6.714
122

Hoofdredacteur Difweb.org

Foto: Lenny Oosterwijk

Gratis OV, gezondheidszorg en een basisinkomen

Column: Ik stel me verkiesbaar als minister voor de nieuwe Economie. Een initiatief van de MVO om de vastgeroeste politiek wakker te schudden.

Wiebes (r) met zijn opvolger Burger

Politieke beloftes klinken natuurlijk altijd prachtig. Gratis dit, gratis dat, maar wie gaat dat betalen? Links wil de rijken laten betalen, rechts doet de BTW omhoog en laat de consument betalen. Maar iedereen is aan het pielen in de marge. Om ongelijkheid, armoede, werkeloosheid, klimaatverandering te keren is er maar een oplossing. Maak mij minister van economie (of liever nog MP) en ik ga het regelen.

Mijn plan is radicaal en betaalbaar.

Iedereen boven de 25 krijgt een basisloon van 1000 euro per maand (daaronder €750 en onder de 18 – €200). Alle toeslagen verdwijnen: huurtoeslag, kinderopvang, kinderbijslag, zorgtoeslag, AOW, Bijstand, WW, ZW met daarbij het hele peperdure apparaat dat dit moet reguleren en controleren. Samen met meer inkomsten uit de loonbelasting is dit te bekostigen.

De zorg wordt gratis. Het eigen risico vervalt. Te bekostigen uit het opheffen van verzekeringsmaatschappijen, het verbieden van onnodig medisch handelen, het snoeien in de overhead en onzinnige administratie. Bovendien levert afschaffing van de zorgtoeslag ook geld op.

Het onderwijs? Ook gratis. Ook universitair onderwijs en lesmateriaal dat digitaal vrij beschikbaar wordt. Beurzen en studiefinancieringen zijn overbodig door het basisinkomen.

Openbaar vervoer wordt gratis. Te bekostigen uit het fors verhogen van de wegenbelasting, rekeningrijden en de accijns op benzine. Minder files en minder nieuw asfalt levert ook een besparing op. Voor reizen in de eerste klas betaal je een toeslag.

Zowel particuliere als sociale huren worden onderworpen aan een puntenstelsel, waarmee extreme huren verdwijnen. Huurtoeslag wordt overbodig.

De staat koopt boeren uit om nieuwe natuur te scheppen, en verdient het terug door bouwgrond te verkopen en emissierechten. Voedselbossen, recreatie, bosbouw, permacultuur zorgen voor nieuwe banen in de agrarische sector.

Box 2 en 3 verdwijnen. Alle reële inkomsten uit beleggen, sparen of aanmerkelijk belang vallen onder de inkomstenbelasting. De dividendbelasting wordt afgeschaft. Winstbelasting voor bedrijven wordt verlaagd maar voortaan wel door iedereen betaald. Wie er nog weg wil, betaalt een forse exitbelasting.

En wat ik dan nog op de begroting tekortkom los ik als volgt op:

Er komt een milieu- of grondstoffenbelasting die milieubelastende producten extra duur maakt, zoals vlees, grijze energie, plastic, fossiele brandstof en andere fabrieken en producten die CO2 uitstoten.

De progressieve vermogensbelasting van Piketty zit ook in mijn pakket, net als een nog progressievere erfbelasting (tot 99% voor miljardairs). Zo is alles te betalen en worden de lasten eerlijk verdeeld.

Hoe mooi zou de wereld eruitzien als ik het voor het zeggen kreeg. Schonere lucht, meer natuur, minder shitregels, meer zekerheid, met pensioen wanneer je wilt, alleen een baan die je echt wilt, geen geldzorgen, meer en beter onderwijs, openbaar vervoer en zorg, een betaalbare huur.

Misschien is nog niet iedereen rijp voor deze radicale oplossingen, want er wordt in Nederland nog steeds gestemd op partijen die niks willen of alleen marginale veranderingen voorstellen.

Maar in de paralelwereld kunt u wel kiezen.  Dat kan op deze website vanaf 1 december. Ik hou u op de hoogte.

Geef een reactie

Laatste reacties (122)