1.205
40

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Keep Calm and Carry On

'Een verklaring van de minister-president'

Toen ik zondagavond na twaalven richting huis liep zag ik al van verre de twee geldautomaten van de ABN AMRO bij de buurtwinkels rood oplichten. “Deze automaat is buiten werking” kun je dan lezen. Ik schrok tóch even net als zoveel Nederlanders die vandaag de dag zo’n schouwspel opmerken. En vrijwel automatisch speelde zich voor mijn geestesoog de volgende scène af:

Op een mooie zomerochtend zette ik de televisie aan om van het Journaal te leren of het werkelijk droog zou blijven. Maar er was geen Journaal. In plaats daarvan keek premier Rutte ernstig en doodsbleek de camera in. Onder zijn hoofd draaide een tekstje: “Deze uitzending wordt tot nader order herhaald op alle publieke zenders.” Ik had blijkbaar precies aan het begin van zijn verklaring ingeschakeld.

“Landgenoten”, zei Rutte. Ik merkte op dat zijn handen trilden en dat achter hem op een videoscherm een Nederlandse vlag wapperde.

U en ik weten dat de monetaire situatie hoogst ernstig is. De regering kondigt daarom de volgende maatregelen af: alle bankrekeningen zijn sinds nul uur vanochtend bevroren. Tegelijkertijd is een moratorium van kracht geworden op alle schulden, rente en huurbetalingen alsmede andere financiële verplichtingen, die tot dat moment waren aangegaan.”

“Alle banken zijn gesloten, dat geldt ook voor dienstverlening via het  internet. Elke Nederlander mag per week van zijn of haar rekeningen zestig euro maximaal opnemen, hetzij door middel van pinbetalingen, hetzij door cash uit automaten. Voor elk minderjarig kind twintig euro per week extra.”

“De regering kondigt met onmiddellijke ingang een absolute prijsstop af. Het berekenen van hogere prijzen dan die welke tot gisteren golden is strafbaar. Ook is het verboden om euro’s te wisselen voor andere valuta of omgekeerd. Tevens is het tot nader onder niet toegestaan om vreemde valuta binnen de grenzen van het koninkrijk in Europa bij koop te vragen of aan te bieden. Overtreders en verdachten zullen voorlopig in Veenhuizen worden gedetineerd.”

“Tenslotte: de Amsterdamse beurs blijft tot nader order gesloten.”

“Landgenoten, al deze maatregelen zijn genomen na spoedoverleg met alle politieke partijen. Vannacht is in samenspraak met alle fractievoorzitters besloten om een regering te vormen van nationale eenheid. Elke grotere partij zal een minister leveren. De Partij voor de Dieren en de SGP zal een staatssecretariaat worden aangeboden. De heer Wilders heeft er de voorkeur aan gegeven op grond van het Nederlands belang de regering van nationale eenheid te gedogen. Dezer dagen zal een onafhankelijk premier worden gezocht om leiding te geven aan het kabinet van nationale eenheid. De partijleiders blijven in de Tweede Kamer. Mijn collegae en ik zullen binnen enkele dagen aftreden zodra de nieuwe regering is gevormd. Tot dan toe zullen wij de maatregelen initiëren en uitvoeren die ik zojuist bekend heb gemaakt.
De verkiezingen op 12 september worden niet uitgesteld, maar alle partijen zien af van een campagne. Daarvoor is de situatie te kritiek.”

“Naarmate door de maatregelen van het nationale kabinet de situatie wordt genormaliseerd en de orde wederkeert in de financiële sector, zullen bankrekeningen in fases worden vrijgegeven. Eveneens zal het moratorium geleidelijk aan worden beëindigd. Ik onderstreep dat uitstel van betaling voor financiële verplichtingen wordt verleend en dat zij niet worden kwijtgescholden. Aangegane verplichtingen blijven bestaan. Nu gederfde salarissen zullen later worden uitbetaald.”

“Landgenoten, bewaart Uw kalmte. Gaat allen gewoon naar het werk.  Openbaar vervoer is tot nader order gratis. De regering heeft de NS en de overige openbaar vervoerbedrijven opgedragen hun materieel massaal in te zetten en alle verloven in te trekken. Laat Uw auto staan en gebruik die alleen voor noodgevallen. Ik weet dat velen van U met mij bidden voor het heil van Nederland.

Fade out. De premier verdween uit beeld. Op het tv-scherm verscheen de tekst “U zag een verklaring van de minister-president. Tegelijk klonk een muzikale versie van het Wilhelmus.”

Ik holde het huis uit om mijn zestig euro te pinnen voor het te laat was….


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (40)