1.722
66

Oud-wethouder Amsterdam Bos en Lommer

Fouad Sidali is sinds mei 2008, namens de PvdA, wethouder in het Amsterdamse stadsdeel Bos en Lommer. Zijn portefeuilles zijn Onderwijs en Jeugd, Welzijn en Zorg, Werk en Inkomen en Kunst en Cultuur.
Sidali werkte na zijn studie Journalistiek als redacteur bij het NOS-journaal en later als verslaggever bij Hart van Nederland van SBS. In 2003 verruilde hij de journalistiek voor het woordvoerderschap. Hij werd bestuursvoorlichter voor het college van burgemeester en wethouders in Amsterdam.

Gouden tijden voor de blanke man van 45+

Het kabinet Rutte voorspelt niets goeds voor de vrouw en mensen met een niet Nederlandse culturele achtergrond.

In het gedoog- en regeerakkoord staat bij integratie onder het hoofdstuk Immigratie het volgende: Het kabinet beëindigt het diversiteits/voorkeursbeleid op basis van geslacht en etnische herkomst. Selectie moet plaatsvinden op basis van kwaliteit.

Ten eerste vraag je je af wat zo’n maatregel doet onder immigratie. Het gaat immers ook over vrouwen in het algemeen. Of bedoelt Rutte dat het hier alleen over ‘allochtone’vrouwen gaat.

Ten tweede hou je je hart vast. Want wat betekent het voor de overheid en semi-overheid wanner het diversiteitsbeleid wordt beëindigt.

Laten ik beginnen met de eerste vraag. Dit kabinet heeft al meteen daad bij het woord gevoegd door zelf niet meer te doen aan diversiteitsbeleid. Het aantal vrouwen in het kabinet is bedroevend laag. Prominent VVD-er Neelie Kroes is teleurgesteld waar ze eigenlijk woedend zou moeten zijn. Ze wordt bijgevallen door een aantal andere prominente vrouwen zoals Edith Snoey van de Abvakabo en voormalig CDA minister anya Maij-Weggen.

Ook het aantal vrouwelijke kamerleden van VVD, CDA en PVV zijn bedroevend laag van de 76 zijn er 27 vrouw. Met dank aan de PVV die vier vrouwelijke Kamerleden heeft van de 24.

De komende jaren zal, ‘Its a man’s, man’s, man’s world’ van James Brown, veelvuldig afgedraaid worden door de moderne Rutte. Bij de tweede zin, “but it would be nothing without a woman or a girl”, gaan de oordopjes op tijdens het wekelijkse kabinetsberaad.

Over etnische afkomst van kabinetsleden zijn we zo klaar. Nul dus. Dit geldt ook bij Kamerleden. Van de 76 zijn er twee met een etnische herkomst. Dankzij de partijen van de Linkse Kerk wordt het aantal vrouwen en Kamerleden met een etnische achtergrond weer een beetje recht aangedaan. Maar het diversiteitsbeleid zal door rechts wel weer gezien worden als een linkse hobby.

Overheids instellingen en semi-overheid worden teruggeworpen in de jaren zeventig waar je met een vergrootglas uberhaupt naar vrouwen moest zoeken. Laat staan naar vrouwen in topfuncties. Voor mensen met een etnische actergrond gaan we weer terug naar de jaren tachtig. Dit betekent een kaalslag voor waar we met z’n allen de afgelopen jaren hard voor geknokt hebben. Diversiteitsbeleid is geen kwestie van voortrekkersrol.

Diversiteit maakt een organisatie sterker doordat er gekwalificeerde mensen met een meerwaarde samenwerken. Diversiteitsbeleid wordt door dit kabinet gezien als afbreuk doen aan de kwaliteit. Dit is onjuist, onbehoorlijk en verwerpelijk.

Ik zit nog te wachten op het moment dat het MKB en VNO-NCW van zich zullen laten horen over dit onderwerp. Het MKB zegt op haar site het volgende over diversiteit: “Ondanks de huidige economische teruggang, wordt verwacht dat het personeelstekort de komende jaren drastisch zal groeien. Iedereen is daarom nodig: laag- en hoogopgeleid, jong en oud, maar ook autochtoon en allochtoon. Het midden- en kleinbedrijf staat midden in de samenleving, en vormt daarmee de ideale voedingsbodem voor een multiculturele samenstelling van het personeelsbestand”.

Mooie woorden maar de eerste reactie op het gedoog en regeerakkoord van de baas van het MKB, VDD-er Loek Hermans was zeer positief. Zou MKB voorzitter Loek Hermans dit onbewust over het hoofd gezien hebben of  bloedde zijn neus?

Inderdaad niet alleen immigraten(moslims) moeten vrezen voor dit kabinet maar ook vrouwen,het  midden- en kleinbedrijf en een ieder die zijn moeder lief heeft.

Geef een reactie

Laatste reacties (66)