629
28

Directeur FNV Zelfstandigen

LLinde Gonggrijp is sinds 1 mei 2008 directeur van FNV Zelfstandigen. In die functie geeft zij leiding aan deze organisatie die de belangen behartigt van ruim 14.000 zzp’ers in de sectoren Diensten, Groen, Handel, ICT, Industrie, Vervoer en Zorg. Naast focuspunten als het onderhouden en vergroten van de kwaliteit van de belangenbehartiging voor de leden en uitbreiding van de dienstverlening, heeft Linde zich ten doel gesteld de positie van zzp’ers te verstevigen en het belang van zzp’ers op de arbeidsmarkt meer op de kaart te zetten. Sinds april 2010 heeft Linde namens de FNV een zetel in de SER om voor de belangen van zelfstandigen op te komen. Eerder was zij werkzaam als producer van diverse televisiedocumentaires. Ook heeft ze enkele jaren als freelancer gewerkt, waardoor ze uit eigen ervaring weet wat de uitdagingen van zzp’ers zijn. Linde heeft Politieke Wetenschappen gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam.
Meer info over FNV Zelfstandigen www.fnvzzp.nl en volg Linde op twitter @lindegonggrijp

Hoe blijf je ondernemen?

Ruim 3000 ondernemers die gestart waren vanuit een WW-uitkering werden plotseling beschuldigd van fraude omdat ze ‘onterecht’ een uitkering hadden ontvangen.

FNV Zelfstandigen ontvangt dagelijks dossiers van leden die tijdens hun ondernemerschap met juridische vragen zitten. Dit jaar gingen veel van deze vragen over het UWV.

Ruim 3000 ondernemers die gestart waren vanuit een WW-uitkering werden plotseling beschuldigd van fraude omdat ze ‘onterecht’ een uitkering hadden ontvangen. Tientallen zzp’ers stonden bij FNV Zelfstandigen op de stoep voor hulp. Het aantal ‘UWV dossiers’ steeg en we benaderden  het UWV. Geen gehoor. De stapel dossiers werd nog hoger en we besloten ons tot de politiek te wenden. Gelukkig, we kregen antwoord maar het probleem werd niet opgelost. Na veel discussie in de Tweede Kamer werd in de zomer van 2009 de Nationale Ombudsman ingeschakeld om de zaak te onderzoeken.

Op 9 februari 2010 oordeelt de Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer over deze zaak. Het oordeel is hard en ondubbelzinnig. De Ombudsman vindt het optreden van het UWV in veel gevallen onbehoorlijk. Onbehoorlijk, omdat de regels vaak niet goed werden uitgelegd en de gevolgen van de slechte informatievoorziening werden afgewenteld op de zelfstandigen. In het rapport doet de Ombudsman nog een aantal concrete aanbevelingen aan het UWV. Helaas wil het UWV de aanbevelingen van de Ombudsman vooralsnog niet opvolgen, waardoor het nu een politieke kwestie is geworden. Op dit moment zijn minister Donner (sociale zaken) en minister Hirsch Ballin (justitie) en de Kamer aan zet. Donner omdat hij degene is die de UWV in beweging kan zetten en concrete maatregelen kan nemen. Hirsch Ballin omdat er tientallen ondernemers zijn die onterecht een strafblad hebben.

Het is begin februari, de aanbevelingen van de Ombudsman zijn gunstig voor de ondernemers die een naheffing en/of boete hebben gekregen van het UWV.  Helaas schieten de gedupeerde ondernemers er weinig mee op zolang het UWV de aanbevelingen niet overneemt en doorgaat met haar huidige beleid. Na een intensief debat in de Kamer leek Donner wel in actie te komen omdat lopende beroeps- en bezwaarzaken opnieuw zullen worden bekeken waardoor de bewijslast weer bij de gedupeerde ondernemer ligt. Zaken die door de rechter zijn behandeld en waarbij mensen zijn veroordeeld worden wellicht heropend (hoewel dit niet zeker is).

Zaterdagochtend 20 februari, het kabinet valt en het wordt weer stil rond het ‘UWV dossier’. Op kleine schaal krijgen we signalen dat rechters terughoudend zijn om uitspraken te doen in bezwaarprocedures.

Het is nu maart en de 3000 gedupeerden blijven gedupeerd. Hoe kun je blijven ondernemen als je in zo’n situatie zit? Hoe kun je blijven ondernemer terwijl het economisch tij ook nog eens tegen zit? Ik vraag het me af en word moedeloos van de traagheid rond de besluitvorming in een dossier waarover zo’n helder en weloverwogen oordeel is geveld.

Geef een reactie

Laatste reacties (28)