1.082
23

Hoogleraar Openbare Financiën

Professor Harrie Verbon is econoom en momenteel werkzaam als hoogleraar Openbare Financiën en Sociale Zekerheid aan de Universiteit van Tilburg. Zijn onderzoek behelst onder meer de volgende terreinen: de macroeconomische effecten van vergrijzing, migratie, herverdeling en economische groei, overdrachten tussen generaties (inclusief pensioenen) en verhandelbare emissierechten. Professor Verbon is daarnaast lid van het bestuur van het Rathenau Instituut. Hij was eind jaren '90 lid van de programmacommissie van het CDA, maar heeft inmiddels het lidmaatschap van die partij opgezegd.

Gerrit Zalm heeft geprofiteerd van DSB-drama

Zalm wordt gespaard door de commissie Scheltema ondanks zijn kwalijke rol bij de DSB bank en verdient nu in de publieke dienst meer dan ooit tevoren.

In het DSB onderzoek van de commissie Scheltema krijgt De Nederlandsche Bank (DNB) er flink van langs. Iedereen, en zeker de politiek, heeft voor DNB direct Nout Wellink gelezen en vandaar dat Wellink op het matje bij de Tweede Kamer moest komen om door het stof te kruipen. Gerrit Zalm, van 1 juli 2007 tot 1 februari 2009 in dienst bij DSB, wordt in het rapport van Scheltema zo’n tachtig keer genoemd en meestal niet in positieve zin, maar hij hoeft niet door het stof.

Het rapport bevat genoeg redenen om ook Zalm te laten kruipen. Van Zalm werd verwacht dat hij meer tegenwicht zou bieden tegen Scheringa. Scheringa bepaalde in zijn eentje het beleid van de DSB bank en wilde vooral geld verdienen, desnoods ten koste van de klanten. Daarom moesten individuen die kredieten afsloten bij de DSB bank er ook een verzekering bij nemen, waar zonder dat de klanten het wisten grote winsten op werden behaald door DSB. Daar kwam pas in 2009, toen Zalm al weer vertrokken was bij DSB, een eind aan. Ook werden er hypotheken verkocht die sommige klanten volgens de geldende normen eigenlijk niet konden dragen. Die normen had Zalm indertijd zelf als minister laten opstellen. In 2008, toen Zalm al enige tijd de hoogste financiële man was bij DSB, constateerde de Autoriteit Financiële Markten (AFM) dat die normen door DSB werden overtreden.
Ook als puur financiële man kon Zalm niet tegen Scheringa op. Tijdens de bestuursperiode van Zalm steeg de kredietverlening aan Scheringa. Scheringa financierde daarmee zijn sportieve en artistieke hobby’s. Die kredieten, zo merkt de commissie op bladzijde 110 op, verlaagde de kredietwaardigheid van de DSB bank op een wijze die niet uit de boeken viel af te leiden. Gerrit vond het goed, kennelijk.
Zalm werd de belangrijkste financiële man van DSB in december 2007, net op het moment dat DNB overweegt rechtstreeks in te grijpen bij de DSB bank. DNB stelde vertrouwen in Zalm en dus werd het ingrijpen uitgesteld. Dat vertrouwen was waarschijnlijk gebaseerd op zijn staat van dienst als minister van Financiën. Onder zijn ministerschap was het financieringstekort van de overheid sterk gedaald. Dat was door de economische meewind nauwelijks een prestatie, maar het bezorgde hem wel de reputatie van financiële degelijkheid. Die reputatie van Zalm kon Scheringa ook goed gebruiken tegenover DNB dat het nu wel goed zat met DSB bank.
Zalm liet zich dus voor een jaarinkomen van driekwart miljoen euro als bliksemafleider gebruiken door Scheringa, maar veranderde nauwelijks iets (“te weinig en te laat”) aan het financieel onhoudbare en klant-onvriendelijke verdienmodel van DSB. Hij wordt er niet voor op de vingers getikt door Scheltema omdat die het niet over individuen wilde hebben, maar alleen over organen. Het oordeel over individuen laat de commissie graag aan de toezichthouders over. Dus aan DNB, bijvoorbeeld, het orgaan wier oordeelsvermogen door de commissie Scheltema overigens zo in twijfel wordt getrokken.
Zalm is weer in publieke dienst, nu als bestuursvoorzitter van de ‘staatsbank’ ABN/AMRO en krijgt daarvoor het salaris dat hij ook van Scheringa ontving voor zijn rol als bliksemafleider, veel meer dan hij ooit als minister verdiende. Ondanks zijn kwalijke rol bij de DSB bank is Zalm er dus behoorlijk beter van geworden. Zou de Tweede Kamer daar namens de belastingbetalers niet eens wat aan kunnen doen? 

Geef een reactie

Laatste reacties (23)