4.093
11

Voorzitter Landelijk Beraad Marokkanen

Mohamed Rabbae (1941) is voorzitter van het Landelijk Beraad Marokkanen (LBM). Het LBM werd opgericht als reactie op de film Fitna van Geert Wilders. Het LBM is nu één van de partijen die Geert Wilders aanklagen wegens haatzaaien en discriminatie van moslims. Hij is oud-lijsttrekker van GroenLinks.

De Tweede Kamer degradeert zichzelf tot postkamer van Wilders

Open brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer en de fractievoorzitters, onder meer over de haatsticker van Geert Wilders

Het gezag van de twee organen van het Nederlandse parlement heeft zich sinds 2002 in verschillende richtingen ontwikkeld. De Eerste Kamer, die door menigeen als overbodig wordt gekwalificeerd, is gegroeid tot een stevig instituut dat haar stempel op de politieke besluitvorming nadrukkelijker drukt. De Eerste Kamer dwingt respect af in de samenleving. Niet alleen politiek omdat in deze Kamer een enkel populistisch voorstel is gesneuveld (verbod op ritueel slachten bijvoorbeeld) maar ook in maatschappelijke zin omdat het debat daar op beschaafd niveau wordt gevoerd. De Tweede Kamer heeft in diezelfde periode steeds meer aan moreel en maatschappelijk gezag verloren.

Met de binnenkomst van Leefbaar Nederland heeft deze Kamer haar eerste vechtpartij gekend. En sinds de komst van de PVV is dit orgaan steeds meer gaan lijken op een vindplaats van scheldpartijen, politieke hooliganisme en racisme.

De voorzitter van de Tweede Kamer draagt voor deze ontwikkeling een belangrijke verantwoordelijkheid. Het laisser-faire-optreden van de vorige voorzitter mevrouw Verbeet en van uzelf – mevrouw Van Miltenburg – is mede hieraan debet. Hoewel het interne reglement van de Tweede Kamer daartoe duidelijke instrumenten biedt ( art. 58 en 59 Reglement van orde), heeft geen van u beide een eind durven maken aan de schaamteloze scheldkanonnades van Wilders en andere leden van de PVV jegens hun collega’s en de moslimgemeenschap. U heeft zich kennelijk beide laten intimideren door het verbale geweld van de PVV.

Wilders gaat nu nog verder. Hij gebruikt de Tweede Kamer als vitrine voor zijn politieke exhibitionisme en als postkamer van de PVV. Niet alleen plakt hij demonstratief een haatzaaiende sticker over moslims op de deur van zijn kamer, dus in het gebouw van de Tweede Kamer. Hij bestaat het zelfs om deze sticker in enveloppen van de Tweede Kamer te verspreiden (zie Joop.nl d.d.8/1.2014). De Tweede Kamer is hiermee verworden tot een servicecentrum voor de haatcampagne van de PVV tegen de moslims. Zover zijn we inmiddels gekomen in Nederland!

Het is te hopen dat niet alleen u als voorzitter maar ook de fractievoorzitters inzien dat dit niets te maken heeft met de vrijheid van meningsuiting en hiertegen duidelijk optreden. De Tweede Kamer is een prominent symbool van de Nederlandse democratie en vertegenwoordigt alle burgers van het land. Dat daarbinnen een politieke partij te vinden is – in casu de PVV – die een deel van de Nederlandse bevolking discrimineert is daar nog aan toe. Maar dat de Tweede Kamer zich laat gebruiken voor haatzaaiende propaganda van Wilders is ernstig. De Tweede Kamer is van alle bevolkingsgroepen in het land. Die mag nooit gebruikt worden voor de verspreiding van haatmateriaal tegen een deel van de samenleving. De Tweede Kamer heeft artikel 1 van de grondwet (iedereen is gelijk) hoog in het vaandel. De Koran ligt naast de andere religieuze heilige boeken op de tafel van de voorzitter. Maar het capituleren voor Wilders tast de geloofwaardigheid van de Tweede Kamer zwaar aan.

Het grote risico hiervan is dat de desbetreffende bevolkingsgroep zich totaal afwendt van dit instituut. Dat dit gevaarlijk is voor de stabiliteit en draagvlak van onze democratie moge duidelijk zijn. Via uw Kamer maakt Wilders meer kapot dan u en ons lief is. Neem op tijd uw verantwoordelijkheid!

Mohamed Rabbae is Oud-lid Tweede kamer voor Groen Links en voorzitter landelijk Beraad Marokkanen

Geef een reactie

Laatste reacties (11)