2.816
12

CDA raadslid

Ibrahim Wijbenga (33) CDA raadslid in Eindhoven, schrijft op persoonlijke titel.

Hetze tegen de politie

De schade die het comité 'Herstel van Vertrouwen' toebrengt aan het imago van de Schilderswijk is enorm

Etnisch profileren door de politie is een probleem dat terecht de nodige aandacht krijgt van politie, lokaal bestuur en landelijke politiek. In hoegenaamd alle grote steden komt het probleem aan bod of haalt het de media. Maar deze zomer gebeurde er in de Schilderswijk iets bijzonders.

Vanuit het Haagse lokale openbaar bestuur, een actiecomité en een ambassadeur, werd er een hetze, een smeercampagne gecreëerd en gefaciliteerd tegen de politie, en in het bijzonder het namen en shamen van Haagse dienders.

Het door Haagse activisten opgerichte actiecomité Herstel van Vertrouwen laat niets na om de politie onderuit te halen. Begin dit jaar ontving de Nationale Ombudsman signalen van het actiecomité dat zij zich zorgen maken over etnische discriminatie en disproportioneel politiegeweld jegens de bewoners van de Schilderswijk. ”De politie is je beste vriend. Behalve voor de Schilderswijk!”, meldde het actiecomité op zijn Facebook-pagina.

Een en ander was aanleiding voor de Nationale Ombudsman om een onderzoek naar het politieoptreden in te stellen, en dan vooral naar de bejegening van de bewoners, onderscheid naar etniciteit bij ID-controles en het gebruik van geweld. Het onderzoek wees uit dat er bij het politieoptreden geen sprake was van onderscheid naar etniciteit ,noch van disproportioneel geweld. ”Er waren weliswaar gevallen waarbij soms te veel geweld werd gebuikt”, zei waarnemend Nationaal Ombudsman Frank van Dooren in zijn toelichting op het rapport. ”Maar dat waren incidenten, en geen structurele misstanden”.

Het onderzoek van Van Dooren was voor het actiecomité geen reden om zijn standpunt te herzien. Integendeel, de activisten deden er nog een schepje bovenop. ”Ook voor de Nationale Ombudsman was de Schilderswijk blijkbaar een ver-van-zijn-bed-show”, verklaarde Yasmina Haifi, voorzitter van het actiecomité. ”Er is weer niet echt naar ons, de bewoners, geluisterd.” Daarna is het comité volledig door het ijs gezakt. Inmiddels is Haifa als ambtenaar door het ministerie van Justitie geschorst omdat zij in een tweet de terreurgroep IS afdeed als een door joden geënsceneerd complot. Kan het nog erger, vraag je je af?

De schade die het comité met hun volstrekt ontoelaatbaar gedrag toebrengt aan het imago van de Schilderswijk, toch al aangetast door allerhande incidenten, is enorm. Het actiecomité wordt in de volksmond inmiddels al spottend ”Herstel van Wantrouwen” genoemd. Maar daar laten ze het niet bij; in de rebound deed zich een incident voor; een 14-jarige jongen werd aangehouden en het actiecomité zag de kans schoon om opnieuw zijn punt te maken.

Wat er vanaf dat punt gebeurt is ongehoord. Het actiecomité omarmt het 14-jarige knulletje en probeert opnieuw zijn nummer te maken, de lokale in opspraak geraakte moslimpartij Partij van de Eenheid pakt het op en stelt raadsvragen, maar daar blijft het niet bij. De Partij van de Eenheid, bij monde van commissielid Arnoud van Doorn, twittert een foto van een agent met roodomrand randje “alle rotte appels weg bij de politie anders heeft Den Haag een serieus probleem” en zo ontploft de discussie.

Ook het mediaoptreden van de Marokkaanse ambassadeur tegen vermeend politiegeweld in de Schilderswijk hoort bij dit dieptepunt. Het actiecomité, nu onder leiding van Mohammed Ghay en consorten, hebben de ambassadeur net zo lang bewerkt dat hij de media ging opzoeken en zijn beklag deed over het veronderstelde politiegeweld. ”Ik ben er ziek van”, zei de ambassadeur tegen NOS naar aanleiding van een arrestatie van de 14-jarige jongen. Een onbegrijpelijke misser die zijn weerga niet kent. Een ambassadeur moet zich niet voor het karretje van allerhande opportunisten laten spannen. ”Ferguson”, twitterde de Rotterdamse fractievoorzitter van de moslimpartij NIDA, Nourdin el Ouali, over de kwestie. Volstrekt onzinnig en totaal niet te vergelijken.

Het is de hoogste tijd dat iedereen die zich inzet tegen etnisch profileren openlijk afstand neemt van het actiecomité en malafide figuren als Van Doorn en zijn Partij van de Eenheid. Hoe langer gematigde krachten zwijgen, hoe meer kansen kwaadwillige figuren krijgen om de politie onderuit te halen en een sfeer van wantrouwen en haat te kweken, waar het al lang niet meer gaat over etnisch profileren, maar het doel is om de politie vijand nummer één te maken.

Ibrahim Wijbenga is CDA-politicus en voorzitter van het Landelijk Platform Aanpak Jeugdcriminaliteit (LPAJ)

Geef een reactie

Laatste reacties (12)