2.120
43

Oud-fractievoorzitter GroenLinks

Femke Halsema (1966) is voormalig fractievoorzitter van GroenLinks. Ze zat vanaf 1998 in de Tweede Kamer en was sinds november 2002 fractievoorzitter. Femke werkte van 1993 tot 1997 bij de Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de PvdA, en van 1996 tot 1998 bij politiek-cultureel centrum De Balie. Ze woont in Amsterdam.

Gerechtelijke dwaling Lucia de Berk maakt onafhankelijke onderzoekscommissie noodzakelijk

Gisteren is Lucia de Berk door het Gerechtshof Arnhem vrijgesproken.

Meer dan zes jaar heeft zij gevangen gezeten voor delicten die zij niet heeft begaan. Diepgaand onderzoek zal moeten uitwijzen hoe het zover heeft kunnen komen. Voor de toekomst moet een onafhankelijke commissie zich inspannen om gerechtelijke dwalingen zo snel mogelijk te onderkennen en te herstellen.

In Engeland, Wales en Noord Ierland bestaan sinds 1997 goede ervaringen met de Criminal Cases Review Commission (CCRC). Deze zogenoemde commissie onderzoekt in alle onafhankelijkheid rechterlijke dwalingen en rapporteert aan de rechterlijke macht. De commissie bestrijdt daarmee niet alleen gerechtelijke dwalingen, maar versterkt ook nog eens het publieke vertrouwen in de rechterlijke macht. Hoewel de commissie slechts een adviserende rol is toebedeeld is ze inmiddels zeer gezaghebbend.

In Nederland zal herziening toebedeeld worden aan de procureur-generaal bij de Hoge Raad. Daarmee wordt miskend dat er een noodzaak bestaat voor onafhankelijke herziening. GroenLinks bepleit dan ook de instelling van een Nederlandse CCRC, waarin onafhankelijke onderzoekers zich gevraagd en ongevraagd kunnen buigen over vermeende misslagen in het Nederlandse rechtssysteem.

Geef een reactie

Laatste reacties (43)