3.106
32

Voorzitter Humanistisch Verbond

Boris van der Ham is de voorzitter van het Humanistisch verbond. Eerder was hij tien jaar lang Tweede Kamerlid voor D66. Hij studeerde geschiedenis in Amsterdam en doorliep de Toneelacademie in Maastricht. Vanaf zijn vijftiende werd hij politiek actief bij de Jonge Democraten, de jongerenorganisatie van D66, waar hij tussen 1998 en 2000 landelijke voorzitter van was. Hij was acteur bij verschillende toneelgezelschappen, werkte voor de Europese fractie in Brussel en de Tweede Kamerfractie in Den Haag. In 2002 werd hij gekozen tot Kamerlid en in 2006 met voorkeurstemmen herkozen. Hij voert onder meer het woord over economische zaken, onderwijs, vrijheden en milieu. In 2007 werd Van der Ham uitgeroepen tot internetpoliticus van het jaar. Boris' stukken schrijft hij op persoonlijke titel.

‘Is er leven na de dood … voor een atheïst?’

Ook atheïsten hebben eeuwig leven, en de hemel smaakt naar frambozen!

Herfst doet denken aan de dood. Religies proberen de angst voor de dood te verzachten door een leven na de dood te beloven. Maar welke hemel wacht een atheïst? Seculiere, atheïstische of andere vrije denkers -zoals de 17e eeuw Spinoza- lijken niet bereid om enig verzachting te bieden. “Nee, er is geen leven na de dood!” In deze nieuwe vrijzinnige lezing zoekt Boris van der Ham poëtisch comfort in de wetenschap.


Laatste publicatie van Boris van der Ham

  • Nieuwe Vrijdenkers (met Rachid Benhammou)

    12 voormalige moslims vertellen hun verhaal

    2018


Geef een reactie

Laatste reacties (32)