946
9

Kamerlid PvdA

Marit Maij is Tweede Kamerlid voor de PvdA. Haar portefeuille is ontwikkelingssamenwerking en internationale handel

De ‘unholy alliance’ dwarsboomt vrouwenrechten

Geweld tegen vrouwen in de wereld neemt niet af ... Ploumen moet vrouwenrechten tot haar speerpunt maken

Een groep van Islamitische landen, enkele Afrikaanse landen en de Heilige Stoel probeert tijdens de VN-vrouwenconferentie, die nu wordt gehouden, het verschil tussen mannen en vrouwen te benadrukken en te vergroten. Dat baart mij grote zorgen. Om tegenkracht te bieden zal versterking van de positie van vrouwen in ontwikkelingslanden bovenaan de prioriteitenlijst van Nederlandse ontwikkelingssamenwerking moeten komen te staan.

Deze ‘unholy alliance’, een kongsi tussen politiek conservatieve krachten en religieus orthodoxe krachten in de wereld, wint terrein. De rechten van vrouwen worden door deze kongsi simpelweg niet als gelijk aan die van mannen gezien. Met politieke, economische, sociale, culturele en religieuze achterstelling tot gevolg.

Minister Ploumen kondigde deze week een fonds aan van 5,8 miljoen euro om vrouwen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten te ondersteunen. Met de hulp van dit geld kunnen zij zich beter organiseren en participeren in het publieke, politieke en bestuurlijke terrein. Een goed initiatief, waar wat mij betreft de komende jaren nog een schepje bovenop mag. Minister Bussenmaker benoemde het in haar speech bij de VN-vrouwenconferentie deze week helder:

Culturele of religieuze identiteit mag geen excuus zijn om weg te kijken bij geweld tegen vrouwen.”

Dit is wel wat de ‘unholy alliance’ beoogt, als je de amendementen leest, die worden voorgesteld voor de concept conclusies van de VN-vrouwenconferentie.

Geweld tegen vrouwen in de wereld neemt niet af. Het nieuws staat er bol van, verkrachtingen als oorlogswapen, verkrachting als vernedering, verkrachting gewoon omdat het kan in een bus op klaarlichte dag. Dit zijn, helaas, geen toevallige incidenten in sommige delen van de wereld, maar de dagelijkse praktijk. Gelukkig zijn er veel mensen in ontwikkelingslanden in Afrika en de islamitische wereld, die zich hiertegen verzetten. Ook binnen de katholieke kerk overigens. De organisatie “Catholics for Choice” protesteert openlijk tegen de ultraconservatieve agenda, die de katholieke kerk binnen de VN politiek uitdraagt. Deze tegenkrachten moet Nederland ondersteunen. Steun in woord én in daad. Bij voorkeur in EU-verband en samen met Scandinavische landen. Vrouwenrechten en de positie van vrouwen moet een prioriteit worden over de volle breedte van het beleid van minister Ploumen.

Volg Marit Maij ook op Twitter

Geef een reactie

Laatste reacties (9)