813
42

Directeur FNV Zelfstandigen

LLinde Gonggrijp is sinds 1 mei 2008 directeur van FNV Zelfstandigen. In die functie geeft zij leiding aan deze organisatie die de belangen behartigt van ruim 14.000 zzp’ers in de sectoren Diensten, Groen, Handel, ICT, Industrie, Vervoer en Zorg. Naast focuspunten als het onderhouden en vergroten van de kwaliteit van de belangenbehartiging voor de leden en uitbreiding van de dienstverlening, heeft Linde zich ten doel gesteld de positie van zzp’ers te verstevigen en het belang van zzp’ers op de arbeidsmarkt meer op de kaart te zetten. Sinds april 2010 heeft Linde namens de FNV een zetel in de SER om voor de belangen van zelfstandigen op te komen. Eerder was zij werkzaam als producer van diverse televisiedocumentaires. Ook heeft ze enkele jaren als freelancer gewerkt, waardoor ze uit eigen ervaring weet wat de uitdagingen van zzp’ers zijn. Linde heeft Politieke Wetenschappen gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam.
Meer info over FNV Zelfstandigen www.fnvzzp.nl en volg Linde op twitter @lindegonggrijp

Eindelijk worden zzp’ers serieus genomen!

Op vrijdag 17 oktober heeft  de Sociaal Economische Raad (SER) een advies aangenomen over de positie van de zzp’er.

Dit advies is er gekomen omdat de arbeidsmarkt ingrijpend verandert. Deze veranderingen gelden niet alleen voor werknemers maar ook voor ondernemers. Er is een andere balans tussen werk en privé leven ontstaan.

Ik merk dit zelf ook als werkende moeder van twee kinderen: boterhammen smeren, ondertussen een veter strikken, de krant lezen en mijn e-mail checken doe ik voortaan in één beweging. Multitasken noemen ze dat!

Het advies erkent dat er aanpassingen nodig zijn rond arbeidsongeschiktheid, arbeidsomstandigheden, scholing en pensioenen.

Voor zzp’ers was dit een historische dag, omdat ze in de SER nu officieel vertegenwoordiging hebben gekregen en een eigen geluid kunnen laten horen. Ik ben er trots op dat ik daar een rol in mag spelen, mijn aanwezigheid in de SER is een bewijs dat er wat aan het veranderen is.

Ondernemeners, die niet de ambitie hebben om personeel aan te nemen, begrijpen goed dat je samen sterker staat dan in je eentje. Vaak hebben ze een verleden in loondienst en willen of moeten ze hun leven anders inrichten. Ze zijn zzp’er vanuit een positieve motivatie en werken als kapper, journalist, schilder, acteur, interim-manager of zorgprofessional en wie weet straks als SER-voorzitter. Wat zzp’ers niet willen, is nauw omschreven functie-eisen, toezicht, bepalingen en verplicht opgelegde collectiviteiten zonder ruimte voor maatwerk. Zo sprak ik laatst met Johan, een zelfstandig IT-professional die me vertelde dat hij voor zichzelf is begonnen zodat hij zijn eigen vak kan uitoefenen vanuit zijn eigen kracht en inzicht.

Met het SER-advies worden zzp’ers erkend om hun ondernemerschap en geprezen als de brengers van flexibiliteit. Eindelijk wordt er nu meer duidelijkheid geboden over hun positie, met een definitie gebaseerd op hun ondernemerschap. Dat is mooi, maar dit is natuurlijk nog maar het begin. Het heeft namelijk geen pas om mensen steeds meer lof toe te zwaaien omdat ze zo lekker flexibel zijn en omdat ze voor de smeerolie op de arbeidsmarkt zorgen, terwijl je ze tegelijkertijd  het leven moeilijk maakt met urencriteria, administratieve lasten en barrières bij aanbestedingen.

Zzp’ers kunnen in hun individualiteit kwetsbaar zijn. De huidige Nederlandse mededingings- en ondernemerswetgeving is nog teveel gebaseerd op de situatie van het verleden. Zoiets doet helemaal geen recht aan de praktijk waar wisselende samenwerkingsverbanden van zzp’ers steeds vaker voorkomen. Voor individuele ondernemers is het vaak erg gezond om samen te kunnen werken, ook op het niveau van tarieven.

Een goed vangnet en betere toegankelijkheid voor zelfstandigen tot de vrijwillige aansluiting voor de ziektewet en arbeidsongeschiktheid is van groot belang. Dit betekent voor Nicole, communicatie-adviseur met knie problemen, dat ze zich nu wel kan verzekeren en ook langer de tijd krijgt om haar bedrijf op te bouwen. Wij juichen het van harte toe dat nu ook zelfstandigen die niet uit een werknemerssituatie komen hiervan gebruik kunnen maken.

Het SER advies roept ons ook op om ondernemers te versterken bij hun werk. Om te investeren in duurzaam ondernemerschap, met nieuwe collectiviteiten, training en advies over bedrijfsvoering en hoe je tot een gezonde tariefopbouw komt. Natuurlijk gaan we dat doen. Sterker nog, nu we in de SER een stem hebben, gaan we hem ook laten horen!

Geef een reactie

Laatste reacties (42)