521
12

Europarlementariër PvdD

Anja Hazekamp (1968) is lid van het Europees Parlement voor de Partij voor de Dieren. Voorheen was zij Tweede Kamerlid en Statenlid in de provincie Groningen, beide voor de Partij voor de Dieren. Als bioloog deed Hazekamp onderzoek naar het welzijn van genetisch gemanipuleerde dieren bij de afdeling Dierproefvraagstukken van de Universiteit Utrecht. Daarna was ze achtereenvolgens als beleidsmedewerker werkzaam bij de Dierenbescherming, de Zeehondencrèche en stichting AAP.

Geen censuur op natuur!

Laat het grijze geluid van de industrielobbyisten in Brussel niet domineren

Een fabriek bouwen in een duinenpark of een snelweg leggen door een bos: dat mag niet zomaar. Europese wetgeving verplicht Nederland en andere EU-landen op dit moment nog om beschermde natuurgebieden aan te wijzen en te beschermen.

Het Noordhollands Duinreservaat, de Waddenzee, het Lauwersmeer, de Veluwe, de Sint Pietersberg: het zijn allemaal voorbeelden van natuurgebieden die mede beschermd worden door Europese wetgeving. Zo’n 160 natuurgebieden in Nederland – en meer dan 27 duizend in heel Europa – genieten soortgelijke bescherming. Ook vogels en bedreigde dieren zijn beschermd door deze EU-wetgeving, in vaktermen de ‘Vogel- en Habitatrichtlijn’ genoemd.

Drempel natuurafbraak hoger
Waterdicht zijn de Europese wetten niet: de voorjaarsjacht op trekvogels in Malta en de onmenselijke vergassing van ganzen in ons eigen land illustreren de tekortkomingen. Ook zien we in de praktijk dat het nog steeds mogelijk is om megastallen of vliegvelden uit te breiden nabij natuurgebieden, zelfs als zulke uitbreidingen grote gevolgen hebben. Toch is de drempel om natuurafbraak door te zetten dankzij de Vogel- en Habitatrichtlijn een stuk hoger. Té hoog volgens de Brusselse groeilogica. De economie móet en zal groeien en geen boom of dier mag een obstakel vormen voor die groei.

Enquête
De Europese Commissie is daarom een enquête gestart, die overduidelijk bedoeld is om het nut van Europese natuurwetgeving in twijfel te trekken. Brussel treft daarmee de voorbereidingen om belangrijke natuurwetgeving af te breken. Met suggestieve vragen als “Is er nog steeds behoefte aan EU-wetgeving ter bescherming van soorten en habitats?” en “Hoe verhouden de kosten van natuurwetgeving zich tot de voordelen ervan?” wordt gericht gevist naar argumenten om van ‘lastige’ natuurbeschermingswetten af te komen.

Enquêtes zoals deze, in officiële termen ‘publieksconsultatie’ genoemd, zijn doorgaans een eerste stap om EU-wetgeving aan te passen. De ingewikkelde enquête is verstopt achter een internetlink van drie regels lang. Moeilijk te vinden voor de mensen thuis, maar gemakkelijk voor grote bedrijven die op de hoogte zijn van het laatste nieuws uit Brussel. Bedrijven die alle baat hebben bij soepelere natuurwetgeving om tóch die snelweg of fabriek in een kwetsbaar natuurgebied aan te leggen.

Het is nu zaak de enquête van de Europese Commissie niet te laten domineren door het grijze geluid van de industrielobbyisten in Brussel. Om zoveel mogelijk mensen de kans te geven om hun groene stem in de consultatie te laten horen, is de Partij voor de Dieren in Brussel de actie ‘Geen censuur op natuur’ gestart. Door deze te ondertekenen kunnen natuurliefhebbers officieel hun stem laten horen in de Europese publieksconsultatie. Om duidelijk te maken dat het belangrijk is om natuurgebieden en dieren de bescherming te bieden die zij nodig hebben. 

Actie PvdD / consultatie EC

Geef een reactie

Laatste reacties (12)