1.598
47

Publicist op weblog Hollandsche Politiek

Paul Wilders is de broer van Geert Wilders. Hij beheert het weblog Hollandsche Politiek op www.dutchpolitics.org

Geert Wilders laat het doek vallen

Met de PVV valt best nog te praten over het hoofddoekjesverbod voor gemeentelijke en gesubsidieerde instellingen.

”Het is voor ons een belangrijk punt, maar geen breekpunt”, stelde partijleider Geert Wilders vrijdag in het AD.

Tijdens de moeizame collegeonderhandelingen in Den Haag en Almere is volgens hem het beeld ontstaan dat de PVV niet wil regeren en dat de partij haar bestuurlijke verantwoordelijkheid ontloopt door koste wat het kost vast te houden aan het hoofddoekjesverbod. Ik wil heel graag dat dat beeld verdwijnt, want het is echt niet waar. We willen besturen, landelijk maar ook in Almere. Ik heb maar één breekpunt genoemd: de AOW. Met zijn uitspraak over het hoofddoekjesverbod wil Wilders vooral aan de partijen in Almere een politiek signaal geven dat de PVV op dat punt wil bewegen, als de partij er maar andere belangrijke punten voor terugkrijgt. Ik denk dat dat geen onredelijk verzoek is. Andere partijen moeten de PVV dan tegemoetkomen op zaken als veiligheid, zoals de aanpak van criminaliteit en in het bijzonder Marokkaanse probleemjongeren, en het tegengaan van de islamisering. De PVV in Almere pleit onder meer voor de inzet van stadscommando’s. Mijn boodschap is dat we in Almere bestuursverantwoordelijkheid willen dragen. Uiteindelijk zal en kan ons hoofddoekjesstandpunt geen breekpunt zijn”, zegt Wilders, die erop wijst dat hij ook nooit heeft gezegd dat dit een breekpunt zou zijn.

Lees het hele artikel hier.

Het moge duidelijke zijn dat de onlangs alhier vernoemde cruciale inschattingsfout en de gevolgen daarvan luid en duidelijk over zijn gekomen bij de PVV. Dermate duidelijk, dat een ouderwetse u-bocht noodzakelijk wordt geacht om erger te voorkomen. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald – een oude Nederlandse uitdrukking die hier van toepassing lijkt.

“lijkt” is wellicht het toepasselijke woord hier. Het is immers zeer de vraag of de draai waarmee de in eerste instantie met hand en tand vastgehouden stellingname welke nu min of meer zonder slag of stoot bij het grof vuil wordt gezet door de (potentieele) PVV-aanhang op prijs wordt gesteld. Het ligt tenminste voor de hand dat een aanzienlijk deel van deze aanhang deze vorm van paniekvoetbal zien voor wat ze waard is en daarenboven terecht ernstig gaan twijfelen aan de standvastigheid welke ze tot op heden aan de PVV toe hebben gedicht. Men hoeft bepaald geen Einstein te zijn om dwars door de uitspraken van Wilders als hierboven aangehaald heen te kijken en tot de enig mogelijke slotsom te komen dat hier op neerkomt op gewoon ouderwets politiek gedraai. Een eye opener waar niet aan voorbij kan worden gegaan, of men het nu wil of niet.

Paniekvoetbal heeft nooit tot resultaat geleid. Het ligt dan ook niet in de rede om te verwachten dat we hier te maken zullen hebben met de uitzondering op de regel. Sterker nog: dit gedraai kan zeer wel contraproductief uitpakken voor de PVV. Welk “ijzeren standpunt” volgt op het slachtblok mag met recht worden afgevraagd. Op korte termijn kan wellicht een (klein) deel van de vertrokken aanhang worden terug gehaald op het oude PPV-nest. Daar staat tegenover de aanzienlijk aannemelijkere verwachting dat een nog groter deel van de thans nog getrouwen de spreekwoordelijke pijp aan Maarten geven. Kiezers – van welke stroming dan ook – wensen zekerheid en geen willekeur. En met recht.

Het zou mij persoonlijk niet verbazen als dit het tegendeel blijkt van “doekjes voor het bloeden” voor Wilders cum suis. Strategische fout nummer twee ligt meer voor de hand…

Dit stuk staat ook op de website Hollandsche politiek.

Geef een reactie

Laatste reacties (47)