Laatste update 08:24
5.741
117

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Herr Flick hinkt rond op het Cornelis Haga

De opgelegd verontwaardigde toon van het inspectierapport wordt hier en daar hilarisch. De gelijkstelling van bureaucratische rimram met het garanderen van de kwaliteit van het onderwijs stemt tot zorg. En de lofzangen op eerbied voor het gezag wekken het vermoeden dat bij de inspectie gehoorzaamheid als hoogste burgerdeugd wordt aangemerkt.

De dagen van Soner Atasoy als directeur-bestuurder van het Cornelis Haga Lyceum zijn geteld. Niet omdat hij slecht functioneert maar vanwege de centen. Hij heeft zich enkele tienduizenden euro’s toegekend waar hij volgens de Nederlandse regelgeving geen recht op heeft. Ook nam hij vriendjes in dienst zonder de correcte sollicitatieregels in acht te nemen. Op zulke dingen word je in dit land terecht gepakt

Best aardig onderwijs
Te weinig beseft Atasoy dat zijn school in Amsterdam staat en niet in Kayseri.
Aanvankelijk zag het er naar uit dat hij de aanvallen van de gemeentelijke en nationale autoriteiten zou weten te keren. Er lag een concept rapport van de onderwijsinspectie waaruit bleek dat er op het Cornelis Haga best aardig onderwijs werd gegeven. Ook ontdekten de inspecteurs geen sporen van salafistische beïnvloeding.

Atasoy zette deze bevindingen in tegen de beschuldigingen uit de hoek van de AIVD als zouden op zijn school de democratische normen en waarden bedreigd worden door salafistische predikers. Ook zou hij zelf banden hebben met het islamitisch terrorisme. Atasoy eiste op hoge toon concreet bewijs. Dat kwam niet.

Daarom heeft de onderwijsinspectie de opdracht gekregen om een nieuw rapport te maken met handvaten voor de overheid om in ieder geval Atasoy en zijn bondgenoten aan te pakken. En als het kon middelen te vinden om de hele school op te doeken. Dat leidde tot een rapport van 64 pagina’s met voor het Cornelis Haga rampzalige conclusies: op deze manier en met dit bestuur kan de school niet doorgaan.

Atasoy probeerde via een kort geding publicatie te voorkomen omdat volgens hem de onderbouwing niet deugt maar dat mislukte. Sinds donderdagmiddag staat het rapport online zodat iedereen er kennis van skn nemen. Het is opmerkelijke lectuur. Onwillekeurig gaan de gedachten uit naar een aflevering van de roemruchte tv-serie ‘Allo ‘Allo. Herr Flick hinkt het Haga Lyceum binnen om de onderste steen boven te krijgen.

Vooral grote woorden
Het Nederlandse publiek mocht op de televisie een boze minister Slob bewonderen. Hij overwoog sterk om de financiering van het Cornelis Haga te stoppen. Bij Nieuwsuur verscheen een Amsterdamse wethouder van de PvdA die zich ook nogal opwond.

Arie Slob
Cc-foto: Wikipedia

Wie de feitelijke handel en wandel van de bestuurders in dezen bekeek, ontdekte dat het vooral grote woorden waren. Slob kan in de praktijk niet heel veel meer doen dan het ontslag van Atasoy eisen. De gemeente Amsterdam is wettelijk verplicht om noodlokalen bij te plaatsen omdat het Haga anders geen ruimte genoeg heeft voor de nieuw toegestroomde leerlingen.

Wat staat er nu helemaal in het rapport? De enige poot die de overheid heeft om op te staan is de nogal mediterrane bestuurscultuur rond de directeur-bestuurder en zijn kornuiten. Met de financiën is het duidelijk niet op orde om het maar zachtjes te zeggen.

Ouderwets les
Als het om het leven in de klas gaat, valt het nogal mee. Wie het document onbevooroordeeld doorneemt, stelt vast dat het Cornelis Haga een nogal ouderwetse school is, die vooral in rechtse kring bewonderd zou worden als de richting niet islamitisch was maar christelijk-nationaal of neutraal bijzonder. De docenten zijn voor het grootste deel bevoegd. Zij geven adequaat les in de hen toegewezen vakken.

De inspectie stelt wel vast dat er weinig interactie is met de leerlingen en niet zoveel differentiatie in de klas. Dit betekent dat er ouderwets les gegeven wordt waarbij de docent kennis overbrengt en de leerlingen doen wat er gezegd wordt. De meeste leraren weten prima orde te houden. De resultaten van de leerlingen laten weinig te wensen over.

Tegelijk wordt duidelijk dat de papierwinkel die de afgelopen decennia rond het onderwijs is opgericht en die docenten sterk belemmert bij het les geven, door de directeur-bestuurder en zijn beleidsmedewerker niet al te serieus wordt genomen. Zo kwam men er niet onder uit de docenten een POP op te laten stellen, een Persoonlijk Ontwikkelings Plan maar voor zover er uit het rapport valt op te maken, worden ze daar niet al te zeer mee lastig gevallen.

De inspecteurs hebben niet vast kunnen stellen dat er voor de klas of tijdens de vrijdagse preken een onvertogen woord valt met betrekking tot tolerantie, democratie of diversiteit.

Het rapport besteedt wél ongelooflijk lange passages vol herhalingen waarin wordt beweerd dat de burgerschapskunde onvoldoende geborgd is bij de vakken waarin dit thema een rol speelt, zoals geschiedenis, aardrijkskunde of biologie, terwijl daar toch belangrijke thema’s aan de orde komen zoals minderhedenbeleid of seks en sekseverschillen. Het is knap dat de inspecteurs aan dit verwijt zoveel newspeak hebben weten te wijden.

Diversiteit
Er is echter rond die burgerschapskunde en de opvoeding van de leerlingen tot zelfbewuste, tolerante, democratisch denkende, de diversiteit omarmende moslims een nog groter probleem. Dat is de directeur-bestuurder zelf. Met zijn grove taalgebruik, zijn 1-aprilgrappen en zijn brutale houding naar de hooggeplaatsten toe. Daarmee schaadt Atasoy zijn school, weten de inspecteurs zeker. Zij schrijven:

“Zijn gedrag brengt de school in een geïsoleerde positie daar waar een startende school juist gebaat is bij constructieve samenwerking. Bovendien is dit gedrag niet in overeenstemming met de pedagogische voorbeeldfunctie van een schoolleider die niet voor niets als professionele standaard is opgenomen in de beroepsstandaard van de VO-raad. De directeur-bestuurder bedient zich van grof taalgebruik jegens overheidsfunctionarissen, zoals de burgemeester van Amsterdam die als ‘domme gans’ betiteld werd en de staatssecretaris die enkele jaren geleden al werd uitgemaakt voor ‘incompetente randdebiel’. Op de website van de school werden politici op 23 april 2019 betiteld als ‘the lowest form of life on earth’, Nadat de directeur voor de tweede maal inspectiemedewerkers vergeleken had met de Gestapo heeft de inspectie daarvan in april 2019 aangifte gedaan bij de politie. De verstandhouding met de overheid is door dit gedrag tot een dieptepunt gedaald. Dit is niet in het belang van de school.”

Brutale toon
In het hele rapport wordt steeds maar weer teruggekomen op de brutale toon van Atasoy, die van te weinig respect getuigt voor de boven hem gestelden. Zijn 1-aprilgrap – het Islamistische Haagse gemeenteraadslid Aarnout van Doorn, voormalig kopstuk van de PVV, is benoemd tot interim-bestuurder van het Haga – wordt hem niet minder dan drie maal nagedragen.

Atasoy blijkt weinig onder de indruk van deze terechtwijzing. RTL citeert hem als volgt: “Ik daag minister Slob uit om de financiering te stoppen. Ik wil zijn gezicht zien als er geld uit Saoedi-Arabië komt”. Dat is geen loos dreigement. Sinds Thorbecke is in Nederland het onderwijs vrij. De overheid kan weinig ondernemen tegen particuliere scholen die geen beroep doen op overheidsfinanciering en geen geaccrediteerde titels, diploma’s en graden verlenen.

De opgelegd verontwaardigde toon van het inspectierapport wordt hier en daar hilarisch. De gelijkstelling van bureaucratische rimram met het garanderen van de kwaliteit van het onderwijs stemt tot zorg. En de lofzangen op eerbied voor het gezag wekken het vermoeden dat bij de inspectie gehoorzaamheid als hoogste burgerdeugd wordt aangemerkt.

Inderdaad: Hier is een Herr Flick is op pad gestuurd om de Madonna with the big boobies boven water te krijgen. Hij heeft bepaalde ongerechtigheden gevonden – generaal von Klinkerhoffen strijkt meer op dan zijn soldij, Gruber is evenmin halal – maar de zaak waar het om gaat blijft verborgen. Het grote “Aha, nu heb ik jullie”, moet achterwege blijven.

Tot de volgende aflevering van deze comedy. Atasoy gaat in beroep. En het Haga geeft zich niet gewonnen. Let op mijn woorden. I will say this only wence.

Herr Flick meldt zich.

Download hier het rapport van de inspectie van het onderwijs, vooral als je gevoel hebt voor het absurde.


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (117)