2.151
14

Tweede Kamerlid 50Plus

Corrie van Brenk. Ván 50PLUS, vóór iedereen. Vakbondsvrouw in hart en nieren. ‘Waar ik ook kom met de vakbond: overal zijn 50plussers die snappen dat als je iets wil veranderen in dit land, je daar sámen voor moet opkomen. En echt niet alleen voor henzelf; net zo goed voor hun collega’s, kinderen en kleinkinderen. Ik hoop dat zij een inspiratie kunnen zijn voor al die anderen die óók vinden dat het beter kan.’ Corrie van Brenk werkte zich op van administratief medewerker in de thuiszorg tot voorzitter van de grootste FNV-vakbond voor ambtenaren en zorgmedewerkers. Ook was ze cao-onderhandelaar en zat ze in het bestuur van pensioenfonds Zorg en Welzijn.

Google Translate voor politieke vaagtaal

Kan Google ook een vertaalmachine maken voor de verkiezingsprogramma's?

Zo lang deze app er niet is: wees op je hoede bij woorden als ‘participatie’, ‘zachte landing’ en ‘in hun kracht zetten’. Informeer naar het echte verhaal!

De gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart zijn misschien wel de belangrijkste ooit. De mannen en vrouwen op wie wij stemmen, nemen straks zwaarwegende beslissingen over de zorg aan onze ouderen, kwetsbare kinderen, gehandicapten en zieken. We hebben mensen in de gemeenteraden nodig, die ervan doordrongen zijn dat goede zorg nodig is, en dat het geld dat wij met zijn allen in Nederland voor de zorg betalen, ook echt naar de zorg gaat.

Uit onderzoek bleek onlangs dat de zorg het belangrijkste onderwerp is van de verkiezingen. Ik roep de mensen thuis op om ook écht te kiezen voor zorg. Neem geen genoegen met goede-sier-plannetjes en lege-huls-uitspraken!

Ook aan de politici doe ik een oproep: vertel het echte verhaal. Laatst hoorde ik iemand van een regeringspartij zeggen dat hij boos is over massaontslagen in de zorg. Terwijl hij die nota bene zelf veroorzaakt! Een collega van hem had het lef te zeggen dat ouderen onterecht bang zijn dat zij uit hun verpleeghuis moeten verhuizen. Mijn twitter-tijdlijn ontplofte na die uitspraken, net als ik trouwens. Ik hoop dat anderen ook gealarmeerd zijn. Want het tegendeel is waar. En dan nog als klap op de vuurpijl staatssecretaris van Rijn over het plan om gemeenten een tegenprestatie te laten vragen voor thuiszorg. Ouderen zouden volgens hem heel graag willen voorlezen op een peuterspeelzaal, omdat zij anders vereenzamen. Ja ja. Het wordt tijd dat we een leuke tegenprestatie voor Van Rijn gaan verzinnen voor laten we zeggen: het rijden in een dienstauto. Wie heeft er een goed idee?

Dit is het echte verhaal:

– de komende tijd gaan steeds meer verzorgingshuizen dicht. Op zich is er niets mis met de gedachte dat ouderen langer thuis blijven wonen. Maar trap niet in de mooipraterij van de kille bezuiniging! Want er wordt helemaal niets gedaan om de zorg thuis goed te regelen. Dat moet echt snel gebeuren! In totaal wordt er drie miljard bij de langdurige zorg weggehaald. En dat gebeurt nu aan twee kanten: in de verzorgingshuizen en bij de zorg thuis. Gevolg: meer dan 100.000 zorgwerkers verliezen hun baan, en 100.000-en mensen die zorg nodig hebben, zitten straks nog meer in de problemen. Terwijl echte zorg gewoon nodig blijft!

Gemeenten krijgen er veel taken bij en moeten die met steeds minder ambtenaren uitvoeren, want die zijn ze in rap tempo aan het ontslaan. Er komt een enorme zorgverschuiving op gang. Denk aan ouderenzorg, de jeugdzorg en aan het werk helpen van mensen met een handicap. Allemaal extra taken die gemeenten met miljarden euro’s minder moeten doen. We willen dat mensen met een arbeidshandicap zo veel mogelijk bij ‘normale werkgevers’ aan de slag gaan. Nu doen zij nog mee door een zekere baan in de sociale werkvoorziening (SW). We moeten echt oppassen dat de sw niet te snel wordt afgebouwd, terwijl nog onzeker is of er wel banen in de markt voor terugkomen. Pas op dat we arbeidsgehandicapten geen enkele-reisjes naar de bijstand geven! En je ziet nu al dat gemeenten plannen hebben om bijvoorbeeld in de thuiszorg mensen te ontslaan, en het werk te laten doen door mensen tegen bijstandsniveau. Dit is de natte droom van werkgevers, want de kosten van werk zijn voor hen heerlijk laag.

Het gaat echt wat uitmaken waar je woont. Dat is nu al zo, maar als we het niet goed regelen, wordt dat alleen maar meer. Kijk maar naar ons onderzoek over de thuiszorg, waaruit bleek dat je in Hilversum betere zorg krijgt dan in Emmen. Ook in de jeugdzorg vrezen medewerkers dat er grote verschillen gaan ontstaan in de kwaliteit van de zorg voor kwetsbare kinderen. Als je wilt dat het in jouw gemeente goed wordt geregeld, bemoei je er dan mee! Op zijn minst door op mensen te kiezen die het goed voor hebben met de zorg.

Goed nieuws: het echte verhaal dringt tot steeds meer mensen door. Ik ken genoeg medewerkers uit de zorg en bij gemeenten bijvoorbeeld, die goede ideeën hebben hoe het beter kan, en die daar voor opkomen. En kijk ook naar protest vanuit de gemeenten – die hoor je steeds vaker zeggen dat ze de bezuinigingen te fors vinden en dat de plannen te snel worden doorgevoerd. De roep aan het kabinet om uitstel van de plannen om nóg meer taken naar gemeenten te verschuiven – en om de bezuiniging te stoppen – wordt steeds luider. De wil om voor goede zorg te kiezen, die is er. Want goede zorg voor ouderen, gehandicapten en kwetsbare kinderen; dat is wat Nederland zo’n prettig land maakt om te wonen. 

Geef een reactie

Laatste reacties (14)