8.679
49

Activist

Activist. Schreef tot nu toe pittige artikelen over wapenhandel, onduurzame voedsel en kleding, tax injustice, racisme en het disfunctioneren van het maatschappelijk middenveld. Tot juli 2011 directeur van Fairfood International (www.fairfood.org). Frank was tevens tot juli 2011 bestuurslid van de brancheorganisatie voor ontwikkelingsorganisaties Partos (www.partos.nl). Voor Fairfood was Frank werkzaam voor Amnesty International en Fairtrade Original. Hij komt uit het bedrijfsleven waar hij jarenlang werkzaam was als management consultant.

Geenstijl, politie, OM en BN’ers meten met twee maten

Waarom mag de ene genocide niet ontkend worden en de andere wel? 

Inperking van de vrijheid van meningsuiting, omdat een geuite mening discrimineert en/of haat zaait, is een gevoelige kwestie. Daar moet zeer terughoudend mee worden omgegaan, al zijn er wel grenzen. Zo is bij wet bijvoorbeeld vastgelegd dat de holocaust niet ontkend mag worden. Daarmee rijst dan wel de vraag waarom de ene genocide niet ontkend mag worden, en de andere wel. Indien de vrijheid van meningsuiting wordt ingeperkt, dan moet dat consequent worden gedaan. Anders worden de spanningen in de maatschappij alleen maar verder vergroot. Zowel GeenStijl, de politie, het Openbaar Ministerie en BN’ers gingen vorige week in de fout.

GeenStijl
Annabel Nanninga van GeenStijl schreef vorig week een column over Simon Vrouwe, die op 31 oktober voor de politierechter moet verschijnen wegens het demonstreren met een bord met de tekst ‘De zionisten zijn de nazi’s van het Midden Oosten’. Daarin laat Nanninga merken het prima te vinden dat Simon Vrouwe is opgepakt. Toen ik in mei aangifte deed tegen GeenStijl, omdat zij structureel Marokkanen wegzetten als rifapen en zandnegers, onder het mom van satire, werd mij verweten dat ik van Nederland een fascistische staat zou willen maken, waar vrijheid van meningsuiting ernstig in het geding komt. Mij werd zeer duidelijk gemaakt dat wat GeenStijl betreft de vrijheid van meningsuiting heel erg ver gaat. En dat discriminatie en haatzaaien al helemaal niet van toepassing is op hun uitspraken over Marokkanen. Terwijl GeenStijl een hele bevolkingsgroep wegzet, en Simon Vrouwe zich juist op een specifiek groep richt, namelijk zionisten, en dus niet alle joden.

Politie
Met het arresteren van Simon Vrouwe laat de politie zien veel sneller op te treden tegen discriminatie en haatzaaien richting joden, dan wanneer het om andere vormen van discrimineren en haatzaaien gaat. Terwijl Simon Vrouwe niet eens een hele etnische groep discrimineerde, maar specifiek de zionisten.
Voor de duidelijkheid: ik sta zelf niet achter de uitspraak van Simon Vrouwe. Het hoeft van mij niet om de vergelijking te maken met de nazi’s. Maar dit artikel gaat over consequent zijn.
Openbaar Ministerie
Vervolgens wordt de dwaling van de politie ook nog bekrachtigd door het Openbare Ministerie. Het OM seponeert de zaak niet, en daagt Simon Vrouwe voor de rechter. Nota bene voor jodenhaat en niet zionistenhaat. Laten we hopen dat de rechter het OM stevig op de vingers tikt, anders hebben we een enorm precedent voor de inperking van de vrijheid van meningsuiting. Dan kan je niks meer zeggen over bijvoorbeeld radicale boeddhisten in Myanmar, voor je het weet heb je een dagvaarding in de bus voor Boeddhistenhaat.
BN’ers
Last but not least kwamen vorige week BN’ers in actie tegen jodenhaat. Paginagroot in de Telegraaf werd opgeroepen tegen Jodenhaat te zijn. In beginsel lijkt dat een goed initiatief. Maar initiatiefnemer CIDI wilde met de advertentie overduidelijk de aandacht afleiden van de oorlog in Gaza. Het is algemeen bekend dat het CIDI een duidelijke bias heeft ten aanzien van Israël. Ze zagen zelf de bui al hangen en wilden daarom niet gezien worden als initiatiefnemer voor de advertentie. Dat alleen al had de alarmbellen moeten doen afgaan bij de ondertekenaars.
Terecht tekende Pechtold niet. En terecht stelt Pechtold: “Ik kies er dan ook liever voor om te benadrukken dat we als maatschappij en politiek niet alleen antisemitisme, maar alle vormen van discriminatie moeten afkeuren.”

Jodenbias
Als één ding duidelijk is, is dat Nederland nog steeds overgevoelig is ten aanzien van jodenhaat. Hoe begrijpelijk de overgevoeligheid ten aanzien van jodenhaat ook is door de verschrikkingen van 70 jaar geleden, de maatschappij noch de joden zijn gebaat bij het selectief toepassen van de wet.

Geef een reactie

Laatste reacties (49)