inderdaad lastig, maar nog extra lastig door het klasje van Pechtold, waarin kamerleden werden opgeleid – dat bestond blijkbaar al voor een belangrijk deel uit overheidsfunctionarissen. Als je die mensen achtmaanden door hoepels laat springen krijgen ze natuurlijk voorrang op de lijst en dan is de ruimte voor interessante nieuwkomers beperkt. Overigens hebben 3700 van de 5700 stemmers de advieslijst gevolgd, zoals verwacht.

Ook een teken van creatief denktekort in Den Haag is het blijven gebruiken van D66. Ja. Anders. Dat werkte in de Europese verkiezingen omdat daar inderdaad D66 anders stond. Bij de gemeente was het niets en landelijk wordt het een lachertje, vooral nu het gekoppeld gaat worden aan het debacle in Amsterdam (waar Den Haag mede voor verantwoordelijk is want het Haagse heeft flink proberen te sturen – onder andere door Ageeth Telleman over te halen voor de stad te gaan). D66 is de Pechtold Partij geworden waar ik altijd bang voor was. Als het niet goed gaat dan volgt de afrekening op die basis. Als het wel goed gaat, houd ik verder mijn mond.

Geef een reactie

Laatste reacties (13)