671
18

Campaigner IKV Pax Christi

Krista van Velzen is als campaigner tegen nucleaire bewapening verbonden aan IKV Pax Christi. Van Velzen werd bekend als vredes- en milieuactivist. In 1998 werd ze fractiemedewerker in de Tweede Kamer voor de SP en van 2002 tot in 2010 zat ze voor die partij zelf in de Tweede Kamer. Van Velzen werd in 2006 verkozen tot Dierenbeschermer van het Jaar.

Kernwapens weg uit Europa

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat de Amerikaanse kernwapens uit Europa verdwijnen.

Die historische uitspraak deed het parlement gisteren op voorstel van de SP. Ik ben daar dolblij mee.

Decennialang was het een droom die niet kon: kernwapens de wereld uit, om te beginnen uit Nederland. Nu werken Amerika en Rusland aan minder kernwapens en steunt de Kamer mijn voorstel om de kernwapens ook  Europa en dus ook Nederland uit te helpen. Ik ben trots dat het Nederlandse parlement zich op deze manier actief inzet om mee te werken aan een historische ommezwaai in de kernwapenwedloop, die ons zo lang zo zeer heeft bedreigd.

De motie die gisterenavond werd aangenomen, wordt ook gesteund door GroenLinks, PvdA, CDA, D66 en PvdD. Tot nu toe spraken veel oud-politici zoals Ruud Lubbers zich uit voor een kernwapenvrij Europa. Maar de huidige generatie politici moet het doen en daarom is deze motie zo belangrijk.

Tegelijkertijd geeft het aan dat het werk waar de SP en andere al zo lang mee bezig zijn, vruchten afwerpt. Lange tijd was de strijd tegen kernwapens een goeddeels linkse aangelegenheid. In de jaren ’80 spleet de Nederlandse discussie over de kernbewapening, ook wel hollanditis genoemd, het land in een goeddeels links en rechts kamp. Links was grosso modo voor ontwapening, te beginnen in Nederland. Rechts vond dat je hiermee de Sovjet-kat op het spek bond en wilde het kernwapenarsenaal in Europa uitbreiden. Vandaag de dag is de situatie echter wezenlijk anders. De Koude Oorlog is voorbij en kernwapens zijn niet langer een links of rechts thema, maar worden zowel links als rechts als een groot gevaar gezien voor de internationale veiligheidsorde, al was het maar vanwege het feit dat ze in terroristische handen zouden kunnen vallen.

Nu de Tweede Kamer deze stap heeft gezet, mag dat best breed bekend worden gemaakt: een goed voorbeeld doet immers goed volgen. Volgende week is in New York de toetsingsconferentie van het Non-Proliferatie Verdrag (NPV). Ik mag daar als waarnemer mee naartoe. En behalve dat ik goed zal opletten of Verhagen de motie gestand doet, zal ik aan collega-parlementariërs meegeven wat er in Nederland is gebeurd, zodat zij dezelfde stappen kunnen nemen als de Tweede Kamer gisteren. Kernwapens zijn immers geen Nederlands thema, en ook geen thema van alleen linkse of rechtse partijen. Ze vormen een bedreiging voor de hele wereld en daarom is het goed de handen ineen te slaan en alle kernwapens de wereld uit te helpen, te beginnen in Nederland.

Geef een reactie

Laatste reacties (18)