941
42

live bij De Gids FM op Radio 1

Ganzen afschieten terwijl ze op hun nest zitten

De oplossing van het ganzenprobleem moet niet aan jagers overgelaten worden

Nederland telt teveel ganzen, daar is praktisch iedereen het over eens. Ze vormen een gevaar voor het vlieg- en autoverkeer, brengen schade toe aan de landbouw en verstoren ook nog eens kwetsbare natuur. Vogelbescherming heeft berekend dat er 100.000 dieren afgeschoten moeten worden. Volgens Remko Bakker kan het ook met minder. Hij gaat er over in debat met Anja Hazekamp, Tweede Kamerlid Partij voor de Dieren.

Bakker, directeur van het in de bestrijding van dierplagen gespecialiseerde W&S Faunabeheer, meent dat met het ganzenoverschot op een andere manier afgerekend kan worden. Nu wordt bij de bestrijding gebruik gemaakt worden van jagers. Bakker stelt dat het beter is de bescherming van een enkele soort, de grauwe gans, tijdelijk op te heffen. Grauwe ganzen zijn dieren die afstammen van uitgezette en ontsnapte exemplaren. Volgens Bakker volstaat het om daar in drie jaar tijd 60.000 exemplaren van af te schieten. Dat moet dan wel, net als bij de bestrijding van muskusratten, door professionals gebeuren. De provincies zouden de bestrijding zelf moeten uitvoeren.

Nu is het zo dat de uitheemse soorten ná de broedtijd bejaagd mogen worden, de beschermde soorten helemaal niet. Ik stel voor om de bescherming van de grauwe gans tijdelijk op te heffen. Deze veroorzaakt 90 procent van de overlast. Vervolgens moeten deze vogels op hun nest geschoten worden. Dat lijkt hard, maar daarmee voorkom je dat zijn zes tot acht eieren uitkomen. Anders moeten de pullen het jaar erop gedood worden. Uiteindelijk is deze methode veel efficiënter.

Vogelbescherming staat niet afwijzend tegen het plan maar dan moet Bakker wel een aantal obstakels wegnemen, bijvoorbeeld dat de rust van andere vogels niet verstoord wordt.

Volg het Joop-debat dinsdag om 11:45 via DeGids.fm of luister naar Radio 1

Trouw: Schiet zomerganzen af als ze broeden

Geef een reactie

Laatste reacties (42)