15.089
148

Journalist

Islamverkrachting

Haatzaaien doe je zo

Ik lees in De Dagelijkse Standaard: “in Europa verkrachten moslims massaal blanke niet-moslimvrouwen” en dit gebeurt “systematisch”. Dit is niet onlogisch want “de Islam staat het verkrachten van vrouwen toe”, weet schrijver Joost Niemöller.

Nou nou, een massale en systematische “verkrachtingsgolf”, gesanctioneerd door “de Islam”. Wellicht verwijst Niemöller naar de volgende tekst uit de Koran:

En achtervolg de ongelovigen tot in hun huizen, zij die het pad niet volgen. Neem hun vrouwen en neem hun deugd opdat hun zonen het woord van Mijn Boodschapper zullen kennen. Ontzie hen niet.” Koran, Soera 115, Het vlies

Een schokkende tekst die aan duidelijkheid weinig te wensen overlaat. Dan helpt de nuancering dat ook de god van joden en christenen is vergeten verkrachting op te nemen in de Tien Geboden nauwelijks.

Oké, Niemöller komt met niet meer dan een handvol – toegegeven schokkende – anekdotes uit Zweden, Noorwegen en Groot-Brittannië, maar weigert verder met cijfers te komen die dat “massale” en “systematische” onderbouwen. Ook ontbreken in zijn artikel bronnen die de goedkeuring van verkrachting in de islam aantonen, anders dan de antimoslim website Wikiislam. Dus help ik hem even een handje met bovenstaand citaat uit de koran.

Hersenscheet
En natuurlijk kunt u zeggen: Bart, je moet niet op elke hersenscheet van Niemöller ingaan, daarmee doe je hem veel te veel eer aan. Want dat we deze sympathieke columnist van De Dagelijkse Standaard niet te serieus moeten nemen is wel duidelijk sinds hij ons een inzicht gaf in zijn opvattingen over de relatie tussen intelligentie en penislengte (u weet wel: negers groot dus dom, Aziaten klein maar razend knap) en ons wist te melden dat Barack Obama een onvervalste moslim is.

Toch vind ik het nodig op zijn recente flauwekuluitbarsting in te gaan, omdat ik van mening ben dat zijn rabiaat anti-islamitische en vaak feitenvrije opvattingen de zaak van oprechte, geïnformeerde critici van dit geloof in een kwaad daglicht stellen. De onzin die Niemöller hier in Nederland, maar bijvoorbeeld ook Pamela Geller c.s. in de VS, over de islam verspreidt, speelt juist hen in de kaart die proberen via de slachtofferrol serieuze critici – ik noem Richard Dawkins, Sam Harris of onze eigen Carel Brendel – de mond te snoeren.

“Islamofobie” is een door islamisten en hun westerse meelopers te pas en te onpas gebruikte onzinterm, verzonnen als rechtvaardiging voor de vele uitwassen die de moslimreligie wel degelijk rijk is. Wanneer dan “islamcritici” als Niemöller inderdaad met allerlei flauwekulopvattingen over dit geloof op de proppen komen, is de “zie-je-wel-islamofobie”-reactie onvermijdelijk en helaas niet langer geheel ongerechtvaardigd.

Verkrachtingsgolf
Terug naar de “verkrachtingsgolf” die ook ons land zou teisteren. Want moslims zijn nu eenmaal moslims en blanke vrouwen verkrachten zit ze in het bloed. Zoiets als die zwarte beesten in het zuiden van de VS die het ook op blanke vrouwen hebben voorzien en joden die bij volle maan het bloed van maagden offeren. (Althans, als je de Ku Klux Klan en Julius Streicher mag geloven, maar die zullen dat toch niet allemaal verzonnen hebben?)

Logisch dat onze vrouwen vogelvrij zijn, dat zijn niet-moslima’s in de Arabische wereld immers ook, weet Niemöller, en haalt de inderdaad schandalige zaak aan van een Noorse in Dubai die na verkracht te zijn in de gevangenis belandde wegens overspel. Dat dit niet alleen in moslimlanden gebeurt bewijst de schokkende documentaire The Invisible War, waarin blijkt dat dezelfde schandalige behandeling van verkrachtingsslachtoffers schering en inslag is in het tot op het bot christelijke Amerikaanse leger.

Beste Joost, laat ik nu in een moslimland hebben gewoond en weten dat als een Marokkaan het in zijn botte hoofd zou halen daar een Europese vrouw te verkrachten, hij niet alleen jarenlang de bak indraait (en dan bedoel ik echte jaren in een echte bak) maar daarvoor eerst nog door de politie dagenlang wordt gemarteld. Europese vrouwen in “moslimland” Marokko genieten een mate van bescherming waar hun plaatselijke seksegenoten alleen maar van kunnen dromen. Zo ongeveer het tegendeel van wat Niemöller beweert dus.

Natuurlijk is er een groot probleem met de positie van de vrouw binnen de islam. Recente gebeurtenissen in onder andere Egypte tonen aan dat de seksuele moraal in de Arabische wereld zeer te wensen overlaat. En als er inderdaad sprake is van een toegenomen aantal verkrachtingen als gevolg van immigratie, mag dit niet onder het vloerkleed worden geveegd. Maar baseer je daarbij op doorwrocht onderzoek, niet op anekdotisch “bewijs” en beledigende stereotypen. Deze staan een serieuze discussie juist in de weg.

Onzedelijk
Niemöller komt zelfs met een neologisme op de proppen om het door hem gesignaleerde fenomeen te beschrijven: “islamverkrachting”. (Prachtig, een combinatie van twee van de grootste hobbyangsten van Dagelijkse Standaardlezers, de andere zijn “eurosocialist” en “belastingneger”.) Dat juist de meer fundamentalistische stromingen binnen de islam oproepen tot deugdelijkheid en het onderdrukken van vleselijke lust (de vader van het moderne jihadisme, de Egyptenaar Sayyid Qutb, walgde van onzedelijk gedrag en wees eigenlijk iedere vorm van seksualiteit van de hand) geeft aan dat de zaken binnen de islam niet zo eenduidig liggen als Niemöller u wil laten geloven.

Het is een nieuwe poging de islamitische wereld als een homogene geloofsmonoliet te presenteren. Alsof de politiek-religieuze situatie in Egypte en zeker die in Syrië niet juist aantoont dat waar drie moslims met elkaar spreken, er vier opvattingen over hun religie bestaan. “Ja maar, Bart”, zult u zich misschien afvragen, “hoe zit het dan met dat vers uit de Koran dat je hierboven citeert?” Is dat geen ondersteuning van Niemöllers’ stelling dat de islam oproept tot verkrachting van niet-moslima’s?

Nee, dat is het niet. Ik heb het vers van A to Z verzonnen. Er bestaat helemaal geen Soera 115, getiteld “Het vlies”. Die heb ik daar vandaan getrokken waar Joost Niemöller zijn “feiten” over de islam vindt. ‘Right out my ass’, zoals de Amerikanen dat zo prachtig plastisch uitdrukken. Het enige dat in zijn artikel echt wordt verkracht, is de waarheid.

cc-foto: Nathan Rupert

Geef een reactie

Laatste reacties (148)