1.086
45

Voorzitter Humanistisch Verbond

Boris van der Ham is de voorzitter van het Humanistisch verbond. Eerder was hij tien jaar lang Tweede Kamerlid voor D66. Hij studeerde geschiedenis in Amsterdam en doorliep de Toneelacademie in Maastricht. Vanaf zijn vijftiende werd hij politiek actief bij de Jonge Democraten, de jongerenorganisatie van D66, waar hij tussen 1998 en 2000 landelijke voorzitter van was. Hij was acteur bij verschillende toneelgezelschappen, werkte voor de Europese fractie in Brussel en de Tweede Kamerfractie in Den Haag. In 2002 werd hij gekozen tot Kamerlid en in 2006 met voorkeurstemmen herkozen. Hij voert onder meer het woord over economische zaken, onderwijs, vrijheden en milieu. In 2007 werd Van der Ham uitgeroepen tot internetpoliticus van het jaar. Boris' stukken schrijft hij op persoonlijke titel.

Een historisch akkoord

Het akkoord is niet perfect, maar de getoonde wil van de verschillende partijen om redelijk met elkaar om te gaan is iets om trots op te zijn.

Afgelopen jaren heb ik veel opmerkelijke zaken meegemaakt in Den Haag. “Gebeurt dit echt?” Dikwijls waren die ervaringen niet zo positief. Maar gisteren was een uitzondering. In anderhalve dag hebben D66, GroenLinks en de ChristenUnie samen met VVD en CDA Nederland weer losgetrokken uit het moeras. Waar met de PVV 7 weken was onderhandeld, kwamen deze partijen er dus wel uit.

Alexander Pechtold zei gisteren terecht: “Na de breuk in het Catshuis dachten mensen: de politiek maakt niets meer klaar. En toen vond ik het belangrijk te laten zien dat we dat wél kunnen. De tijd was kort, de opgave groot, maar de wil om eruit te komen bleek nog groter.”
Natuurlijk staan er veel pijnlijke maatregelen in, zoals het verhogen van het BTW-tarief en het tijdelijk bevriezen van salarissen bij de overheid. Maar partijen die durven te beweren dat bij een economische crisis als deze zonder koopkrachtverlies kan, die verkopen onzin. Om na 2013 weer te kunnen opkrabbelen, moeten we allemaal even op onze tanden bijten.
In het akkoord staat een groot aantal hervormingen op de arbeidsmarkt en de woningmarkt. Daar is de afgelopen jaren eindeloos over gepraat, gepraat, gepraat – maar er gebeurde nooit iets. Nu eindelijk wel. Door daar nu eens wat aan te veranderen, blijft er ook meer geld over om onzalige bezuinigingen van het gevallen kabinet op onder andere het passend onderwijs (de zorgleerlingen), het persoonsgebonden budget in de gezondheidszorg, op de natuur en de rechtsbijstand terug te draaien.
Natuurlijk moet er nog veel meer veranderen. Meer investeren in het onderwijs, een dynamische, schone economie bijvoorbeeld, en daar gaan we de komende maanden hard campagne voor voeren. Maar dit akkoord laat intussen wel zien dat sommige partijen in staat zijn om redelijk met elkaar om te gaan. Daar ben ik misschien nog wel net zo trots op.

Volg Boris van der Ham op Twitter


Laatste publicatie van Boris van der Ham

  • Nieuwe Vrijdenkers (met Rachid Benhammou)

    12 voormalige moslims vertellen hun verhaal

    2018


Geef een reactie

Laatste reacties (45)