Laatste update 12:38
6.080
203

Voorzitter FNV Jong

Docent, oud-voorzitter van FNV Jong

De splinter van links? De balk van rechts, zal je bedoelen

De sociale problemen waar Machteld Zee zogenaamd voor waarschuwt worden alleen door linkse partijen aangepakt

cc foto: George Bryan Jr
cc foto: George Bryan Jr

Het boek van Machteld Zee en het daaruit voortvloeiende interview van Wierd Duk heeft een boel stof doen opwaaien. Er was veel kritiek van mensen die het boek niet gelezen hadden. Duk stelde zelfs dat links intellectueel ‘dood was’. Ik ben nog steeds benieuwd waar hij dat op baseert. Daarom besloot ik om het boek van Machteld Zee te gaan lezen. Ik wil hier geen recensie schrijven voor het boek, die zijn immers genoeg te vinden.

Er zijn twee zaken die m.i. relevant zijn aan het boek. Allereerst de veronderstelling dat de islamisering gefinancierd wordt vanuit Saoudi-Arabië. Daarnaast dat er parallelle rechtssystemen worden opgericht om de sharia in te voeren. Zee stelt ook dat fundamentalisten inzetten op het isoleren van islamitische gemeenschappen om moslims gevoeliger te maken voor het omarmen van de sharia en het verwerpen van seculier recht. Vervolgens stelt de onderzoeker dat er veel sociale problematiek voortvloeit uit de normatieve kant van de islam, zoals het kindhuwelijk, vrouwen die opgesloten zitten, vrouwenbesnijdenis.

Dat zijn nogal wat problemen die zij aan de kaak stelt. Daarnaast, in de resterende 2/3e van haar boek, stelt zij het probleem van relativisme aan de kaak. Kort gezegd: volgens velen (meestal ‘linksige mensen’) mag er niet gesproken worden over de islam. Omdat ik mij als ‘linksig’ aangesproken voel, dacht ik: Wat kletst deze vrouw? Er mag toch juist gesproken worden over zaken als parallelle rechtssystemen en alle sociale problematiek voortvloeiend uit een religie? Deze gedragingen zijn toch juist thema’s waar links jarenlang voor strijdt? Of heb ik het mis en is links verblindt door de splinter van het relativisme en bezigt zij de term ‘racist’ te snel?

Ik besloot de proef op de som te nemen en de partijprogramma’s van politiek links en rechts door te nemen. Ik ben op zoek gegaan naar partijen die de financiering vanuit  Saoudi-Arabië willen tegengaan (een groot probleem volgens Machteld Zee). En ik ben op zoek gegaan naar de politieke partijen die de meeste middelen willen uittrekken om de islamitische gemeenschappen niet te isoleren en vrouwen in achterstandsposities te helpen. Ik heb daarbij een snelle scan gedaan over de programma’s van de reeds zittende partijen.

Om te beginnen: wat mij bevreemde is dat geen enkele partij iets zegt over parallelle rechtssystemen, of althans, ik heb dat niet kunnen vinden. Het lijkt mij in ieder geval onwenselijk om dit toe te staan, van wat voor religie dan ook.

Dan de financiering vanuit Saoudi-Arabië: de enige partijen die hier duidelijk over zijn, zijn GroenLinks, ChristenUnie en D66. Zij willen (in meer of mindere mate) allen dat de geldstroom (en handel met) Saoudi-Arabië stopt. Dat zijn toch al twee linkse partijen met een oplossing voor deze problematiek. De VVD, CDA, PVV, SGP zeggen hier niets over. Wat hen betreft mag Saoudi Arabië dus doorgaan met financieren.

Dan het tegengaan van sociale problemen. Ik heb hierbij gekeken naar wat partijen bereid zijn te doen tegen huiselijk geweld, eerwraak e.d.  Maw, de verschrikkelijke problemen die vrouwen ondervinden.

Wat mij opvalt is dat ALLE linkse partijen plus, D66 en CDA een min of meer uitgebreide paragraaf hebben om iets tegen de door  Zee aangekaarte problemen te doen. Als links mens was ik blij verrast door het CDA die hier een uitgebreide paragraaf aan wijdt.

In de programma’s van deze partijen komen het bestrijden van eerwraak, huiselijk geweld en dergelijke voor. Wat mij verder opviel was dat deze zaken dus nergens bij de SGP, VVD en PVV voorkomen. De SGP is volgens Duk de ‘rebel van deze tijd’.

Wat mij verder opvalt is dat deze drie partijen vooral de islam als religie willen ontmoedigen (of verbieden) door een vorm van eenvoudige repressie. De VVD zegt, als het niet anders kan, dan moeten religieuze instanties die onze democratie willen ondermijnen, verboden worden. De PVV wil alle moskeeën sluiten en de SGP wil dat de gebedsoproep verboden wordt. De SGP, de ‘rebellen van deze tijd’, willen vervolgens wel allerlei zaken (abortus, homo-emancipatie) ontmoedigen, welke Machteld Zee nu juist ook als probleem ziet van de islam.

Mijn samenvatting is: de linkse partijen willen de vrijheid van godsdienst waarborgen door geen religie te verbieden, maar wel de geldstroom stop te zetten van een verwerpelijk regime (welke volgens Zee een plan heeft om ons te islamiseren).

Alle linkse partijen (en sommige rechtse) willen geld uittrekken om de sociale problematiek te bestrijden die volgens Machteld Zee voort zou vloeien uit de islamitische cultuur. De rechtse partijen willen dit allemaal niet. Zij kiezen de weg van de minste kosten. namelijk het verbieden van (uitingen van) de islam. Aan de rest van de sociale problemen lijken ze niets te willen doen.

Wellicht is het zo dat ‘linksige’ mensen een splinter in hun oog hebben. Wellicht beschuldigen zij te snel van racisme of maken zij te snel vergelijkingen met het nationaal socialisme. Eens, dat is geen inhoudelijk argument, maar een argument op betrekkingsniveau maar het verwijt van rechts dat men ter linkerzijde wegkijkt van de (sociale) problematiek is, gezien de programma’s van de politieke partijen niet waar. En gaat m.i. vooral voor rechts zelf op.

Mij rest niets anders dan te concluderen dat rechts wellicht de splinter in andermans oog ziet, maar niet de balk in het eigen oog.

 

 

Geef een reactie

Laatste reacties (203)