6.936
315

eindredacteur Joop

Francisco van Jole is journalist en eindredacteur van Joop.
Verder is hij politiek commentator bij De Nieuws BV en presentator van Draad, een politieke talkshow in Arminius te Rotterdam.

Hoe Wilders Nederland nu veiliger kan maken

Vind je dat een PVV'er extra gecheckt moet worden bij aanvraag wapenvergunning?

Het waren woorden die grote verontwaardiging wekten: Als de politie zijn vriendin doodschoot dan zou hij op zijn beurt een agent doodschieten. Dat verklaarde in de jaren tachtig een extremist uit de Amsterdamse kraakwereld in een publicatie. De bewuste man was lid van een schietvereniging die hem prompt royeerde. Terecht, bij dergelijke doorgeslagen lieden kun je geen enkel risico nemen.

Stel je voor. Als in oktober 2001 een salafist, oftewel orthodoxe moslim, zich bij een schietvereniging had aangemeld, dan zou ik het niet raar vinden als ze een extra check naar de persoon deden. Zo kort na 9/11 kun je immers geen risico nemen.
Vandaag stelt CDA-Kamerlid Coşkun Çörüz voor dat personen die een wapenvergunning aanvragen gecheckt moeten worden op de lijst van radikalinksi’s die de AIVD bijhoudt. Goed plan. Het verbaasde mij eerlijk gezegd dat zoiets nog niet gebeurt.
Heeft het zin? Ja. De belangrijkste overeenkomst tussen alle daders van dit soort gruweldaden is dat ze wapengek zijn. Dus heeft het juist veel zin om aanvragers van wapenvergunningen en leden van schietclubs goed te screenen. Ze zitten, om het oneerbiedig te zeggen, in de pool met dit soort moordlustige types. Waarmee ik beslist niet wil zeggen dat  leden van schietclubs massamoordenaars zijn. Integendeel, ik kan me de lol van die sport goed voorstellen. Maar ze zitten er tussen.  Net zoals er tussen liefhebbers van de TT Assen vaker hardrijders zitten. Daarom controleert de politie na afloop extra scherp.
Er is nog een vaak voorkomende overeenkomst tussen daders van dit soort massamoorden. Er is vaak sprake van enig verband met rechtsextremistische opvattingen. Meer dan bij enig andere politieke overtuiging. Waarmee ik niet wil zeggen dat iedereen met uiterst rechtse opvattingen een potentiële massamoordenaar is. Alleen dat het vaker voorkomt. Zoals je onder dierenactivisten vaker vegetariërs zult aantreffen. Waarmee ik beslist niet wil zeggen dat alle vegetariërs dierenactivisten zijn (ik ben zelf vegetariër maar geen dierenactivist, alleen donateur van het Wereld Natuur Fonds).
Die rechtse opvattingen werden ook toegeschreven aan Tristan van der V, de massa-moordenaar van Alphen. Hij zou met de PVV sympathiseren. Toen Joop daarover berichtte, naar aanleiding van een onthulling door NRC Handelsblad, liepen de rechtse media meteen te hoop. Die link mocht niet gelegd worden. Ze wilden niet begrijpen dat we daarmee niets beweerden over andere PVV-stemmers.
Bij de gruweldaad in Noorwegen is de link onontkoombaar. Wilders is een voorbeeldfiguur voor de gewetenloze Anders Breivik. De dader was ook een paar jaar lid van de Noorse evenknie van de PVV. 
Natuurlijk is Wilders niet schuldig aan die massamoord maar bij dit soort zaken moet iedereen doen wat in zijn vermogen ligt om herhaling te voorkomen.
De PVV hecht erg aan statistieken als het gaat om criminaliteit. Vooral de cijfers die tonen dat allochtonen vaker misdrijven plegen dan autochtonen. Voor de PVV rechtvaardigt dat een speciale behandeling van allochtonen. Zo wil de partij bijvoorbeeld allochtonen strenger straffen dan anderen.
Als statistieken zo belangrijk zijn dan moet dat ook nu gelden. Ze tonen zoals gezegd aan dat massamoordenaars als Breivik vaker uiterst rechtse opvattingen hebben. Het zou dus bij de aanvraag van wapenvergunningen of het lidmaatschap van schietverenigingen handig zijn om daar op te kunnen letten.

Denk even over deze vraag na: vind je dat een PVV’er bij aanvraag van een wapenvergunning extra gecontroleerd moet worden? Bijvoorbeeld op radicale ideeën? Ik vind van wel.

Probleem is alleen dat we niet weten wie er PVV’er is. Dat weet Geert Wilders ook niet want niemand kan lid worden van zijn partij. Dat moet daarom veranderen. Wilders moet voor ons aller veiligheid aan de politie kenbaar kunnen maken wie er lid zijn van zijn partij. Zodat de autoriteiten dat weten als ze een wapenvergunning aanvragen. En dat er een background check kan worden uitgevoerd. Kortom: Wilders moet zijn partij openstellen en vervolgens de namen van de leden ter beschikking stellen aan de AIVD. Zodat we de kans op herhaling hier zo klein mogelijk maken.

We moeten met ons allen hopen dat een drama als in Noorwegen nooit in Nederland plaatsvindt. Maar we hebben ook de plicht ons best te doen om te voorkomen dat het gebeurt. Ik kan me niet voorstellen dat Wilders daar niet aan mee wil werken. Wilders zegt altijd dat we voor ons aller veiligheid drastische maatregelen moeten nemen. Dat is het beleid van zijn partij. Laat hij nu zelf het goede voorbeeld geven.

Alleen hij kan het.

Geef een reactie

Laatste reacties (315)