2.378
80

Psycholoog en socioloog

Joost Bosland is socioloog en psycholoog. Hij werkt als psychotherapeut met ouders en hun kinderen in de grote stad. Voorheen was hij ook actief als filmmaker en onder meer verantwoordelijk voor de serie “26.000 Gezichten”, die in 2006 door de Vara werd uitgezonden. Hij is auteur van het boek 'De Waanzin rond Wilders, psychologie van de polarisatie in Nederland'.

De waanzin rond Wilders

Zwart-witdenken en rabiate stemmingmakerij verscherpt de tegenstellingen.

Voorafgaand aan de val van kabinet Balkenende IV liep de polarisatie in de politiek hoog op. Vrijwel iedereen was het ermee eens dat de toon van de Kamerdebatten ronduit ‘beschamend’ was. Een goed voorbeeld van de wijze waarop verruwing en verdeeldheid het politieke proces vandaag de dag kenmerken.

Bij het verschijnen van alweer de tweede druk van ‘de Waanzin rond Wilders, psychologie van de polarisatie in Nederland’ is het wellicht zinvol erop te wijzen hoezeer de huidige polarisatie het land onregeerbaar lijkt te maken en dus in feite een bedreiging vormt voor het democratisch bestel. Belangrijke problemen rond de integratie van migranten, de financiële crisis en de crisis in het politieke bestel dreigen hierdoor niet te worden opgelost.

In het boek analyseer ik vanuit mijn rol als psychotherapeut de oorzaken van deze spijtende processen in politiek en samenleving. Door oorzaken van het borderline-achtige gedrag van ons allen in mijn boek te onderzoeken, probeer ik de onmacht over de toenemende polarisatie rond het integratie- en migratiedebat te begrijpen. Zo probeer ik een bijdrage te leveren aan het zoeken naar een nieuwe, meer verbindende manier van denken over de crisis in de politiek en de crisis in de multiculturele samenleving. Grote woorden, die ik zoveel mogelijk in gewone mensentaal heb geprobeerd om te zetten. Ik hoop zo te helpen om de zinloze en destructieve verdeeldheid te stoppen, die zich rond het agerende gedrag van mensen als Wilders en Verdonk voordoen.

Precies zoals verwacht gaat Wilders nu de AOW-discussie tot inzet maken van zijn campagne, daarmee de andere partijen voor splitsende dilemma’s stellend. In het boek plaats ik dit soort ontwikkelingen in het licht van een kwaal waaraan de hele maatschappij dreigt te worden aangetast: een verlies van het gezonde verstand, waardoor zwart-witdenken en rabiate stemmingmakerij tegen de islam de tegenstellingen verscherpt. Integratie van migranten wordt hierdoor aantoonbaar bemoeilijkt. Onderzoeken naar het belemmeren van arbeidsloopbanen en naar de verminderde behoefte te gaan stemmen tonen aan dat migranten zich onveilig en belaagd voelen. Ik wil oproepen op tot het staken van dit soort destructieve polarisatie en stel voor middels meer verbinding de geslagen wonden in de samenleving te helen.

Geef een reactie

Laatste reacties (80)