2.863
146

Opiniepeiler

In 1971 ben ik afgestudeerd als Sociaal Geograaf bij de UvA in Amsterdam. Na een korte periode als wetenschappelijk medewerker ben ik 15 jaar actief geweest als onderzoeker, tussen 1973 en 1975 bij Inter/View, daarna samen met Hedy d’Ancona (Cebeon) en vanaf 1980 als mededirecteur van Inter/View. Vanaf 1976 was ik in de media actief op het terrein van verkiezingsonderzoek. Eerst bij Vara’s In de Rooie Haan. Later o.a. in Achter het Nieuws en NOVA.
In 1984 werd ik assistent van Anton Dreesmann, waarbij onder andere het project Micro Computer Club Nederland werd opgezet en ik directeur werd van Headstart in de Verenigde Staten. Bij de beursgang van Inter/View in 1986 werd ik gevraagd als voorzitter van de raad van commissarissen te functioneren. Dat heeft tot 1999 geduurd. Na vier jaar (1991-1995) te hebben gewerkt bij ITT Gouden Gids op het terrein van marketing en business development was ik drie jaar CIO bij Wegener Arcade. Daarbij onder meer verantwoordelijk voor de interne IT en de internetactiviteiten. Van 1998 tot en met 2001 ben ik CEO geweest van Newconomy.
Sinds 2002 run ik www.peil.nl, een opiniepanel, waarmee actuele ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving op de voet gevolgd kunnen worden. En ik ben betrokken bij een aantal vernieuwingsprojecten op het terrein van technologie en media.

Het enthousiasme voor het bezuinigingsakkoord neemt snel af

Percentage positieve oordelen gedaald van 51% naar 39%

Het enthousiasme voor het bezuinigingsakkoord neemt snel af. Op 27 april was 51% positief. Dat is nu, ruim 2 weken later, 39%. Onder kiezers van de VVD is het enthousiasme het sterkst gedaald (van 73% naar 48% met een positief oordeel). Bij kiezers van CDA, D66 en Groen Links is nog wel een (duidelijke) meerderheid positief.

Onder invloed van de strijd om het lijsttrekkerschap stijgt het CDA 2 zetels naar 15. De VVD daalt naar 2 naar 28, de laagste score sinds het aantreden van het kabinet. De SP daalt 1 zetel, maar is met 29 zetels groter dan de VVD. Groen Links daalt er ook 1 naar 7. De PVV stijgt 1 zetel en staat nu op 20 zetels. Deze partij houdt steeds beter haar kiezers uit 2010 vast. Partij voor de Dieren stijgt er 1 en staat nu op 3 zetels.

Geen van de vier coalities die aan de kiezers worden voorgelegd (Lente-coalitie, PaarsPlus, Links en VVD+CDA+PvdA) scoren meer dan 75 zetels. De hoogste komt nu uit op 73.

In het onderzoek wordt ingezoomd op het verschil in uitslag naar opleiding van de ondervraagde en het inkomen van het huishouden. Dan valt goed te zien hoe groot het verschil is in uitslag tussen kiezers met een hoge en lage opleiding (en in iets mindere mate tussen hoge en lage inkomen). Onder kiezers met een lage opleiding stemt bijna de helft (48%) SP of PVV, terwijl bij kiezers met hoge opleiding dat 13% is. VVD en D66 scoren bij kiezers met hoge opleiding 40% en bij kiezers met lage opleiding 19%. Zij zijn op dit punt dus een complete tegenpool van SP en PVV. Dergelijke grote verschillen waren er vroeger niet. Zowel PvdA als CDA, heel lang de grootste partijen, overbrugden kiezers met hogere en lagere opleiding.

Zo is de “Lente”-coalitie (v/h Kunduz-coalitie) beduidend meer een coalitie van kiezers met een hoge opleiding dan met een lage opleiding. Onder de eerste groep scoort die coalitie 69% en de laatste groep 31% ! Ook Paars Plus laat min of meer vergelijkbare cijfers zien. In beide coalities zijn de kiezers met een lage opleiding slecht vertegenwoordigd.

We zien ook dat het aandeel kiezers dat vindt dat in 2013 geen 3% hoeft bezuinigd te worden toeneemt.  Dat is in 2 weken gestegen van 34% naar 45%. Bij PVV-kiezers gaat het van 59% naar 77%, bij VVD van 15% naar 32%, bij PvdA van 44% naar 60% en bij SP van 71 naar 86%. Alleen bij kiezers van D66 (18%) en Groen Links (29%) zien we weinig verschuivingen. CDA-kiezers staan nu op 15%.

Het is nog 4 (!) maanden tot de verkiezingen. Zowel in Nederland (economie en effect van de bezuinigingen) als erbuiten (ontwikkelingen in Griekenland/Spanje bij voorbeeld) kan nog veel gebeuren met invloed op de electorale verhoudingen in Nederland. Maar, zoals de uitslag van vandaag laat zien, zal het in ieder geval heel spannend worden of er op 12 september überhaupt een van de vier meest waarschijnlijke regeringscoalities een meerderheid zal behalen.

En zelfs als dat wel het geval is, lijkt de kans groot dat een nieuwe regering wederom een heel kleine meerderheid zal hebben.

Lees meer bij peil.nl 

Geef een reactie

Laatste reacties (146)