1.863
42

Bestuurslid DWARS GroenLinkse Jongeren

Siebren Huitema (1992) zit in het landelijk bestuur van DWARS Groenlinkse jongeren als politiek secretaris Groen. Dit houdt in dat hij binnen de vereniging verantwoordelijk voor het uitzetten van een inhoudelijke lijn op groene thema’s. Naast het vervullen van zijn bestuursfunctie volgt Siebren een bacheloropleiding sociologie aan de Rijksuniversiteit in Groningen.

Het energiedebat wordt niet eerlijk gevoerd

De tegenstelling tussen 'goedkoop' en 'duurzaam' bestaat in de energiesector in werkelijkheid helemaal niet

‘Windmolens draaien niet op wind, maar op subsidies’. Als iets tekenend is voor het huidige energiedebat dan is het wel deze verkiezingsleus van Rutte. De discussie rondom de vergroening van onze energievoorziening wordt gevoerd tussen kampen die, op het oog, lijnrecht tegenover elkaar staan. Het ene kamp streeft naar economische groei en ziet hierbij goedkope fossiele brandstoffen als essentiële motor. Het andere kamp bestaat uit mensen die het goed met de wereld voorhebben, maar eigenlijk niet echt een besef hebben van geld.

Er zijn door de jaren heen nogal wat onvolledige of niet goed onderbouwde rapporten en statements naar buiten gebracht die deze polarisatie in het energiedebat hebben gefaciliteerd. Zo stelde het CPB vorige week nog doodleuk dat de klimaatverandering Nederland een economische groei van 0,2% procent oplevert omdat we voortaan via de ontdooide Noordpool met China kunnen handelen. Dat dit Nederland ook miljarden kost omdat we onze dijken door het gesmolten poolijs moeten verhogen wordt hierbij, naast tal van andere externe kosten  door de klimaatverandering, even weggelaten.

Ook beleidmakers hebben er een handje van om met twee maten te meten. Subsidies voor windmolens stuiten op grote weerstand terwijl er aan de andere kant miljoenen worden betaald voor een elektriciteitskabel onder de Eems om zo 500 banen bij het energie-intensieve Aldel te redden.

Gelukkig zijn er nog instanties die wel het hele verhaal vertellen. Het IMF is er zo een. Afgelopen maandag publiceerde het een rapport waarin de kosten van fossiele brandstoffen worden berekend. Conclusie: jaarlijks moeten we als wereld 5,3 biljoen dollar ophoesten om ons gebruik van fossiele brandstoffen mogelijk te maken. Dit is 6,5% van het wereldwijde BNP, of, populistisch gezegd, de hele wereld moet twee weken per jaar extra werken om de effecten van fossiele brandstoffen te compenseren. Deze indirecte subsidie is een factor 40 hoger dan de $120 miljard die wereldwijd aan de subsidie van duurzame energie wordt uitgegeven.

De kosten zitten vooral in verhoogde zorgkosten ($2,7 biljoen) het bestrijden van de effecten van klimaatverandering ($1,3 biljoen) en directe subsidies op brandstoffen ($333 miljard). De directe subsidie is dus alleen al een kleine drie keer zo hoog als de subsidie op duurzame energie.

De tegenstelling tussen ‘goedkoop’ en ‘duurzaam’ bestaat in de energiesector in werkelijkheid dus niet. Deze tegenstelling wordt slechts gecreëerd omdat wij bereid zijn biljoenen te betalen om het gebruik van fossiele brandstoffen mogelijk te maken. Windmolens zouden dus wel eens een nuttige bezuinigingsmaatregel kunnen zijn. Dat klinkt een stuk aantrekkelijker dan bezuinigingen op de zorg of op het onderwijs. 

Geef een reactie

Laatste reacties (42)