1.327
15

GroenLinks Tweede Kamerlid

Linda was 22 toen ze raadslid voor GroenLinks werd in Groningen. Dit is ze geweest van 2002 tot 2008. In 2005 was Linda finalist in de verkiezing 'Jong raadslid van het jaar'. Momenteel is Voortman Tweede Kamerlid.

Help jonge specialisten aan het werk

Van mensen die nu als specialist werken mag je verwachten dat ze zich bekommeren om hun jonge collega's

Gisteren twee berichten in de media: ‘jonge piloten vinden geen werk’ en ‘jonge specialisten vinden geen werk’. Op het oog gelijksoortige berichten die gelijksoortige reacties oproepen. ‘waarom moeten we ons over deze groepen drukker maken dan om anderen?’

Heel begrijpelijk deze reactie. Uit cijfers van het CBS blijkt immers dat de werkloosheid onder alle jongeren toeneemt. En dan gaat het vaak over mensen met een opleiding op mbo-niveau die werk zoeken dat er niet is.

Jonge piloten
Met de jonge piloten is dat ook zo: er zijn x maatschappijen die y vluchten per jaar hebben. De opleiding is bovendien erg duur en dat het arbeidsmarktperspectief slecht is, is bekend. Terecht dus dat er stemmen opgaan dat jongeren betere voorlichting moeten krijgen over hun kansen op werk als piloot en het aantal opleidingsplaatsen omlaag moet. Voor de piloten die nu thuis zitten zit er vrees ik weinig anders op dan alles aan te pakken wat op je pad komt.

Jonge specialisten
De situatie van de jonge chirurgen, urologen, cardiologen en radiologen is een geheel andere. Weliswaar studeren er enkele mensen meer af dan er plekken zijn, maar dat hoeft niet slecht te zijn. Daarmee kun je voorkomen dat wanneer specialisten met pensioen gaan er onvoldoende mensen zijn om hun werk over te nemen. Je moet er niet aan denken dat mensen straks broodnodige zorg missen omdat er te weinig artsen zijn. En wie te lang niet werkt in het medisch specialisme waar hij of zij voor is opgeleid raakt zijn registratie kwijt. Dan is het geld dat aan opleiding besteed is dus weggegooid.

Eerlijk verdeeld
Waar veel laagopgeleide jongeren en piloten werk zoeken dat er niet is, is het werk voor chirurgen, radiologen en urologen er wel. Maar het werk wordt niet eerlijk verdeeld. Uit onderzoek van Medisch Contact blijkt dat oudere specialisten tot een latere leeftijd doorwerken. En niet alleen langer:  specialisten in een maatschap werken ook meer uren werken dan specialisten in loondienst. Je kunt je sowieso al afvragen of zoveel uur werken in een medisch beroep wel verantwoord is. Maar erger is nog dat omdat specialisten in een maatschap zoveel uren werken, deze uren niet beschikbaar zijn voor hun jongere collega’s die net van de opleiding komen.

Uren
Eigenlijk is er dus in de medische wereld zo langzamerhand een situatie van insiders en outsiders aan het ontstaan. Enerzijds de oudere specialist die voor een fors salaris veel uren maakt in zijn maatschap en anderzijds de jonge specialist die maar wat graag die uren werk wil doen en die zich zorgen maakt of hij aan het werk komt. Wanneer de laatste het opgeeft en zich om laat scholen hebben we tegen de tijd dat zijn oudere collega met pensioen gaat een groot probleem.

Meurs
Het kabinet heeft aangegeven de conclusies van het rapport ‘Gezond belonen, beleidsopties voor de inkomens van medisch specialisten’ van de commissie Meurs over te nemen. Dat zou ertoe leiden dat er niks verandert en legt een hypotheek op de toekomst van veel jonge specialisten en patiënten.

Loondienst
Ik pleit er daarom voor dat er gekeken wordt hoe de jonge specialisten wel aan het werk komen. Het werk is er wel. Mijns insziens is de beste manier om tot een solidaire verdeling van dat werk te komen dat specialisten in loondienst komen.

Inschikken
En verder zou het goed zijn als jonge specialisten en mensen die allang in het vak zitten samen met ziekenhuizen in overleg gaan over de toekomst. Van mensen die nu als specialist werken mag je verwachten dat ze zich bekommeren om hun jonge collega’s en om de toekomst van mensen die de zorg die zij nu verlenen straks ook nodig hebben. Wanneer zij inschikken, uren aan jongere vakgenoten gunnen, eventueel een rol krijgen in de coaching moet het mogelijk zijn de mensen die nu van de opleiding komen en die we in de nabije toekomst hard nodig hebben te behouden voor de zorg.

Geef een reactie

Laatste reacties (15)