Laatste update 16:24
10.060
50

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Femke Halsema begrijpt wat vrijheid is, Annabel Nanninga en de haren niet

FvD (en GeenStijl) vormen met El Tawheed twee kanten van dezelfde valse munt

Dat het verboden zou zijn de profeet Mohammed af te beelden, is niet van alle tijden noch van alle moslims. Hier is Mohammed bezig de zwarte steen te plaatsen. De afbeelding stamt uit de 14e eeuw en is afkomstig uit de Wereldgeschiedenis van Rasheed Al-Din.

De liefde tussen Femke Halsema en het reaguurdersvolk is van korte duur geweest. Toen de burgemeester van Amsterdam meedeelde dat zij weinig zag in structureel overleg met salafistische organisaties, werd zij door GeenStijl c.s. direct op het schild geheven, of liever gezegd op een ‘me too’-achtige wijze in de eigen kring welkom geheten.

Binnen een week echter heeft zij het verkorven. Dat komt omdat zij blijkens een antwoord op raadsvragen geen reden ziet om de El Tawheed moskee te sluiten.

De moskee is uiterst actief in het organiseren van allerlei cursussen op religieus gebied. Om een indruk te geven van de sfeer daar: op zondag 2 september houdt de bekende Abou-Jabbar van de Ven er een lezing. Thema: de geheimen van het gebed. Dat zal gegarandeerd van dik hout zaagt men planken gaan want zoals zeker de lezers met een katholieke achtergrond weten: de bekeerlingen zijn het ergst. Dit is duidelijk geen op zichzelf gericht gebedscentrum. Van hieruit moeten Amsterdam en Nederland bekeerd worden.

Ons land kent een democratisch stelsel. Dat mag. Je kunt van jouw kant die boodschap niet pruimen. Je kunt vaststellen dat het een haathut is waar een boodschap wordt gepredikt van intolerantie en onderdrukking. Dat mag net zo goed.

Evenzo kun je met Halsema stellen dat een instantie met een levensbeschouwing als die van Al Tawheed voor de overheid geen geschikte gesprekspartner is. De burgemeester van een stad mag echter zo´n instelling niet sluiten als deze op geen enkele wijze de wet overtreedt.

Weet je nog wel? Het is ieders recht zonder voorafgaande toestemming te zeggen en te publiceren wat je wilt, behoudens je verantwoordelijkheid voor de wet. Met de vrijheid van godsdienst zit het precies zo. Burgemeester Halsema moest vaststellen dat Al Tawheed binnen de grenzen blijft die aan de vrijheid van meningsuiting worden gesteld. “Voor de goede orde zij opgemerkt dat de vrijheid van godsdienst zeker niet onbeperkt is. Iedereen is vrij in het belijden van zijn godsdienst maar wel behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. Dat betekent dat bij strafbare gedragingen door het Openbaar Ministerie tot vervolging kan worden overgegaan”, zo besluit zij haar antwoord aan de Amsterdamse gemeenteraad.

Hoe terughoudend ten opzichte van deze salafistische instelling wil je het hebben? Toch noemt GeenStijl dit antwoord een ode aan het salafisme. En Annabel Nanninga, de parel van FvD in Amsterdam tweet: ‘Nou tot zo ver het voorzichtige optimisme over de ferme brief van de burgemeester inzake antiradicalisering. El Tawheed blijft gewoon open.”

Men beseft in extreem-rechtse kring kennelijk niet dat Geert Wilders dezelfde democratische rechten gebruikt om zijn cartoonwedstrijd te organiseren. Nederland biedt weerstand aan de Pakistaanse eisen om die te verbieden vanwege onze grondwettelijke vrijheden. Zonder cartoonwedstrijd geen Al Tawheed en zonder Al Tawheed geen cartoonwedstrijd. Zo eenvoudig ligt dat.

Femke Halsema begrijpt wat vrijheid betekent. Bij GeenStijl of het Forum voor Democratie heeft men daar geen benul van. Bij de PVV trouwens ook niet. Rechten die de rechtse volksmenners voor zichzelf vanzelfsprekend achten, worden anderen geroutineerd ontzegd. Wat dat betreft verschillen zij niet van wie het afbeelden van de profeet zou willen verbieden. Zij vormen twee kanten van dezelfde valse munt.

Daarom zijn zij een gevaar voor het democratische stelsel in Nederland. Maar goed, het is een vrij land. Ze mogen agiteren wat ze willen. Net zoals Al Tawheed een benepen vorm van de islam mag preken die ten onrechte volhoudt dat God zo ongeveer alles verbiedt wat het leven aangenaam en de moeite waard maakt. En dat de overheid de dienaresse hoort te zijn van die vervalste God. Zo lang er maar geen oproepen tot geweld, racisme of discriminatie aan te pas komen, mag het allemaal.


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (50)