2.578
46

publicist

Jaap Hamburger is voorzitter van Een Ander Joods Geluid. Een Ander Joods Geluid is een actiegroep, die zich - juist uit verbondenheid met het lot en het voortbestaan van Israël - het politieke debat en de kritische meningsvorming over Israël en de bezette gebieden ten doel stelt. Dit zonder te tornen aan het bestaansrecht van de staat Israël.

Help Israël! Staak het paaien!

Van Israël noch Amerika vallen initiatieven te verwachten die iets beduiden in de richting van ‘ een duurzame vrede’

cc-foto: Minister-president Rutte
cc-foto: Minister-president Rutte

Wat kan Nederland doen om bij te dragen aan oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict? Ik denk dan aan de praktische rol die Nederland kan vervullen, zowel bilateraal als internationaal. Met als doel een snelle beëindiging van de Israëlische koloniale bezetting van Palestina. Twee uitgangspunten dienen daarvoor leidend te zijn. Het eerste: erken dat Israël nooit uit eigen beweging de bezetting opgeeft. Alleen druk van buiten kan dat legitieme doel, een volwaardige Palestijnse staat, nog bewerkstelligen.

Die druk dient massief, veelomvattend en vooral eenzijdig te zijn, gedacht vanuit het tweede leidende uitgangspunt: het conflict is asymmetrisch. Daartegenover is asymmetrisch handelen vereist. Israël overtroeft en overheerst Palestina op alle gebieden, onderdrukt de Palestijnse bevolking en rooft het land onder haar voeten vandaan. Daarom: weinig druk op de zwakste en gedupeerde partij, Palestina.

Regering, wat te doen? Verander de eigen mindset, en die van Nederlandse opiniemakers: twee staten zijn in het belang van Palestina én Israël. Twee staten zijn win-win, en niet: winst voor Palestina en verlies voor Israël.

Stop onmiddellijk met het paaien van Israël. Stimuleer datzelfde in EU-verband en internationaal. Aaien en paaien bestendigt en verankert slechts de bezetting en maakt van Israël een in het eigen gelijk opgesloten, arrogante natie, die zich nergens meer voor wenst te verantwoorden. Israël heeft zeventig jaar alle kansen op een enigszins rechtvaardige oplossing gesaboteerd, na ‘Oslo 1993’ in toenemende mate. Bedenk: wie niet horen wil moet voelen.

Erken Palestina! Maak daartoe mede gebruik van en steun daarbij op het potentieel van de in Europa aanwezige kritische joodse stem. Een Ander Joods Geluid staat klaar, en wij niet alleen. Het strategische moment voor erkenning van Palestina is gekomen.

Neem het voortouw, Nederland. En stimuleer binnen de EU de bilaterale erkenning van Palestina door zoveel mogelijk landen – zolang erkenning door de entiteit EU nog niet haalbaar is. Dring aan op volwaardig VN-lidmaatschap van Palestina en van alle in aanmerking komende internationale organisaties, zonder uitzondering. Steun de gang van Palestina naar het ICC. Is Den Haag nu hoofdstad van het internationale recht en is Israël daar aan onderworpen of niet? Nou dan, durf!

Maak in alles een hard onderscheid tussen Israël en bezet-Palestina. Werk niet mee aan het witwassen van de bezetting door producten toe te laten die afkomstig zijn uit de illegale joodse nederzettingen in Palestina. Alle nederzettingen daar zijn illegaal.

Tenslotte regering, onderzoek of en zo ja hoe binnen het internationaal recht een sanctiebeleid vorm kan krijgen.

Negeer de te verwachten toorn, alsmede de chantage (reëel, diplomatiek, emotioneel) door Israël en de bezettingslobby hier te lande. Voor het slagen van chantage zijn twee partijen nodig, onttrek u daaraan. Israël is afhankelijk van Europa, niet omgekeerd. Wees dapper. Breek de ban! In het ultieme belang van Israël. Israël is een ‘gewoon land’, al wonen er joden. Laat ik afsluiten met woorden van Avraham Burg. Enough is enough, zei hij. En ook: the Holocaust is over.

Dit artikel verscheen eerder in NRC Handelsblad

Geef een reactie

Laatste reacties (46)