998
15

Columnist

Brechtje Paardekooper (1964) is onder meer politiek blogger en columnist. Ze promoveerde op hulpverlening aan Sudanese vluchtelingenkinderen. Ze is lid van de links-liberale denktank Waterland en mede-oprichter van AmbtoNetwerk, het ambtenarennetwerk van GroenLinks. Ze publiceerde onder meer “Verhalen uit het vooronder, ambtenaren over de overheid” (met Thomas Schillemans) en “Slow Sex, naar een erotisch beschavingsoffensief” (met Dylan van Rijsbergen).

Hirsch Ballin sprak voor zijn beurt bij verdwijning Milly

Minister verspeelde gezag met gretige kritiek op politie

Hirsch Ballin sprak zich dinsdag uit over het Amber Alert en ging iets te snel mee met de opwinding van politiek en media. Hij verspeelde daarmee zijn broodnodige gezag

Afgelopen dinsdag stond demissionair minister Minister Hirsch Ballin in de Kamer tjidens het vragenuurtje. VVD-er Fred Teeven had hem opgeroepen in verband met de verdwijning van Milly Boele. Hij wilde weten waarom pas een etmaal nadat de vermissing bekend was geworden, een Amber Alert was afgegeven: een alarmeringssyteem waarmee de politie bij urgente kindervermissingen en – ontvoeringen via media, internet, SMS en waarschuwingsborden het publiek kan alarmeren. Fred Teeven wilde dus weten waarom het amber Alert niet meteen was afgegeven, immers, een Amber alert heeft vooral zin de eerste uren na de verdwijning.
Hirsch Ballin gaf de op scoren belustte Teeven meteen gelijk. Voorlopige informatie van het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD), zei de minister ‘geeft niet de indruk dat er snel genoeg het besef was dat er snel gereageerd moest worden’. Er moet een norm komen van bijvoorbeeld twee uur, zei de minister. En regiokorpsen moeten ‘de discipline’ hebben om een vermissing snel te melden bij het KLPD. Dat moet dan besluiten of er een Amber Alert wordt afgegeven.
Op dat moment was Milly nog niet gevonden, en wisten we nog niet of een Amber Alert inderdaad had geholpen of niet. Dat weten we nog steeds niet. Dat weten we pas als het onderzoek is afgerond en conclusies getrokken kunnen worden. En aangezien de dader momenteel nog steeds gehoord wordt, weten we niet of hij zich had laten beïnvloeden door een eventueel Amber Alert .
Maar de bewindspersoon had wél al conclusies getrokken en dat terwijl de zoektocht nog in volle gang was. Dat is niet bepaald de zorgvuldigheid die we -van een Minister van Justitie nota bene- kunnen verwachten. En het is zeker niet de juiste gang van zaken als het land eigenlijk toch al in staat van opgewondenheid verkeert. Bovendien viel de minister ook nog eens zijn eigen mensen af – de politie – die op dat moment bezig waren aan het onderzoek. Als hij ze nu echt een aanwijzing had willen geven, had hij dat via de binnenlijn kunnen doen.
De politie zit er nu vreselijk mee in haar maag dat de dader van de moord op Milly Boele een politieman blijkt. Alsof we nog niet genoeg gezagscrisissen hebben. Maar op wijze woorden van haar Minister hoeft de politie, vrees ik, even niet te rekenen.
Inmiddels weten we hoe het met helaas met Milly Boele gegaan is na haar verdwijning. Ik wens haar ouders, broer en zus, haar verdere familie en haar vrienden en vriendinnen veel sterkte toe.

Geef een reactie

Laatste reacties (15)