Laatste update 09:45
22.597
125

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

In zijn overwinningsspeech toonde Baudet opnieuw zijn angst

De kracht van de westerse beschaving is dat wij Auschwitz, de transatlantische slavenhandel of dat machinegeweer juist niet wegmoffelen.

De overwinnaar daalde de trap af. Zijn getrouwen scandeerden zijn naam. Es spricht dr. Thierry Baudet. Hij nam het woord. Zijn ogen vlamden maar wie een toespraak houdt van dit kaliber,  overschreeuwt zichzelf. Die verbergt zijn onzekerheid en zijn angst achter een pantser van grote woorden. Baudet toonde zich opnieuw een bange poepdoos. Hij heeft geen vertrouwen in  de innerlijke kracht van het westen en de westerse beschaving. Anders zou hij niet zo´n verdomd eenzijdig verhaal houden. Anders had hij niet zo trots gemeld dat de westerse beschaving zich tot in de verste uithoeken van de wereld had verspreid. Anders had hij zich niet beperkt tot het opnoemen van de zegeningen die de westerse beschaving had gebracht, wetenschap, architectuur, muziek, kunst.

Machinegeweer
Thierry Baudet liet ook een aantal wezenlijke producten van de westerse beschaving achterwege: het machinegeweer, dat een belangrijke bijdrage leverde aan dat verspreiden van de westerse beschaving tot in de verste uithoeken der wereld, Auschwitz, de totalitaire dictatuur, de vervuiling van de wereld als uitvloeisel van industriële processen. Hitler. Stalin. Mussolini.

Wie het ene in de hoogte steekt mag het andere niet onder de aarde schoffelen.  Anders bedrijf je valsheid in retorica.  Thierry Baudet noemt de westerse beschaving de grootste en de schitterendste die zich ooit op aarde heeft ontwikkeld. Daarom is zij superieur. Toch moet ze volgens Baudet tegen  invloeden van buitenaf beschermd worden. Daaronder verstaat hij niet alleen emigranten uit andere delen van de wereld maar ook hun levensstijl en hun manieren van denken. Deze taak zou  door de zielloze en geestelijk lege kartelpartijen wordt verzaakt en daarmee wordt de westerse beschaving niet alleen van buitenaf maar ook van binnenuit aangetast. Ook kunstenaars, die onze subsidies ontvangen, ondermijnen haar. ¨Niet lang meer!¨ riep Baudet uit.

Zelfreinigend vermogen
Dat is de angst. Dat is de vrees. Dat is de poepdozerij. En juist daardoor mist Baudet de wezenlijke kenmerken die de westerse beschaving haar grootsheid verschaffen: het zelfreinigend vermogen, de bereidheid om in de spiegel te kijken en daaruit consequenties te trekken, openheid naar binnen en naar buiten. Dat is al te zien in de tijd van het Hellenisme en het Romeinse Rijk. De dragende factor van dat rijk  was de  de veelkleurigheid, de openheid voor andere culturen, levensstijlen en rituelen, de diversiteit en de tolerantie. Zeur niet over de ondergang van het Romeinse Rijk. Het hield zeshonderd jaar stand en zover hebben wij het met onze westerse, kapitalistische beschaving nog lang niet gebracht.

Onze kracht ligt in het feit  dat wij Auschwitz, de transatlantische slavenhandel of dat machinegeweer, leeggeschoten op met speren bewapende krijgsbendes die hun dorp verdedigen, dat wij dit soort producten van onze beschaving juist niet wegmoffelen. We weten dat ze deel uitmaken van het wezen van onze cultuur en wij durven ons daartoe te verhouden. Dat is onze kracht en niet onze zwakte Als er superioriteit zit in de westerse cultuur dan is het de bereidheid om ook de onaangename waarheden over onszelf onder ogen te zien. Maar Baudet schrikt daarvan. Hij had het in zijn speech zelfs over de brokstukken van de eens zo grote beschaving, omdat hij dat zelfreinigend vermogen voor afbraak verslijt. Zeer ten onrechte.

Schuldeloze superioriteit
Vanwege zijn angst en zijn onzekerheid heeft Thierry Baudet een mythe nodig van schuldeloze superioriteit  om zich geestelijk staande te houden. En zijn juichende aanhang blijkbaar ook.

Dezer dagen riep  Forum van Democratie op tot een verdrijving van ergerlijke linkse tendensen uit het geschiedenisonderwijs. Echte helden moesten in de klas weer alle ruimte krijgen zoals Johan van Oldenbarnevelt, initiatiefnemer van de Verenigde Oost Indische Compagnie en Jan Pieterszoon Coen. Deze Coen streefde met geweld naar een monopolie voor zijn bedrijf in de Molukken en hij had er een massamoord op Banda voor over om dat doel te bereiken. Denk niet dat zo´n optreden in die tijd normaal was.

De Heren XVII, de raad van bestuur in Amsterdam, heeft Coen hierom enorm op zijn donder gegeven. Toch is hij is de held van Baudet, die als het eigentijdse leiders gaat, ook wel waardering toont voor Assad in Syrië. Zijn held is niet Laurens Reael, de voorganger van Coen als topman van de VOC in Azië. Hij was er tegen om de boeren in de Molukken te dwingen hun oogsten uitsluitend tegen bodemprijzen aan de compagnie te verkopen.

Laurens Reael schreef:

Wil men alle de trafique ende navigatie ende daertoe alle lantbouwinge van Indiën hebben, waarbij souden de Indiaenen dan leven? Wil men se doodsmijten ofte van honger laten sterven; daermede en waer men oock niet geholpen, want in een ledige zee, op ledige landen ende oock met doode mensen is gantsch geen proffijt te doen. In somma, met macht en gewelt wil men alles uitvoeren ende daermee te wege brengen, dat de Compagnie alleen mochte becomen het welck soo aengenaem schrijnt te wezen, dat men niet soude ontsien alle onrechtvaerdige ja barbaersche middelen daartoe bij de hant te nemen.

Als het gaat om het vinden van voorbeelden om aan de jeugd tentoon te stellen, dan is deze Reael daarvoor geschikter dan de bloeddorstige Coen maar een onzeker iemand gaat liever voor de houwdegens uit het verleden. Baudet is bang voor de grote kracht van onze beschaving.

Daarom zijn hij en zijn aanhangers juist een bedreiging voor die beschaving. Niks renaissance. Als Thierry Baudet zijn zin krijgt, zal onze cultuur zich naar buiten en naar binnen voor vernieuwing afsluiten. Dan gaat het wezen van onze beschaving teloor, openheid, de moed om ook na een zware nacht in de spiegel te kijken en niet alleen als wij een feestgewaad dragen, dan verdwijnen dynamiek en veerkracht. Dan worden we echt nog eens vervangen, niet door een of andere tsunami maar omdat dan onze eigen inerte, onbeweeglijk geworden beschaving onder haar eigen gewicht ineenstort. Angst is een slechte raadgever.

Bekijk hier de overwinningsspeech van Thierry Baudet


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (125)