2.268
55

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Geef die beesten water

KNAW en Radbouduniversiteit moeten schofterige proeven met apen vandaag stoppen

In de vorige eeuw gingen de meeste Nederlanders ervan uit dat de instanties in dit land misschien wel eens fouten maakten, of een verkeerd beleid voerden, maar toch het beste voor hadden met de mensheid en de wereld

Tegenwoordig wordt deze vooronderstelling keer op keer onderuit gehaald. Gevierde wethouders blijken corrupt. Woningbouwverenigingen worden bestuurd door roekeloze speculanten. Bankendirecteuren brengen het land aan de rand van de afgrond en zetten daarna een grote mond op. Het beste pensioenstelsel ter wereld heeft voor de deelnemers alleen maar kortingen in petto en beweringen, als zou men het vroeger allemaal misschien niet zo goed hebben uitgelegd. Vandaag krijgt het vertrouwen van Nederland een nieuwe klap. Of liever gezegd, het deel van de bevolking met een hart in zijn donder.

Radbouduniversiteit: ooit parel aan de kroon van de katholieke zuil
Nu gaat de Radbouduniversiteit moreel ten onder, de trots van de stad Nijmegen, ooit een parel aan de kroon van de katholieke zuil. Tegelijk maakt slagzij de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Je kon ervan uitgaan dat een katholieke universiteit of een organisatie waarin alleen het crème de la crème van de Nederlandse wetenschap wordt toegelaten, dat die ook in ethisch handelen de hoogste standaarden zouden aanleggen. Dat ze als het ware ook in dit opzicht een kompas zijn voor iedereen.

Welnu, in het F.C. Dondersinstituut van de godvergeten Nijmeegse universiteitt doen ze onderzoek naar aapjes. In dat kader krijgen die beestjes consequent te weinig te drinken. Een beetje water is de beloning voor meewerken aan de proeven. De aapjes hebben hun hele trieste leven lang dorst. Deze kwellerij zou helpen bij het vinden van manier om Alzheimer en Parkinson te stoppen. Ook het Nederlands Herseninstituut van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen voert dergelijke dorstproeven uit. Met dezelfde motivatie.

Geen mens maakt mij wijs dat dankzij deze paktijken eerst nog demente bejaarden straks kraaiend van plezier sudokus oplossen, terwijl de lijders aan de ziekte van Parkinson weer modelscheepjes kunnen bouwen van luficerhoutjes. Deze proeven zijn wreed en kwaadaardig. Fatsoenlijke mensen gaan op deze manier niet met levende wezens om. Dit past niet bij het doel dat wij met Nederland hebben, dit is niet gewenst gezien onze geschiedenis en gezien de normen en waarden die de manier van leven in Nederland horen te kenmerken, althans de normen en waarden die wij op school aanleren en die als rechtvaardiging dienen voor ons maatschappijmodel. Ik ben geen tegenstander van dierproeven als alternatieven niet voorhanden zijn maar dit is schofterig en dit moet stoppen. Vandaag. Geef die beesten water.


Beluister dit opiniestuk hier.


Volg Han ook op Twitter

Het nieuwste boek van Han is De Mooiste Jaren van Nederland (1950-2000)


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (55)