35.275
200

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Denemarken ontwikkelt zich tot het engste land van Europa

En dat ook nog met een beroep op de waarden van democratie en kosmopolitisme

Als het gaat om vreemdelingenhaat en het aantasten van burgerlijke vrijheden is het Hongarije van Viktor Orbán de kwaaie pier in de Europese Unie met in zijn kielzog kanselier Kurz van Oostenrijk. Ze zijn allebei leider van zeer conservatieve christelijk georiënteerde partijen die hun landen van vreemde smetten vrij willen houden. Toch is juist Denemarken zich aan het ontwikkelen tot het engste land van Europa. En dat ook nog met een beroep op de waarden van democratie en kosmopolitisme.

Vrijplaatsen
Nederland en Denemarken hebben veel gemeen. De sfeer in beide landen is vergelijkbaar. Ze hebben allebei de reputatie vrijplaatsen te zijn waar men het experiment aandurft en de individuele keuzevrijheid van de burger tot grote hoogte is gestegen. Sinds de jaren zestig ontwikkelde ons land zich tot een paradijs van sex, drugs en rock and roll. Denemarken pronkte met de hippie-wijk Kristiania waar alles mocht wat God volgens zulke zedenpredikers verboden had.

KopenhagenDie tijden zijn voorbij. In Denemarken trad nog eerder dan bij ons het naargeestige en intolerante populisme naar voren dat heden ten dage de agenda bepaalt en steeds meer binnensijpelt bij de grote partijen rond het midden. Nu heeft het zelfs de sociaaldemocratie bereikt aan wie de Denen hun verzorgingsstaat danken. De geestverwanten van de Pvda geven nu vorm aan een keihard assimilatiebeleid dat met sympathie wordt gadegeslagen door Lodewijk Asscher en consorten. De overheid heeft in het land een aantal wijken aangewezen die te divers, te multi-etnisch zijn. Te on-Deens. Ze houden zich niet aan de wet van Jante en ze luisteren er naar te rare muziek die de geboren Deen niet weet te associëren met hygge.

Hersenspoelen
Armoe en veelsoortige komaf, dat is volgens het nieuwe Deense denken een foute combinatie. Er ligt nu een wetsvoorstel om ouders in zulke wijken te dwingen om vanaf hun eerste jaar minimaal vijfentwintig uur naar de crèche te gaan. Daar leren die peuters dan niet alleen de Deense taal maar ook de Deense waarden en het vieren van Deense feesten zoals Kerstmis en Pasen. Anders wordt de uitkering ingetrokken. Volgens een ander voorstel worden de straffen op bepaalde misdrijven verdubbeld als zij zijn bedreven in probleemwijken, die als zodanig door de overheid zijn aangewezen. Een voorstel van de Deense Volkspartij – geestverwanten van Thierry Baudet en Geert Wilders – haalde het niet. Die wilde een avondklok voor jongeren uit de minderheden. Toen ze hem vroegen hoe hij dat wilde handhaven, stelde hij voor ze van een enkelband te voorzien. Er komt ook vier jaar gevangenisstraf als je je kinderen te lang op vakantie meeneemt naar het land van oorsprong. Dat is immers – zegt de Deense overheid – bedoeld om kinderen te hersenspoelen en af te brengen van de Deense zeden en gewoontes.

Er zullen ongetwijfeld zeer velen in ons land zijn – tot en met zich braaf achtende stemmers op VVD, CDA en PvdA, die dit wel toelachen. De tijd van het pamperen is immers voorbij. Lieverkoekjes worden niet gebakken. Toch moet men zich voorstellen wat dat betekent: de overheid haalt een wezenlijk onderdeel van de opvoeding uit handen van de ouders, niet op grond van door deskundigen zoals de Kinderbescherming vastgestelde feiten maar op grond van vermoedens, die te maken hebben met iemands afkomst of levensovertuiging. Kleine kinderen krijgen bij wijze van dwangvoeding een staatsmoraal en een staatsdenken ingegoten waarbuiten geen heil bestaat. Dat is totalitair. Dat flikten zelfs Hitler en Stalin niet. Die maakten je lid van een soort padvinderij maar daar bleef het bij.

Het is ver met een land gekomen als zelfs het zogenaamde midden niet de implicaties doorheeft van een dergelijk beleid: dat dit het begin kan zijn van een totalitaire toekomst voor iedereen, want op den duur is elk gezin aan de beurt dat om wat voor reden dan ook van de gemiddelde norm afwijkt. Dat dit de duivel uitdrijven is met Beëlzebub. De Islamitische Staat zou er verdomme wat van kunnen leren. Denemarken ontwikkelt zich snel tot het engste land van Europa.

Cc-foto: Bert Kaufmann


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (200)