Laatste update 11:44
7.588
57

Universitair docent en onderzoeker

Dr. Karim Bettache is gepromoveerd in de cross-culturele psychologie en werkt als universitair docent en onderzoeker.
Hij houdt zich voornamelijk bezig met zaken als moraliteit en racisme.
Zijn doel: een inclusieve samenleving.

In het kapitalisme betekent ook de coronacrisis winst voor de rijken

In een wereld van kapitalisme is rampspoed buitengewoon lucratief. Bereid u voor op een cyclus van gefabriceerde crises.

cc-foto: Wendelin Jacober

Onze adoratie van rijke idolen heeft ons verblind voor de mensen die daadwerkelijk van belang zijn. Verpleegkundigen, doktoren, schoonmakers, supermarktmedewerkers of vrachtwagenchauffeurs, een dodelijke crisis toont haarfijn aan van wie ons overleven afhankelijk is. De arbeidersklasse aan de frontlinie bewijst hoe essentieel haar bijdrage is voor de samenleving.

Toch is dit de groep mensen die de afgelopen decennia volledig is uitgekleed. Terwijl machtige heren aan de top de ene gouden handdruk na de andere ontvingen, werd de welvaartstaat uitgekleed en beschermende arbeidsvoorwaarden systematisch uitgewist.  Zal deze crisis de macht wakker schudden en de ogen openen voor de waarde van de gewone mens? Maakt u zich geen illusies. De economische crisis van 2008 leert ons dat een schok binnen het system een buitengewoon lucratief moment is voor de heersende klasse.

Om een kijkje te nemen in wat de toekomst ons zal brengen hoeven we enkel naar Amerika te kijken, het land dat al decennia functioneert als grote kapitalistische voorbeeld. Tijdens de economische crash van 2008 vond een historische diefstal plaats. Banken maakten gebruik van de crisis door mensen die in de geldproblemen waren geraakt een lening te verschaffen om deze vervolgens maanden later terug te vorderen onder het mom van ‘onterecht ontvangen’. Als straf moesten zij het geleende bedrag in één keer terugbetalen. Deden ze dit niet, dan werd hun huis ingevorderd.

Miljoenen Amerikanen hebben op deze manier hun huis verloren dat vervolgens in handen kwam van machtige banken. Jawel, tijdens de crash werd de rijkdom van de top 1%, de witteboordencriminelen die het plan hadden bedacht, exponentieel vergroot. Maar daar bleef het uiteraard niet bij, machtige industrieën kregen daarnaast miljarden van de overheid cadeau omdat ze zogenaamd ‘te groot’ waren om om te vallen. Waar het gros van dit belastinggeld is gebleven is onduidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat een machtige groep mensen enorm veel rijker is geworden.

Overheidssteun
Ze flikken het nu weer. U hoort dat goed, op dit moment vindt er in Amerika de grootste diefstal uit de geschiedenis plaats. De superrijken en hun corporaties (Amazon, Boeing, etc.) gebruiken ook deze Corona crisis om van de overheid een stimulus injectie te eisen. Donald Trump, met steun van de Democrats, belooft het grootkapitaal een cadeau van 2 triljoen (twee duizend miljard) dollar, terwijl tientallen miljoenen Amerikanen hun gezondheidszorg niet kunnen betalen die ook ten tijde van deze ramp niet door de overheid gedekt wordt. Als klap op de vuurpijl belooft de overheid alle Amerikanen, mits zij aan strenge eisen voldoen, een eenmalige gift van 1200 dollar, een lachertje.

Het wordt nog cynischer wanneer duidelijk wordt dat er een aparte stimulus injectie is voor kleine bedrijven, eentje van 350 miljard. Willen ze hiervan gebruik maken dan moeten ze zich aan strenge eisen voldoen zoals het niet mogen ontslaan van je medewerkers. U leest dat goed, eisen die niet worden gesteld aan de grote jongens, zoals Jeff Bezos van Amazon, voor de triljoenen die zij in totaal zullen ontvangen. Machtige bedrijven mogen ook na ontvangst van de stimulus hun medewerkers eruit gooien.

De onsmakelijkheid houdt hier echter niet op. De crisis biedt een uitgesproken kans om kleine bedrijven die nu met gebrek aan klandizie failliet gaan, goedkoop door banken op te laten kopen om vervolgens door te verkopen aan de grote jongens van de top 1%. U raadt het al: die daarvoor de stimulus injectie zullen gebruiken. Met andere woorden, naast alle andere sectoren zoals de media, komt nu de rest van het land (midden- en kleinbedrijf) in handen van een selecte groep monopolisten die binnenkort alles controleren wat de gewone Amerikaan doet.

Wederom blijkt een crisis een opportuun moment om de gewone mens uit te knijpen en de macht van de top te vergroten. In het rijkste land uit de geschiedenis graait een kleine groep superrijken alles naar zich toe en laat het miljoenen mensen creperen tijdens een pandemie waarin doctoren gezichtsmaskers moeten hergebruiken en zusters in zelfgemaakte pakken gemaakt van vuilniszakken lopen. Jawel, het Uber-hebzuchtige kapitalisme heeft een wereld gecreëerd waarin de macht zich niet verantwoordelijk voelt voor het plebs en dus geen cent wensen te betalen voor de noodzakelijkheden die men nodig heeft om te overleven.

Mark Rutte als ’s lands gezicht van kapitalisme
Onze premier is groot fan van bovengenoemd roofkapitalisme. Volgens Mark Rutte moeten wij stervelingen niet de hand ophouden, maar ons ‘invechten’. Sociale zekerheid is voor de luiwammes, nie waar? Hoe kan het dan dat KLM, een privaat bedrijf, nu tijdens de crisis een cadeau krijgt voorgeschoteld van onze overheid? Waarom moet een privaat bedrijf in de door Rutte zo gewaardeerde ‘vrijemarkteconomie’ door ons geld gespeend worden? Ik verkeerde in de veronderstelling dat de massaprivatisering van onze samenleving tot doel had dit te vermijden – die bemoeienis van de overheid. Of was dat enkel als het goed gaat?

Kijk en daar komt de aap uit de mouw. Als het goed gaat zijn corporaties privaat en zien we geen cent terug van hun winsten (Nederland is zelfs een belastingparadijs). Echter, gaat het slecht dan is onze overheid er als de wiedeweerga bij om hen zogenaamd overeind te houden, maar daadwerkelijk een cadeau te geven. Zie daar, de hypocrisie van het neoliberaal kapitalisme: socialisme voor de rijken, en individualisme voor de rest.

Desalniettemin stemt de masochist de VVD nu al 3 rondes de macht in. Jawel, terwijl de gewone burger volledig door de partij wordt uitgekleed, blijkt democratie toch verdomde goed te werken voor het sadistische grootkapitaal. Dit heeft een reden, het systeem werkt namelijk zo goed omdat het gestoeld is op de onwetendheid van de massa.

En laat nu net de media, die binnen een kapitalistisch systeem zijn opgekocht door het grootkapitaal, de bron zijn van informatie voor de gewone Nederlander. Het resultaat: media die zich enkel bewegen binnen een Overton-venster waarin continu gebazeld wordt over het belang van ‘de economie’ en tegelijk de schuld van alle ellende wordt afgeschoven op onschuldige slachtoffers zoals immigranten en moslims. Het is een bijzonder staaltje bedonderen: kapitalisme verschaft het een machtige top de mogelijkheid alles op te kopen, zo ook onze bronnen van informatie, en laat mensen vervolgens vrijelijk stemmen gebaseerd op hun zogenaamde kennis – democratie als meest indrukwekkende leugen uit de menselijke geschiedenis: de illusie dat mensen vrijheid van keuze hebben.

Een cyclus aan rampen
Het moge dus duidelijk zijn dat een machtige elite zich realiseert dat crises en dreigingen de uitgesproken kansen bieden om haar macht te versterken. Naast bovengenoemde tactieken tot zelfverrijking bieden ze nog een andere uitgesproken kans: het aan banden leggen van individuele vrijheden.

Onder dreiging van aanslagen, pandemieën, oorlogen, en ‘massa immigratie’, staat het gros als één man achter de macht. Een uitgesproken moment voor de invoering van verdere privacy ondermijnende maatregelen zoals massasurveillance. In Amerika hebben politieafdelingen verregaande mogelijkheden gekregen om telefoons te tracken onder het mom van het checken van social distancing. Een vergelijkbare situatie vond plaats tijdens 9/11 toen overheden, Nederland incluis, beangstigende mogelijkheden kregen om ons allen te bespieden. Vandaag de dag maken overheden gestaag gebruik van deze verschafte mogelijkheden om opstanden van ontevreden burgers te voorkomen.

Kortom, in een wereld van neoliberaal kapitalisme zijn rampen winstgevend en machtsversterkend, en dus geraken we in een cyclus van gefabriceerde crises. Van overtrokken criminaliteitscijfers en terrorisme dreigingen, de leugen van massa-immigratie, tot de zogenaamd ‘totale mislukking van de multiculturele samenleving’, door mensen continu in een staat van stress en angst te houden, graait een rijke top meer en meer macht naar zich toe, terwijl de murw geslagen burger op haar blijft stemmen.

Het is een sociale en morele plicht dat we ons verzetten tegen een systeem dat haar grip enkel zal trachten te versterken. De geschiedenis toont aan dat we onze vrijheden hebben verworven door gebruik te maken van massaverzet. We staan aan de vooravond van een klimaatcatastrofe, exponentiële verspreiding van fascisme en een totale decimering van de welvaartsstaat en arbeidersklasse.

De wereld zoals we die nu kennen is onhoudbaar.

Geef een reactie

Laatste reacties (57)