2.442
101

Oud-Tweede Kamerlid

Harry van Bommel (1962) was van 1998 tot 2017 lid van de Tweede Kamer
voor de SP. Hij was daar woordvoerder Europese en Buitenlandse Zaken.
Hij was tevens lid van de parlementaire assemblee van de NAVO en de
OVSE. Voorafgaand aan zijn Kamerlidmaatschap was Van Bommel van
1994-1998 gemeenteraadslid in Amsterdam en lid van de stadsdeelraad
Amsterdam-Oost (1990-1994). In 2017 zei hij zijn lidmaatschap van de SP
op uit onvrede over het gebrek aan interne democratie in de partij.

Van Bommel studeerde politieke wetenschappen aan de Universiteit van
Amsterdam en behaalde eerder een lesbevoegdheid aan de Hogeschool
Windesheim. Hij doceerde enkele jaren Nederlands en Engels aan het
ROC-Amsterdam. Tegenwoordig werkt Van Bommel als strategisch
bestuursadviseur van het college van Burgemeester en Wethouders in
Zwolle. Naast deze functie treedt hij op als internationaal
verkiezingswaarnemer voor de OVSE en als politiek consultant en trainer.

Hoe rechts is de PVV?

De PVV is eigenlijk gewoon de VVD, maar dan zonder de D van democratie.

Bij Wildersaanhangers hoef je natuurlijk niet aan te komen met het feit dat de PVV systematisch één bevolkingsgroep uitsluit. Dat is juist het unieke verkooppunt van Wilders. Dat hij enkele jaren geleden als VVD-woordvoerder nog met respect over de islam sprak, zoals fijntjes is aangetoond met citaten uit het verleden, doet daar weinig aan af. Voor kiezers telt alleen wat er nu wordt gezegd door politici. Ook Wouter Bos was in het kabinet vóór marktwerking in de zorg maar zegt daar nu in de campagne tegenstander van te zijn. Draaien zit sommige politici nu eenmaal in het bloed.

Minder bekend bij Wildersaanhangers is het feit dat de PVV ook in sociaal-economische vraagstukken uiterst rechts is. Dat hoeft op zich ook niet te verbazen aangezien de persoon Wilders voortkomt uit de schoot van de rechts liberale VVD. Maar je ziet het ook aan de standpunten. De PVV is vóór bezuinigingen op de kinderbijslag. Tégen inkomensafhankelijke ziektekostenpremies. Voor afschaffen van de ontwikkelingshulp aan de allerarmsten in de wereld. En tegen élke aanpak van de hypotheekrenteaftrek. Zelfs voor de allerduurste villa’s.

Ook lokaal blijkt de PVV een zuiver rechtse agenda te voeren. In Den Haag wil ze de Onroerende Zaak Belasting halveren. Dat is geen subsidie aan huurders maar juist aan mensen met dure koopwoningen die helemaal geen subsidie nodig hebben. Om deze en andere belastingverlagingen te financieren, gaat de PVV in Den Haag fors bezuinigen op welzijn, kunst en cultuur. Dat betekent dat buurthuizen die hangjongeren van de straat houden weer dicht moeten. Dat muziekscholen die leerlingen uit arme gezinnen muziekles geven kunnen ophouden. Dat amateurgezelschappen van het toneel verdwijnen. Dat is ronduit slecht nieuws voor veel potentiële PVV-stemmers. In Almere pakt de PVV het op dezelfde wijze aan. Ook daar wordt de kiezer belastingverlaging beloofd. In deze stad wil ze de afvalstoffenheffing en het rioolrecht afschaffen. Dat zijn kostendekkende belastingen. Wie dat dan moet gaan betalen laat de PVV onvermeld.

Volgens mij kunnen deze standpunten alleen maar in een verkiezingsprogramma komen omdat de PVV geen leden heeft die erover stemmen. Niet alleen in naam, maar ook in praktijk, is de PVV dus eigenlijk gewoon de VVD, maar dan zonder de D van democratie. Dat mag natuurlijk, maar het is wel goed dat even vast te stellen

Geef een reactie

Laatste reacties (101)