3.940
132

Natuurkundige

Jelmer Renema is natuurkundige. Sinds 2011 is hij promovendus natuurkunde aan de universiteit Leiden, in de quantumoptica. Verder is hij politiek actief binnen de Partij van de Arbeid, Hij schrijft over de politiek van de VS, het neoliberalisme en conservatisme in Nederland en wetenschapsbeleid.

Genoten van het mooie weer? Dank het socialisme!

Die vrijheid om van het mooie weer te genieten is er niet vanzelf gekomen

Ik hoop dat u genoten heeft van dit prachtige Hemelvaartweekend. Mocht het volgend weekend weer zulk mooi weer worden, hef dan eens het glas op diegenen die dit mogelijk gemaakt hebben: vakbondsmensen en socialisten. Natuurlijk hebben zij niet voor het mooie weer gezorgd, maar ze hebben er wel voor gezorgd dat u daarvan kunt genieten. De vrije zaterdag is nog geen mensenleven oud: die kwam er – onder druk van de vakbond – pas in de jaren ’60.

Die vrijheid om van het mooie weer te genieten is er niet vanzelf gekomen. Dankzij Piketty begint nu door te dringen wat verstandige mensen altijd al geweten hebben: dat de natuurlijke uitkomt van ons economisch systeem geen brede middenklasse is, maar schreeuwende ongelijkheid waarbij alles bij een kleine groep terecht komt en de rest met niets achter blijft. Voor die mensen is er geen vrije tijd. Zij moeten – zoals in de VS normaal is – meerdere banen tegelijk hebben om rond te kunnen komen.

Als je zo’n systeem vrij laat, kan geen middenklasse bestaan: geen bootjes op de Leidse gracht of terrasjes in de zon. Dat is alleen voor een breed publiek beschikbaar omdat we vanuit een geloof in de waardigheid van de gewone man de markt aan banden gelegd hebben, beteugeld en in zijn hok geschopt, waardoor voor u vrije tijd mogelijk werd. Het geluk van de gewone man is de inzet van de linkse beweging.

Alles wat wij hebben, hebben wij veroverd op de markt. Niet alleen het biertje van de werkloze, maar ook het glaasje witte wijn van een bovenmodaal verdienende is afhankelijk van een sterke overheid. Natuurlijk gaat dat minder direct, maar toch: niet alleen de armen profiteren ervan dat zij niet op straat hoeven te leven. Ook voor u in de middenklasse is het wel fijn dat we in Nederland geen sloppenwijken meer hebben met alle criminaliteit die daarbij hoort. Het is ook wel prettig dat u als u in de stad bent niet besprongen wordt door van die strontvervelende prullenverkopers zoals ze die bijvoorbeeld in Parijs of Rome hebben. Uit cijfers blijkt dat ook het midden en zelfs de rijken gelukkiger zijn in een land dat stevig genivelleerd is.

Natuurlijk staat dit alles onder druk. Er zijn mensen die vinden dat u harder moet gaan werken en die minachten wat u heeft, omdat ze vinden dat u het niet verdient. Als we niets doen, krijgen zij hun zin. Nu al is de vernietigende suggestie gedaan om de 60-urige werkweek weer opnieuw in te voeren. Het probleem is, dat een economie die gebaseerd is op wat mensen verdienen zal eindigen in een sloppenwijk voor de massa, en een villa voor de happy few. Alleen economische beslissingen die gebaseerd zijn op de waardigheid van de gewone man kunnen een functionerende maatschappij opleveren.

Dit alles laat u trouwens ook meteen zien wat een onzin de conservatieve gedachte is dat je van overheidshulp zwak zou worden: de meeste Nederlanders worden op de een of andere manier gedragen door de overheid, maar je moet wel een heel verstokte libertariër zijn om te vinden dat Nederland weinig initiatief toont. Een dag als vandaag laat zien hoe Nederland kan bruisen. Geniet ervan!

Geef een reactie

Laatste reacties (132)