286
17

Europarlementariër Verenigd Links

Kartika Liotard (1971) is Europarlementslid sinds 2004. Tot juni 2010 was zij dat voor de Socialistische Partij. Na een intern conflict besloot ze toen verder te gaan als onafhankelijk parlementariër. Liotard is lid en ondervoorzitter van de GUE/NGL, de 35 leden tellende fractie van Europees Verenigd Links. Liotard is vicevoorzitter van de parlementaire intergroepen over Ouderen en Dierenwelzijn. Verder is zij lid van de commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en plaatsvervanger in de commissies Ontwikkelingssamenwerking en Rechten van de vrouw en gender-gelijkheid. Voor het Europees Parlement verzorgt zij het officiële contact met de EU-voedselveiligheidsorganisatie EFSA. Liotard was tot haar verkiezing teammanager juridische zaken bij Laser (ministerie van LNV). Daarvoor werkte zij voor de wetswinkel in Nuth. Tussen ’96 en ’98 was ze bestuurslid van de SP-Westelijke Mijnstreek en daar verantwoordelijk voor de SP-Hulpdienst. In 2009 verscheen 'Poisoned Spring', een boek van haar en Steve McGiffen over privatiseringen in de watersector.

Diertransporten moeten korter

8 uur is de limiet

Ruim 1 miljoen EU-burgers en 395 Europarlementariërs vinden dat het transport van dieren korter moet. Zo´n 1,1 miljoen burgers hebben tot nu toe steun gegeven aan de internationale handtekeningenactie “8 Hours”. En ook in het Europees Parlement sprak onlangs een meerderheid van alle leden zich uit voor een 8-uurslimiet. Toch schiet de Europese Commissie het voorstel af, nog voordat alle handtekeningen zijn ingeleverd en het Europees Parlement een officieel voorstel heeft afgerond. De houding van de Europese Commissie is arrogant, ondemocratisch en bovendien dieronvriendelijk.

In de milieucommissie van het Europees Parlement presenteerde ik afgelopen week een voorstel om de transportomstandigheden voor dieren daadwerkelijk te verbeteren. Ook de 8-uurslimiet, waarvoor een ongekende hoeveelheid burgers in actie kwam, maakt deel uit van mijn voorstel. Het merendeel van de Europarlementariërs in de milieucommissie toonde zich positief over de plannen.

Het verbeteren van de transportomstandigheden voor dieren heeft dan ook veel voordelen. Te beginnen voor het dierenwelzijn. Lange reizen geven stress, verwondingen, uitdroging, uitputting en bezorgen dieren last van extreme kou of hitte. De ‘8 Hours’-campagne gebruikt dit filmpje om de verschrikkelijke omstandigheden waarin dieren vervoerd worden in beeld te brengen. De aanblik van de dieren in het filmpje is gruwelijk; er is bovendien niet veel fantasie voor nodig om te bedenken dat situaties als deze de kans op veeziektes verhogen en de kwaliteit van het vlees niet ten goede komen. In 2005 zijn de regels voor diertransporten daarom iets verbeterd, maar dierenwelzijnsproblemen blijven onverminderd bestaan.

Ook de Europese Voedselwarenautoriteit (EFSA) pleit daarom voor diervriendelijkere transportregels. In een rapport pleit EFSA ondermeer voor kortere transporten en betere vocht- en temperatuurregeling tijdens het vervoer.

Zelf beveel ik – naast een 8-uurslimiet en betere vervoersomstandigheden – ook aan om lokale productie en consumptie te stimuleren. De lokale boer die vlees produceert voor de lokale consument. Minder transport levert immers minder transportproblemen op. En minder CO2-uitstoot. En moet er toch worden getransporteerd? Dan dient de slacht vooraf te gebeuren. Naast voordelen voor dierenwelzijn en voedselveiligheid heeft het vervoer van karkassen eveneens een bewezen gunstig milieu-effect ten opzichte van het vervoer van levende beesten.

Ondanks al deze voordelen en het grote draagvlak voor de 8-uurslimiet en betere transportomstandigheden, toont de Europese Commissie zich vooralsnog zeer onwelwillend om de regels ten gunste van dieren om te buigen. Ze gedoogt daarmee niet alleen schrijnende situaties, maar negeert ook de wens van 1 miljoen burgers en een meerderheid van de Europese volksvertegenwoordiging. Zowel mooie praatjes over dierenwelzijn als over democratisering van de EU middels het zogenaamde ‘burgerinitiatief’ kunnen daarmee de prullenbak in. Dat is ronduit een schandaal.

Geef een reactie

Laatste reacties (17)