12.125
81

Historicus, schrijver en columnist NRC

Zihni Özdil (1981) is historicus, schrijver en columnist voor NRC Handelsblad. Hij is in kranten en op televisie een veelgevraagd commentator op politieke, economische en culturele ontwikkelingen. Zijn standpunten zijn door de media omschreven als ‘onorthodox’ en ‘hard, maar gedocumenteerd'. Zijn boek Nederland mijn Vaderland (Uitgeverij De Bezige Bij) verscheen in oktober 2015.

De Weg-met-Onsers

Het is werkelijk een afgang dat deze aanhangers van buitenlandse haat-ideologieën het voor het zeggen hebben in ons Nederland

Tijdens de Rotterdamse Debatnacht was de kansel niet voor predikers, maar voor de grootste ergernissen en frustraties van 2013. In een publieke ‘roast’ veegden sprekers de vloer aan met een persoon, concept of idee waar ze helemaal klaar mee zijn. Hieronder de bijdrage van Zihni Özdil.

We starten meteen met een Roast, zoals dat heet in het Amerikaans, met als thema ‘Ik ben helemaal klaar met…’. Het doel van een Roast is iets of iemand met grof sarcasme en keiharde grappen aanpakken. Maar ik zal het toch rustig aan doen, want ik ben in een milde bui.

Het mooie aan de Roast van vanavond is dat het door wetenschappers wordt gedaan. Dat is leuk want humor wordt zo gekoppeld aan wetenschappelijke kennis. Wisten jullie bijvoorbeeld dat het wetenschappelijk is aangetoond dat Hollandse mannen altijd zuur kijken bij hun orgasme? Dat is omdat het uit hun eigen zak komt.

Grapje, mensen. Niet boos worden. Ik ben niet zo grappig als Gordon maar ik doe mijn best.

Achterlijke cultuur
Maar even serieus. Het thema van vanavond is dus ‘ik ben helemaal klaar met…’. Voordat ik ga vertellen met wie ik he-le-maal klaar ben, zal ik het eerst eens even kort toelichten.

Beste landgenoten, het is twee voor twaalf. Ons land, ons mooie Nederland, wordt ontmanteld door een aantal Weg-Met-Onsers. Deze Weg-Met Onsers zijn in rap tempo bezig met alles wat onze ouders en voorouders hebben opgebouwd af te breken en weg te geven aan buitenstaanders. Waarom doen zij dat? Omdat zij aanhangers zijn van een buitenlandse haatideologie.

Deze ideologie is ook wel bekend als het neoliberalisme. En aan dat neoliberalisme is een regressieve cultuur verbonden. Regressief is trouwens gewoon een mooi woord voor achterlijk.

Deze achterlijke cultuur heeft ook meerdere heilige boeken, zoals Atlas Shrugged, een favoriet van de grootste Weg-Met-Onser Mark Rutte. Deze boeken zijn geschreven door een aantal buitenlandse Weg-Met-Ons profeten, zoals Friedrich Hayek, Ayn Rand en Milton Friedman. In hun boeken wordt verkondigd dat U allemaal moet buigen voor hun niet-bestaande god; de zogenaamde ultieme vrije-markt. En dat u moet buigen voor de belangen van al die corporale gladjakkers in het bedrijfsleven.

In die heilige boeken wordt er dus haat gepropageerd tegen de Westerse beschaving.

Sociale voorzieningen, zoals de bijstand, collectieve zorg, werknemersrechten, pensioenen en onderwijs zijn het product van onze Westerse beschaving. Een van de onderdelen van de Westerse Verlichting is de norm dat zwakkeren in de samenleving geholpen worden en een level playing field hebben.

Totalitair
Maar, het neoliberalisme is een achterlijke cultuur die haaks staat op onze beschaafde Westerse cultuur. Want, ondanks de naam heeft het neoliberalisme ook helemaal niks met vrijheid te maken. Integendeel. Het is een totalitaire ideologie.

Zo maken deze Weg-Met-Onsers een einde aan een van de grootste waarden van onze verlichte, Westerse Judeo-Christelijke beschaving: ons recht op privacy als burgers in een democratische samenleving. Wij Nederlanders zijn inmiddels een van de meest afgeluisterde en gemonitorde volken ter wereld. Wist u dat? Als de Weg-Met-Onsers niet gestopt worden zullen wij over enkele jaren in een staat leven waarin uw hele privé-leven op een dienblad wordt aangeboden aan het bedrijfsleven.

De Weg-Met-Onser Fred Teeven is tevens bezig met proefballonnetjes om uiteindelijk het gevangeniswezen te privatiseren. Op Schiphol en op Zestienhoven is dat al gebeurd. De detentiecentra zijn daar geprivatiseerd. Onschuldige expats worden daar opgesloten, zonder dat ze wat gedaan hebben.

Onlangs heeft Weg-Met-Onser Adri Duijvestijn ook uw recht op een betaalbare huurwoning afgepakt. Ook al deed hij wekenlang alsof hij uw rechten wél zou gaan beschermen. Valse beloften en de boel belazeren zit hun aard. Zo zullen uw kinderen en kleinkinderen door hen geen noemenswaardig pensioen meer hebben.

Uw zorg is in 2006 door hen weggegeven aan de belangen van private zorgverzekeraars. Terwijl de zorgverzekeraars vorig jaar een recordwinst boekten, gaat uw eigen risico elk jaar omhoog en wordt uw dekking elk jaar kleiner.

De Weg-Met-Onsers vinden het ook helemaal mooi dat sinds de privatisering van de zorg de kosten zijn gestegen van circa 8% van het BBP naar bijna 15% van het BBP. Dat is een ongekende stijging. En, gelooft u de propaganda van de Weg-Met-Onsers niet: dat heeft niks te maken met vergrijzing, maar alles met de winstbelangen van de zorgverzekeraars.

Weg met ons onderwijs
In onderwijsinstellingen is deze achterlijke Weg-Met-Ons cultuur ook gemeengoed geworden. De studiebeurs wordt uitgehold. Op universiteiten worden er korte, inhoudsloze blokken opgezet zodat studenten straks geconditioneerd worden om van toets naar toets te springen, niet kritisch na te denken en met enorm veel schulden op de schouders de arbeidsmarkt op te gaan.

Beste landgenoten, ze hebben dus ook weg-met-onze-wetenschap gedaan. Het Verlichtingsidee van kritische universiteiten waar wordt geïnvesteerd in inhoudelijke kennis hebben ze weggegooid. Studenten zijn aldus geen studenten meer maar ‘rendementen’.

Daarom zijn er sinds kort ook compensatieregelingen… Op de fucking universiteit. Who cares dat je een onvoldoende hebt: als je zo snel mogelijk afstudeert is er meer ‘rendement’.

Het interessante is dat deze Weg-Met-Onsers eigenlijk heel eerlijk zijn over hun ware aard. Ze vertellen bijvoorbeeld zelf dat die zogenaamde onderwijshervormingen bijdragen aan een ‘flexibelere arbeidsmentaliteit onder afgestudeerden’. Met andere woorden, in gewoon Nederlands: met een enorme berg schulden op je schouders en een gedisciplineerd wereldbeeld, neem je elk baantje aan. En ga je geen risico’s nemen door lid te worden van vakbonden, een van de grote verdiensten van onze vrije, Westerse, verlichte beschaving.

Vakbonden zijn het ultieme voorbeeld van hoe mooi de vrije markt en democratie kunnen zijn. Een vakbond is een groep mensen die in de vrije markt ervoor kiezen om bij elkaar te komen, samen te werken en zich te organiseren. Maar zij worden ook kapotgemaakt door de Weg-Met-Onsers.

En misschien wel het meest schandalige van alles is dat ze weg met onze kunst en cultuur hebben gedaan: musea, bibliotheken, opera’s, debatinstellingen, kennisinstituten hebben ze allemaal van ons afgepakt.

Semantische verkrachtingen
Het is werkelijk een afgang, beste landgenoten, dat deze aanhangers van buitenlandse haat-ideologieën het voor het zeggen hebben in ons Nederland. En het grappigste is dat ze terwijl de Weg-met-Onsers alles van ons afpakken, ze allerlei semantische verkrachtingen bezigen. Zodat u er makkelijker intuint.

Enkele voorbeelden:
Zieken zijn geen zieken meer, maar ‘zorgconsumenten’.
Keihard bezuinigen is ‘hervormen’ en ‘ombuigen’.
Als je niet meer weet of je morgen nog een baan hebt ben je ‘flexibel’.
Teruggaan naar arbeidsomstandigheden van 1850 is ‘progressief’.

Klaar
Na dit alles gezegd hebbende, denkt u wellicht dat ik he-le-maal klaar ben met deze Weg-Met-Onsers.

Nee.

Wat zij doen ligt in hun aard. Ze worden gestuurd door die haatideologie. Daar kunnen ze weinig aan doen.

Waar ik wel he-le-maal en totaal klaar ben is…

…U.

Ja, u en ik. Wij dus. Ons. Ik ben helemaal klaar met ons. Waarom?

Omdat wij gewillige en gedweeë dhimmis van het neoliberalisme zijn.

Als u studeert is uw uitgangspunt: ‘ja we moeten wel allemaal inleveren’. Als u werkt, is uw uitgangspunt dat het allemaal de schuld is van uw landgenoten met een andere kleur. Als u doceert aan een onderwijsinstelling probeert u zo goed mogelijk en zonder slag of stoot de rendementen-sharia van het neoliberalisme te implementeren.

U bent eerder bereid om met zijn 2 miljoenen een racistisch element uit een door van bovenaf opgelegde traditie te verdedigen, dan uw democratische rechten te verdedigen.

Als u een allochtoon bent, maakt u zich liever druk om wat er zich afspeelt in het land van uw opa en oma dan dat u zich bekommert om uw eigen land.

Kortom, ik ben klaar met ons. Weg met ons!

En last but not least: ik ben helemaal klaar met de culturele sector in Rotterdam.

Vanavond staan er circa dertig mensen, inclusief moderatoren en muzikanten, op het programma. Waarvan slechts twee vrouwen en één allochtoon, en dat ben ik.

In een stad als Rotterdam kan dat echt niet meer. Het is niets minder dan een totale schande dat programmamakers in Rotterdam zo weinig vrouwen en allochtonen weten te strikken. In 020 letten ze daar veel meer op, kan ik u zeggen.

Dat moeten wij in Rotterdam veel beter kunnen.

Deze bijdrage staat ook op de website van Zihni Özdil

Volg Zihni ook op Twitter


Laatste publicatie van Zihni Özdil

  • Nederland Mijn Vaderland

    2015


Geef een reactie

Laatste reacties (81)