1.069
41

Hoogleraar Openbare Financiën

Professor Harrie Verbon is econoom en momenteel werkzaam als hoogleraar Openbare Financiën en Sociale Zekerheid aan de Universiteit van Tilburg. Zijn onderzoek behelst onder meer de volgende terreinen: de macroeconomische effecten van vergrijzing, migratie, herverdeling en economische groei, overdrachten tussen generaties (inclusief pensioenen) en verhandelbare emissierechten. Professor Verbon is daarnaast lid van het bestuur van het Rathenau Instituut. Hij was eind jaren '90 lid van de programmacommissie van het CDA, maar heeft inmiddels het lidmaatschap van die partij opgezegd.

Die VVD-banenmachine is een roestige asobak

Dat het verkiezingsprogramma van de VVD tot een grotere inkomensongelijkheid in Nederland leidt, moet nu inmiddels duidelijk zijn.

In de Netwerk-uitzending van 27 mei werd voorgerekend dat bijstandsmoeders en ouders van gehandicapte kinderen flinke veren moeten laten. Hoe zou dat ook anders kunnen met zo’n programma? De VVD wil de uitkeringen op afstand zetten en de rijken sparen door lastenverlichting en het niet aanpakken van de hypotheekrenteaftrek.

Maar dan zijn er tenminste nog de ruim 400.00 extra banen die het VVD-programma volgens het CPB oplevert. Dat is pas sociaal, zegt Mark Rutte. Er zijn inderdaad economen die diep geloven dat belastingverlaging en het op afstand zetten van uitkeringen goed is voor de economie. Zij twijfelen er niet aan dat de VVD met deze twee programmapunten banen gaat scheppen. Maar er zijn studies waaruit blijkt dat mensen vaak heel anders op financiële prikkels reageren als de standaard economische theorie aanneemt. Veel mensen reageren helemaal niet op veranderingen in belastingen, of ze reageren op een ‘verkeerde’ manier. Voorbeeldje. Als de marginale tarieven hoog zijn maken mensen zich minder druk om een loonsverhoging dan als de marginale tarieven laag zijn. Hoge marginale tarieven leidt dan dus tot loonmatiging, precies omgekeerd aan wat het CPB veronderstelt in de doorrekeningen.

In Nederland neemt het CPB al veertig jaar aan dat belastingverlaging tot meer banen leidt. Even zo lang wordt dit in de beleidsdiscussie voor zoete koek geslikt. Daarom ook is er in Nederland in het verleden al heel wat belastinggeld over de schutting gegooid, bijvoorbeeld bij de grootscheepse lastenverlichting die het toenmalige paarse kabinet (PvdA, D66, VVD) in 2000 tot stand bracht. De positieve effecten op de economie zijn nooit aangetoond, ook niet door het CPB. De VVD krijgt die ruim 400.000 dus in de schoot geworpen op basis van roestige oude economische modellen waarvan nooit is aangetoond dat ze kloppen.

Er zijn redenen om aan te nemen dat die banenmachine van de VVD niet zo soepel zal draaien. Het staat vast dat het VVD-beleid tot een toenemende ongelijkheid zal leiden. Het is uit diverse studies bekend dat maatschappijen waar meer gelijkheid en meer eensgezindheid heerst, een hogere economische groei kennen als landen met meer ongelijkheid en minder cohesie. Gelijkheid en cohesie werken als smeermiddel voor economische ontwikkeling.

De VVD gooit dit smeermiddel weg. Daarom is de banenmachine van de VVD gewoon een roestige asobak die zal vastlopen bij gebrek aan smering.

Geef een reactie

Laatste reacties (41)