1.975
131

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Een akelige rottoon

Als je bondgenoot bent van de PVV en je wilt door die partij niet worden opgevreten, dan moet je  minstens een even schrille toon aanslaan

Op maandagavond sloeg premier Rutte een akelige rottoon aan toen Pauw en Witteman hem vragen stelden over onze houding ten opzichte van de Arabische revolutie. Sommige landen hadden nu eenmaal pech met hun ligging, vond de premier en de landen in Zuid-Europa waren de eerst aangewezenen om vluchtelingen uit Noord-Afrika en het Midden-Oosten op te vangen. En Nederland nu eenmaal niet. Die vluchtelingen moesten dan maar in de regio worden opgevangen, ook al heerste daar veel instabiliteit. De landen waren tenslotte niet onveilig. Het was duidelijk: voor Nederland was er géén rol.

Zuiver inhoudelijk was er tegen het standpunt van Rutte niet zoveel in te brengen.. Het ligt voor de hand dat je vluchtelingen zo dicht mogelijk bij hun eigen land opvang biedt. Dat is kostenefficiënt. Het levert voor de vluchtelingen zelf minder risico’s op, omdat ze niet zo ver hoeven te reizen. Ze hebben ook geen grote bedragen nodig om een veilige plek te bereiken.

Maar zo formuleerde Rutte het niet, want Wilders – zijn grootste electorale concurrent, gebruikt heel andere woorden. Die wilde de poorten sluiten. Die sprak openlijk de vrees uit dat de dictaturen in de Arabische wereld plaats zouden maken van intolerante islamistische regimes. Als je bondgenoot bent van de PVV en je wilt door die partij niet worden opgevreten, dan moet je  minstens een even schrille toon aanslaan. Dan onderstreep je: aan ons lijf geen polonaise van getinte lieden en mediterrane types. Nederland is vol. Maar op die manier had Rutte de boodschap helemaal niet hoeven brengen.

Hoe had de premier het anders kúnnen zeggen? Welke toon hoorde hij aan te slaan? Een suggestie:

“De Arabische volkeren zijn onze buren. Daar is nu revolutie en instabiliteit. Wij hebben er direct belang bij dat het allemaal geen uitslaande brand wordt en dat de Arabieren erin slagen stabiele democratische systemen te vestigen. We zien  hoopvolle ontwikkelingen, maar ook gevaren. Het ziet er naar uit dat vluchtelingenstromen op gang komen. Alle Europese landen moeten zich gezamenlijk het lot van die mensen aantrekken en daarom zal ik voorstellen dat wij als Europese Unie gezamenlijk onze hulp aanbieden, ook geldelijk voor een behoorlijke opvang in de regio en natuurlijk voor zo lang als het nodig is, want het is duidelijk dat die bevrijde landen straks hun mensen goed kunnen gebruiken voor de opbouw van een eerlijke en welvarende maatschappij. De Europese landen moeten het daar trouwens niet bij laten. Een revolutie gaat vrijwel altijd met een economische recessie gepaard. Als de Arabische landen ons om steun vragen, moeten we daar positief tegenover staan.”

Die toon zou een stáátsman aanslaan, want een staatsman maakt het perspectief in zijn maatregelen zichtbaar en niet uitsluitend het “nee”. Maar politiek Den Haag spiegelt zich liever aan de grote volksmenner. Ook Rutte. Dat is jammer. Hij kan zoveel beter.

Iets anders: het geven van werk aan mensen met een handicap in sociale werkplaatsen noemt Rutte het wegstoppen in een doos in de polder. Hij herhaalde dat van die doos verscheidene malen. En tenslotte had hij het over een doos met een strik erom. Dat is een gemene manier om deze uiterst nuttige instellingen weg te zetten, dat is een onverdiende klap in het gezicht van de mensen die daar hun best doen: op de werkvloer en in de leiding. Het is schandalig. Als ik werkzaam was op een sociale werkplaats, zou ik excuses eisen.


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (131)