1.265
29

D66-raadslid Amsterdam

Meltem Kaya
Raadslid voor D66
Woordvoerder zorg en welzijn
Werk als beleidsmedewerker bij de NZa

Iedereen moet drugs verantwoord kunnen gebruiken

Politieke partijen moeten realistisch zijn en drugsproblemen vanuit het perspectief van volksgezondheid benaderen

xtc
cc foto: Peter Gerdes

Hoever kan je gaan in je voornemen alleen maar signalen van afkeuring te geven over drugsgebruik? Het CDA en andere christelijke partijen hebben over drugsbeleid een eenvoudig doch kortzichtig geluid: drugs is slecht en illegaal dus gebruik het niet. Daar stopt het redeneren. Dat is lastig als je vervolgens wordt geconfronteerd met een dilemma: de keuze tussen enerzijds voor de volksgezondheid en erkennen dat mensen drugs gebruiken, of anderzijds blijven bij je principe dat afkeuren de enige optie is.
Voor iedere partij komt er een moment dat realisme het wint. Toen in Amsterdam dodelijke slachtoffers vielen door ‘witte heroïne’, steunde het CDA het plaatsen van de matrixborden op opvallende plekken in de stad. Ze vonden de teksten op de borden, zoals ‘extremely dangerous cocaine is sold to tourists’ goed. Dit geeft blijk van realisme bij het CDA, maar toont ook aan dat de gezondheidsrisico’s wel heel ernstig moeten zijn voordat drugsgebruik als een gezondheidsissue wordt gezien. Dat brengt weer onnodige risico’s met zich mee.
Of we het nu willen of niet, sommige mensen gebruiken drugs. Dat gebeurt. Laten we zorgen het in ieder geval zo verantwoord mogelijk kan. Dat kan enerzijds door goede voorlichting te geven: weten wat de gevaren en effecten zijn, hoeveel water je (niet) moet drinken en wat je moet doen als het mis gaat. Anderzijds is gezond en veilig gebruik ook het kunnen testen van drugs. Dat kan al bij Jellinek in Amsterdam. Nu gaat de gemeente een extra testlocatie openen, geleid door de GGD.
Mensen die hun pil of andere drugs willen laten testen worden niet opgepakt of weggejaagd. Ook wordt niet nadrukkelijk gewezen op de illegaliteit van drugs. Een verkeerd signaal van de overheid, vindt het CDA in Amsterdam. Want misschien lijkt het dan alsof drugs zijn toegestaan en gaan zo meer mensen gebruiken. Als er dan toch getest wordt, moet volgens het CDA afkeurend gewezen worden op de illegaliteit van drugs.
Net als D66 ziet VVD-wethouder van Den Burg dat gelukkig anders. Liever mensen ín de testvoorzieningen zonder preek, dan met een preek mensen afschrikken. We kunnen niet voldoende het belang van goede voorlichting en hulp benadrukken, maar juist omdat drugs verboden is, schuwen mensen het zoeken van hulp en het vragen van informatie. Daarom is het van groot belang dat er laagdrempelige testvoorzieningen zijn zodat iedereen zijn of haar XTC pil met een gerust gevoel kan laten testen.

Nadat we verzekerd zijn van geen rotzooi in de pillen, kunnen voorlichters het moment aangrijpen om mensen te informeren over veilig gebruik en risico’s. Welbeschouwd is dit de enige manier om het belang van volksgezondheid écht na te streven.
D66 is daarom blij met een VVD-wethouder die niet blijft hangen in de ‘het-mag-gewoon-niet-reflex’.

De landelijke VVD is helaas minder realistisch. Minister van der Steur (VVD) sleept zijn partij mee in iets wat kennelijk net zo stug is als de principiële bezwaren van het CDA: de wens om bekend te staan als strenge hoeder van de veiligheid. Dat is jammer gezien de grote gezondheidsrisico’s voor vele mensen.

We hebben in Nederland een half miljoen cannabisgebruikers. We weten ook dat sommige andere middelen op grote schaal worden gebruikt. In de toekomst is cannabis hopelijk gereguleerd en wordt het verkocht via geregistreerde verkooppunten. De drugs zijn dan gecontroleerd geproduceerd, gesteld aan bepaalde voorwaarden en getest. Tot het zo ver is, moeten het CDA en de (landelijke) VVD hun ogen openen.

De oproep is simpel: Durf realistisch te zijn en benader deze problemen vanuit het perspectief van volksgezondheid. Sluit niet je ogen dat er pillen worden geslikt in het uitgaansleven, maar doe iets aan de gezondheidsrisico’s. Straf is niet het juiste antwoord, maar voorlichting en hulp.

Geef een reactie

Laatste reacties (29)