953
43

Columnist

Neerlandicus. Gepensioneerd docent Nederlands. Oud-afdelingssecretaris en voorzitter PvdA voormalig lid gemeentelijke commissies.

In vrijheid naar onvrijheid

Het geweld van zowel rechts-extremisme als dat van extreem-links neemt toe

cc-foto: Montecruz Foto. 30.04.2013 Antifa demo in Schöneweider
cc-foto: Montecruz Foto. 30.04.2013 Antifa demo in Schöneweider

Mag vrijheid misbruikt worden om onvrijheid te bereiken? Een discussie daarover is niet nieuw en keert met de regelmaat van de politieke golfbewegingen terug. Met de opkomst van rechts en links extreme groeperingen is de vraag ook nu weer volop actueel. In Duitsland wordt in de Bondsdag discussie gevoerd over de vraag of de NPD verboden moet worden en de tendens lijkt de richting van een verbod in te gaan. Komende maand doet het Constitutionele Hof in Karlsruhe daarover een uitspraak.

In Nederland werd in 1998 de extreem-rechtse Nationale Volkspartij/CP’86 beoordeeld als een criminele organisatie en verboden op basis van artikel 140 van het wetboek van strafrecht. Bewegingen als Pegida, die, met haar oprichter Lutz Bachmann, zijn optreden in Hitler uniform en zijn crimineel verleden, op zijn minst bedenkelijk genoemd mag worden, en AFA, die weliswaar zegt juist voor de democratische beginselen op te komen, maar anderen wil beletten gebruik te maken van verworven rechten, zullen er dan ook voor waken binnen de grens van voornoemd artikel te blijven.

‘Geweld komt vooral van links’ is binnen de discussie over extreem geweld een bijna algemeen statement geworden.
De cijfers zeggen iets anders. Het geweld van zowel rechts-extremisme als dat van extreem-links neemt toe, maar uit cijfers blijkt dat links en rechts in hun geweldsdaden niet of nauwelijks uiteenlopen. In 2014 telde men in Duitsland – waar voor een artikel als dit toch meer data voorhanden is – 997 keer bewezen rechts-extreem geweld en 995 keer links extreem geweld.

Zowel links- als rechtsextremisme is er op uit om de democratie uit te hollen. Ze hebben lak aan het rechtssysteem waarop onze democratie gefundeerd is, ze hebben lak aan de normen en waarden zoals die binnen ons samenleving gelden. Het is een paradoxaal gegeven dat extremistische bewegingen die de democratie willen aantasten van diezelfde democratie de ruimte krijgen om zich te verenigen, te demonstreren en in de gelegenheid gesteld worden om aan te groeien. Doet een democratie er verstandig aan dergelijke krachten te dulden, ook al blijven ze binnen de wettelijke kaders? Een gezond mens laat een bedreigend gezwel wegsnijden. Hoe zit het met ons gezond verstand?

Geef een reactie

Laatste reacties (43)