8.175
58

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Het OM en boze boeren: de wet geldt alleen voor mensen zonder macht

Als je maar zwaar genoeg materieel meeneemt, kun je je gang gaan. Wie te voet demonstreert, voelt al snel de lange lat.

cc-foto: kees torn

Is handhaving alleen bedoeld voor zwakken en machtelozen? Als je officier van justitie Linda Bregman mag geloven wel. De afgelopen weken zag het publiek verbijsterd hoe boerentuig ongestraft wegkwam met tal van overtredingen en misdrijven zoals het rijden op de snelweg met trekkers, het inbeuken van deuren en het omverhalen van hekken. Dat ook nog vaak, als we Bregman mogen geloven, met een flinke slok op.

De politie durfde echter niet op te treden omdat de demonstranten uit de bouw en het boerderijwezen trekkers en draglines bij zich hadden. Je kon hoogstens proberen de boel in goede banen te leiden. Linda Bregman is al met al niet ontevreden over het optreden van het gezag.

Zo bereikte de crisis bij de politie en het Openbaar Ministerie een nieuw dieptepunt. Als je maar zwaar genoeg materieel meeneemt, kun je je gang gaan. Wie te voet demonstreert, voelt al snel de lange lat. Dat kan toch niet, handhaving alleen voor zwakken en machtelozen!

Nu is het maar de vraag of Bregman namens de hele overheid spreekt. Ze maakt weliswaar deel uit van de Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden maar trok haar conclusies in een soort personeelsblad van het Openbaar Ministerie. Het is zelfs niet duidelijk of zij namens haar collega’s het woord voerde.

Wat zij te berde brengt, heeft een sterk gezagsondermijnend karakter. Haar verhaal houdt immers in dat de wet alleen geldt voor mensen zonder macht. Ze bevestigt een van de mooiste regels in de oude vertaling van de Internationale: de staat is misdaad, de wet is logen.

Als mevrouw Bregman hiermee wegkomt en er geen verdere reacties volgen op het artikel in het OM-blad, dan hoeft het niet te verbazen als sommige ontevreden sectoren in de maatschappij hun actievormen zullen heroverwegen. Gewoon omdat ze lang genoeg zijn genegeerd en weggelachen als ze met zijn allen op het Malieveld stonden.

In herinnering komt oud-minister Zalm, die tot zulke demonstranten eens zei: “Ik lach U niet uit. Ik lach U toe”. Wie gelooft in ieders gelijkheid voor de wet, kan alleen maar hopen dat mevrouw Bregman op korte termijn in staat wordt gesteld haar onmiskenbare talenten te ontplooien op een terrein waar ze wel tot hun recht komen. Dat is klaarblijkelijk niet de Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden.


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (58)