636
12

Europarlementariër PvdA

Emine Bozkurt (1967) is sinds 20 juli 2004 lid van het Europees Parlement. In het Europees Parlement houdt zij zich met name bezig met vrouwenrechten in Turkije, mede met het oog op het kandidaat-EU-lidmaatschap van dat land.

Haal verkeerd besteed EU-geld terug

EU-fondsen waren met name bedoeld om de concurrentiepositie van het midden- en kleinbedrijf te versterken

Met verbazing heb ik kennisgenomen van het bericht dat in Polen multinationals op grote schaal gebruikmaken van het Europees sociaal fonds, dat bedoeld is om werkgelegenheid in de arme regio’s te stimuleren. Ik wil van de Europese Commissie weten of deze berichten juist zijn, en zo ja, of het geld teruggevorderd kan worden.

De fondsen, die met name bedoeld zijn voor het versterken van de concurrentiepositie van het midden- en kleinbedrijf in Europese regio’s waar dit het hardste nodig is, zouden onder meer gebruikt zijn om het management van grote internationale bedrijven bij te scholen.

Hiervoor zijn die middelen niet bedoeld. Er is veel te zeggen voor fondsen die gebieden in Europa ondersteunen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Maar het kan niet zo zijn dat dat geld vervolgens gebruikt wordt door grote multinationals. Daarmee bevorder je niet bepaald het lokale midden- en kleinbedrijf.

Als inderdaad blijkt dat fondsen gebruikt zijn voor doelen waar ze niet voor bestemd zijn, wil ik van de Europese Commissie weten of dat geld teruggevorderd kan worden, en zo ja, of ze voornemens zijn dit ook zo spoedig mogelijk te doen.

Geef een reactie

Laatste reacties (12)